Wi-Free

Jste online i mimo domov

Služba Wi-Free byla ukončena k 31.8.2020. Více informací na této stránce.

Wi-Free je bezdrátová síť, kterou můžou zákazníci UPC Internetu využívat zcela zdarma a to i mimo svůj domov. V České republice se můžete k Wi-Free připojit již na více než 220 000 přístupových místech. K Wi-Free se připojíte pomocí chytrého telefonu, tabletu, notebooku nebo jiného mobilního zařízení podporujícího Wi-Fi.

 

Instalace

Jaký operační systém?

Pro detailní instrukce k nastavení služby UPC Wi-Free vyberte operační systém zařízení, ze kterého se budete k síti připojovat.

 

iPhone

Návod pro připojení zařízení s iOS k síti UPC Wi-Free

Vzhledem k tomu, že způsob nastavení připojení k UPC Wi-Free se na tabletu a smartphonu s iOS od sebe zásadně neliší, připravili jsme pro Vás sjednocený návod pro oba přístroje. Pro ilustraci jsme zvolili prostředí ze zařízení iPhone, proto se vzhled a rozmístění ikon nebo jednotlivé položky na obrázcích nemusejí přesně shodovat s iPadem, ale princip postupu zůstává prakticky stejný. Některé odlišnosti lze zaznamenat též v závislosti na používané verzi operačního systému.

1. Klepněte na ploše na ikonu Nastavení

 
 

2. Zapněte Wi-Fi adaptér a vyhledejte síť

 

Klepnutím na posuvný vypínač v horní části obrazovky zapnete na Vašem zařízení Wi-Fi adaptér (zapnutí je indikováno zeleným podbarvením tlačítka). Po několika vteřinách se objeví seznam dostupných bezdrátových sítí ve Vašem okolí. Z nich vyberte položku s názvem UPC Wi-Free.

 

Tip: Na iPadu je volba Wi-Fi a přehled sítí rozdělen do dvou oken vedle sebe. Pokud UPC Wi-Free v seznamu dostupných Wi-Fi sítí na Vašem zařízení nevidíte, je možné, že se ve Vašem okolí nenachází žádný UPC klient, který ji má na svém modemu aktivovanou, nebo je od Vás příliš daleko. Vyzkoušejte změnit svoji polohu a postup od začátku zopakujte, případně využijte automatický instalátor na konci tohoto návodu.

 
 

3. Zadejte své uživatelské jméno a heslo

 

Na řádek vedle položky Uživatel zadejte e-mailovou adresu, pomocí níž se přihlašujete do samoobsluhy Moje UPC, a pod něj vepište heslo, které jste si vytvořili při aktivaci služby Wi-Free. Během psaní hesla se znaky budou nahrazovat tečkami. Po dokončení pokračujte tlačítkem Dále dole.

 

Tip: Nezapomeňte, že heslo pro službu Wi-Free není totožné s heslem do samoobsluhy Moje UPC. Při psaní je nutné respektovat malá a velká písmena přesně podle toho, jak jste si heslo pro službu vytvořili. Jestliže si na něj nevzpomínáte, můžete ho v Moje UPC jednoduše změnit. Úprava je platná okamžitě.

 
 

4. Potvrďte certifikát

 

Klepnutím na volbu Důvěřovat (nebo u starších verzí iOS na tlačítko Přijmout) dokončíte nastavení připojení.

 
 

5. Zkontrolujte připojení

 

O tom, že jste celý postup úspěšně zvládli, se po chvíli přesvědčíte v konečném kroku dle obrázku – jste-li připojeni, zobrazí se u sítě UPC Wi-Free v přehledu symbol háčku. Nyní můžete začít využívat připojení k internetu obvyklým způsobem.

 

Tip: Pokud se zařízení pokouší k síti vícekrát neúspěšně připojit, je možné, že již bylo pro tento přístupový bod UPC Wi-Free dosaženo maximálního počtu pěti připojených zařízení z okolí. Vyzkoušejte se v tomto případě připojit později nebo na jiném místě.

 
 

Tip: Stáhněte si iOS profil pro nastavení zařízení v nedostupnosti UPC Wi-Free sítě:

 

 
 
 
 

Android

Návod pro připojení zařízení s OS Android k síti UPC Wi-Free

Mobilní zařízení s operačním systémem Android patří v současné době k nejpoužívanějším na světě a jsou oblíbená pro svoji variabilitu i u výrobců, kteří systém mohou při dodržení stanovených podmínek upravovat a přizpůsobovat. Do telefonů, tabletů nebo chytrých televizorů se tak instalují nejrůznější modifikace a verze Androidů, proto se grafické prostředí, nabídka nebo položky na různých přístrojích mohou od sebe více či méně lišit.

 

Následující návod vychází z verze OS Android 8.1 Oreo. U posledních vydání operačního systému v principu nastavení připojení k bezdrátové síti nejsou významné rozdíly. Na některé odlišnosti, které mohou nastat, v postupu upozorníme. Pokud se však v přístroji během nastavování setkáte s nabídkou nebo položkami, které neodpovídají uvedeným ilustračním obrázkům vůbec, doporučujeme obrátit se v případech, kdy se Vám v systému přístroje nedaří zorientovat, na internetová fóra nebo požádat o pomoc prodejce, u něhož jste zařízení zakoupili.

 

Tip: Pro zajištění vyšší úrovně bezpečnosti v zařízeních s operačním systémem Android dodržte všechny kroky postupu včetně instalace certifikátu.

Nainstalujte si bezpečnostní certifikát

1. Stáhněte a otevřete certifikát

 

Kliknutím na obrázek zahájíte stažení certifikátu do uložiště Vašeho zařízení. O dokončení stahování se zobrazí notifikační zpráva (její umístění na obrazovce a vzhled závisí na použitém internetovém prohlížeči). Klepnutím na ni spustíte import certifikátu nebo ho otevřete z uložiště pro stažené soubory.

 
 

2. Zadejte název certifikátu a použití ověření

 

Do pole Název certifikátu vepište „LGI_Root_CA“, z nabídky Použití pověření vyberte položku „Wi-Fi“ a potvrďte import certifikátu tlačítkem „OK“.

 

Tip: U některých starších verzí OS Android nemusí být k dispozici volba Použití ověření, pro nastavení importu certifikátu to ale není limitující, v tomto případě pokračujte bez výběru položky klepnutím na OK.

 
 

3. Potvrďte okno s upozorněním na nastavení kódu PIN

 

Vaše mobilní zařízení Vás v tomto kroku vyzve, abyste potvrdili nastavení kódu PIN nebo hesla pro zámek obrazovky tlačítkem OK. Jedná se o povinný úkon, abyste úspěšně dokončili import certifikátu. Nastavení hesla nebo kódu pro odemknutí obrazovky zároveň zvyšuje úroveň zabezpečení přístroje, protože změní jeho globální nastavení tak, že po probuzení obrazovky bude vždy zadání hesla nebo kódu zařízením vyžadováno. Data z volně odloženého telefonu se v tomto případě nedostanou do rukou nepovolaným.

 

Tip: Máte-li již zařízení zabezpečeno zámkem obrazovky na kód, heslo nebo otisk prstu z čtečky, objeví se namísto obrazovky s upozorněním výzva k zadání hesla, případně se import přímo dokončí. Tento a následující krok můžete tedy přeskočit.

 
 

4. Zvolte způsob zabezpečení

 

Klepněte na jeden z nabízených typů zabezpečení. Povinná je volba kódu PIN, nebo hesla. Následně Vás zařízení vyzve k vytvoření hesla nebo kódu, poté dojde k automatickému dokončení instalace certifikátu.

 

Tip: Nabídka kombinací způsobů zabezpečení se liší v závislosti na verzi operačního systému Android, hardwarovém vybavení přístroje (pokud nemáte na telefonu například čtečku otisků prstů, volba s otiskem se Vám nezobrazí) a výchozím nastavení systému. V případě, že již máte zabezpečení zámkem obrazovky na zařízení nastaveno, tento krok postupu se Vás netýká.

 
 

Nastavte připojení k síti UPC Wi-Free

Níže uvedené kroky doporučujeme následovat až po nainstalování certifikátu, bez něj může připojení k síti UPC Wi-Free sice fungovat korektně, surfování po internetu ale takto nemusí být bezpečné.

 

1. Zobrazte nastavení Wi-Fi

 

Tažením horní notifikační lišty prstem shora dolů na displeji telefonu vyvoláte rychlou nabídku, v ní stiskněte a pár vteřin podržte obrázek se symbolem Wi-Fi, po chvíli se zobrazí nastavení Wi-Fi podle kroku 2.

 
 

2. Zapněte Wi-Fi adaptér

 

Aby se Vám zobrazily Wi-Fi sítě dostupné ve Vašem okolí, je třeba v horní části obrazovky klepnutím na přepínací táhlo zapnout bezdrátový adaptér Wi-Fi ve Vašem zařízení. Je-li již zapnutý, pokračuje v nastavení dále.

 
 

3. V přehledu klepněte na síť UPC Wi-Free

 

Tip: Pokud UPC Wi-Free v seznamu dostupných Wi-Fi sítí na Vašem zařízení nevidíte, je možné, že se ve Vašem okolí nenachází žádný UPC klient, který ji má na svém modemu aktivovanou, nebo je od Vás příliš daleko. Vyzkoušejte změnit svoji polohu a postup od začátku zopakujte.

 
 

4. Vyplňte okno vlastností připojení

 

Metoda EAP: PEAP
Ověření Phase 2: MSCHAPV2
Certifikát CA: vyberte nainstalovaný LGI_Root_CA

 

Do pole Identita vepište uživatelské jméno (e-mail), které používáte pro přihlášení do samoobsluhy Moje UPC, a Heslo vyplňte Vaším unikátním heslem vytvořeným při aktivaci služby UPC Wi-Free. Řádek Anonymní identita zůstane prázdný. Po dokončení potvrďte tlačítkem Připojit.

 

Tip: Metoda PEAP může být na Vašem přístroji zvolená automaticky předem. U některých verzí OS Android nemusí být k dispozici volba certifikátu pomocí nabídky, k jeho vyhledání můžete být přesměrováni do uložiště zařízení. Při vyplňování položky Heslo se zadané znaky budou nahrazovat tečkami, dávejte tedy během psaní pozor na velká a malá písmena nebo speciální znaky (např. * /? _).

 
 

5. Zkontrolujte připojení

 

Pokud jste postup úspěšně zvládli, po chvíli uvidíte u sítě UPC Wi-Free status „Připojeno“ a můžete začít používat připojení k internetu obvyklým způsobem.

 

Tip: Pokud se zařízení pokouší k síti vícekrát neúspěšně připojit, je možné, že již bylo pro tento přístupový bod UPC Wi-Free dosaženo maximálního počtu pěti připojených zařízení z okolí. Vyzkoušejte se v tomto případě připojit později nebo na jiném místě.

 
 
 
 
 

Windows Phone

Návod pro připojení zařízení s Windows 10 Mobile k síti UPC Wi-Free

1. Zobrazte nabídku Všechna nastavení

 

Tažením horní lišty prstem shora dolů na displeji telefonu vyvoláte rychlou nabídku, v ní zvolte položku Všechna nastavení.

 
 

2. Vyberte možnost Síť a bezdrátové připojení

 

 
 

3. Dále zvolte položku Wi-Fi

 

 
 

4. Zapněte Wi-Fi adaptér Vašeho telefonu

 

Aby se Vám zobrazily Wi-Fi sítě dostupné ve Vašem okolí, je třeba v horní části menu u položky Wi-Fi klepnutím zapnout bezdrátový adaptér Wi-Fi ve Vašem telefonu. Táhlo u položky zezelená a adaptér se zapne, po chvíli se vyobrazí seznam bezdrátových sítí v okolí. Pokud je dle obrázku již Wi-Fi zapnutá, můžete tento bod přeskočit.

 
 

5. V přehledu najděte síť UPC Wi-Free a připojte se

 

Kliknutím na název UPC Wi-Free vyberete síť a připojení potvrdíte kliknutím na volbu Připojit. Volbu Připojovat automaticky doporučujeme ponechat nezaškrtnutou, aby se Váš telefon nepřipojoval do této sítě sám i na místech, kde je k dispozici jiná Wi-Fi s vyšší nesdílenou přenosovou rychlostí.

 

Tip: Pokud UPC Wi-Free v seznamu dostupných Wi-Fi sítí na Vašem zařízení nevidíte, je možné, že se ve Vašem okolí nenachází žádný UPC klient, který ji má na svém modemu aktivovanou, nebo je od Vás příliš daleko. Vyzkoušejte změnit svoji polohu a postup opakujte.

 
 

6. Zobrazí se okno pro zadání přístupových údajů k síti

 

Do řádku Uživatelské jméno zadejte e-mailovou adresu, pomocí níž se přihlašujete do zákaznického portálu Moje UPC, a pod ně vepište heslo, které jste si vytvořili při aktivaci služby Wi-Free. Během vepisování se znaky budou nahrazovat tečkami. Připojení k síti poté zahájíte tlačítkem OK.

 

Tip: Nezapomeňte, že heslo pro službu Wi-Free není totožné s heslem do samoobsluhy Moje UPC. Při psaní je nutné respektovat malá a velká písmena přesně tak, jak jste si heslo pro službu vytvořili. Jestliže si na něj nevzpomínáte, můžete ho v Moje UPC jednoduše změnit. Úprava je platná okamžitě.

 
 

7. Potvrďte připojení k síti

 

V některých případech Vás může zařízení vyzvat k potvrzení připojení, které provedete klepnutím na tlačítko Připojit. Pokud se takové okno nezobrazilo, můžete tento krok vynechat.

 
 

8. Zkontrolujte připojení

 

O tom, že jste celý postup úspěšně zvládli, se přesvědčíte v konečném kroku dle obrázku. Je-li vše v pořádku, můžete nastavení opustit stiskem tlačítka se symbolem systému Windows v dolní části obrazovky.

 

Tip: Pokud se zařízení pokouší k síti vícekrát neúspěšně připojit, je možné, že již bylo pro tento přístupový bod UPC Wi-Free dosaženo maximálního počtu pěti připojených zařízení v okolí. Vyzkoušejte se v tomto případě připojit později nebo na jiném místě.

 
 
 
 

Mac OS

Návod pro připojení zařízení s Mac OS k síti UPC Wi-Free

1. Klepněte na ploše na ikonu s Wi-Fi

 
 

2. Vyberte síť UPC Wi-Free

 

Najděte v seznamu požadovanou síť a klikněte na ni.

 

Tip: Jestliže se seznam Wi-Fi sítí nezobrazuje, je možné, že je bezdrátový adaptér vypnutý, v horní části menu ho zapněte a vyčkejte pár vteřin. Pokud UPC Wi-Free v seznamu dostupných Wi-Fi sítí na Vašem zařízení nevidíte, je možné, že se ve Vašem okolí nenachází žádný UPC klient, který ji má na svém modemu aktivovanou, nebo je od Vás příliš daleko. Vyzkoušejte změnit svoji polohu a postup od začátku zopakujte.

 
 

3. Zadejte své uživatelské jméno a heslo

 

Do okna uprostřed obrazovky na řádek vedle položky Uživatel zadejte e-mailovou adresu, pomocí níž se přihlašujete do samoobsluhy Moje UPC, a pod něj vepište heslo, které jste si vytvořili při aktivaci služby Wi-Free. Během psaní hesla se znaky budou nahrazovat tečkami. Po dokončení pokračujte tlačítkem Připojit.

 

Tip: Nezapomeňte, že heslo pro službu Wi-Free není totožné s heslem do samoobsluhy Moje UPC. Při psaní je nutné respektovat malá a velká písmena přesně podle toho, jak jste si heslo pro službu vytvořili. Jestliže si na něj nevzpomínáte, můžete ho v Moje UPC jednoduše změnit. Úprava je platná okamžitě. Zaškrtnutí volby Zapamatovat si tuto síť zabezpečí automatické připojení k Wi-Free pokaždé, bude-li v okolí síť dostupná.

 
 

4. Potvrďte certifikát

 

Klepnutím na volbu POKRAČOVAT potvrďte zabezpečení připojení certifikátem UPC.

 
 

5. Zadejte heslo administrátora Vašeho Macbooku

 

Abyste mohli úspěšně dokončit instalaci certifikátu UPC pro připojení k Wi-Free, vyzve Vás počítač k zadání administrátorského hesla, které vepište na řádek Heslo, a poté dokončete nastavení sítě kliknutím na tlačítko Aktualizovat nastavení.

 
 

6. Zkontrolujte připojení

 

Kliknutím na ikonu Wi-Fi (podobně jako v bodu 1) se můžete přesvědčit, že jste k síti UPC Wi-Free připojeni. Pokud jste postup úspěšně provedli, u názvu sítě se objeví symbol háčku. Poté můžete začít využívat připojení k internetu obvyklým způsobem.

 
 
 
 

Windows 7

Návod pro připojení zařízení s MS Windows 7/Vista k síti UPC Wi-Free

Windows 7 a Windows Vista jsou nejnižší podporované verze operačního systému Windows pro účely připojení k síti UPC Wi-Free, máte-li starší operační systém, nemusí se postup zdařit, doporučujeme v tomto případě provést aktualizaci na některou z novějších verzí.

 

V následujících krocích vycházíme z prostředí operačního systému Windows 7, pokud využíváte Windows Vista, mohou se některé položky mírně lišit, ale princip v nastavení připojení zůstává stejný.

 

Tip: Pro zachování vyšší úrovně bezpečnosti v zařízeních s operačním systémem Windows 7/Vista doporučujeme dodržet všechny kroky postupu včetně instalace certifikátu, tím zvýšíte Vaši bezpečnost během surfování.

Nainstalujte si bezpečnostní certifikát

1. Stáhněte a otevřete certifikát

 

Kliknutím na obrázek zahájíte stažení certifikátu do uložiště Vašeho zařízení. O dokončení stahování se zobrazí notifikační zpráva (její umístění na obrazovce a vzhled závisí na použitém internetovém prohlížeči). Klepnutím na ni spustíte import certifikátu nebo ho otevřete z umístění pro stažené soubory na Vašem lokálním pevném disku.

 
 

2. Zvolte instalaci certifikátu

 

Kliknutím na tlačítko Nainstalovat certifikát zahájíte import certifikátu do Vašeho počítače.

 
 

3. Potvrďte instalaci v Průvodci

 

Otevře se okno Průvodce importem certifikátu, v něm pokračujte stisknutím volby Další.

 
 

4. Vyberte umístění pro uložení certifikátu

 

V průvodci zvolte Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti a klikněte na tlačítko Procházet. Poté vyberte jako uložiště položku Důvěryhodné kořenové certifikační autority a potvrďte tlačítkem OK. Nakonec v Průvodci pokračujte kliknutím na volbu Další.

 
 

5. Ukončete Průvodce importem

 

Tlačítkem Dokončit potvrdíte další krok a uzavře se okno s Průvodcem.

 
 

6. Potvrďte bezpečnostní hlášení

 

Stisknutím tlačítka „Ano“ v tomto kroku potvrdíte instalaci certifikátu do Vašeho počítače.

 
 

7. Dokončete import certifikátu

 

Hlášení o úspěšném dokončení importu zavřete tlačítkem OK a následně stejným způsobem uzavřete i kartu Certifikát. Tímto krokem je celý proces u konce.

 
 

Nastavte připojení k síti UPC Wi-Free

1. Klikněte na ikonu Wi-Fi na liště vpravo dole

 
 

2. V přehledu najděte síť s názvem UPC Wi-Free a připojte se

 

Klepnutím na název sítě UPC Wi-Free rozbalíte další možnosti, kliknutím na tlačítko Připojit zahájíte proces připojování. Volbu Připojovat automaticky doporučujeme ponechat nezaškrtnutou, aby se Váš telefon nepřipojoval do této sítě sám i na místech, kde je k dispozici jiná Wi-Fi s vyšší nesdílenou přenosovou rychlostí.

 

Tip: Pokud UPC Wi-Free v seznamu dostupných Wi-Fi sítí na Vašem zařízení nevidíte, je možné, že se ve Vašem okolí nenachází žádný UPC klient, který ji má na svém modemu aktivovanou, nebo je od Vás příliš daleko. Vyzkoušejte změnit svoji polohu a postup od začátku zopakujte.

 
 

3. Zadejte své uživatelské jméno a heslo

 

Do řádku Uživatelské jméno zadejte e-mailovou adresu, pomocí níž se přihlašujete do samoobsluhy Moje UPC, a pod něj vepište heslo, které jste si vytvořili při aktivaci služby Wi-Free. Během psaní hesla se znaky budou nahrazovat tečkami. Připojení k síti poté zahájíte tlačítkem OK.

 

Tip: Nezapomeňte, že heslo pro službu Wi-Free není totožné s heslem do samoobsluhy Moje UPC. Při psaní je nutné respektovat malá a velká písmena přesně podle toho, jak jste si heslo pro službu vytvořili. Jestliže si na něj nevzpomínáte, můžete ho v Moje UPC jednoduše změnit. Úprava je platná okamžitě.

 
 

4. Zkontrolujte připojení

 

Zobrazuje-li se u sítě UPC Wi-Free stav „Připojeno“, můžete začít využívat připojení k internetu obvyklým způsobem. Na závěr procesu můžete být operačním systémem ještě vyzváni k podrobnějšímu nastavení typu sítě – doporučujeme zvolit typ „Veřejná“.

 

Tip: Pokud se zařízení pokouší k síti vícekrát neúspěšně připojit, je možné, že již bylo pro tento přístupový bod UPC Wi-Free dosaženo maximálního počtu pěti připojených zařízení z okolí. Vyzkoušejte se v tomto případě připojit později nebo na jiném místě. Pokud se postup i tak nedaří dokončit z důvodů na straně operačního systému (chybové hlášky Windows), můžete vyzkoušet náš instalátor pro Wi-Free a postup zopakovat.

 
 
 
 
 

Windows 10

Návod pro připojení zařízení s Windows 10 k síti UPC Wi-Free

1. Klikněte na ikonu Wi-Fi na liště vpravo dole

 
 

2. V přehledu najděte síť s názvem UPC Wi-Free a připojte se

 

Kliknutím na název UPC Wi-Free vyberete síť a připojení potvrdíte klepnutím na volbu Připojit. Volbu Připojovat automaticky doporučujeme ponechat nezaškrtnutou, aby se Váš telefon nepřipojoval do této sítě sám i na místech, kde je k dispozici jiná Wi-Fi s vyšší nesdílenou přenosovou rychlostí.

 

Tip: Pokud UPC Wi-Free v seznamu dostupných Wi-Fi sítí na Vašem zařízení nevidíte, je možné, že se ve Vašem okolí nenachází žádný UPC klient, který ji má na svém modemu aktivovanou, nebo je od Vás příliš daleko. Vyzkoušejte změnit svoji polohu a postup od začátku zopakujte.

 
 
3. Zadejte své uživatelské jméno a heslo

 

Do řádku Uživatelské jméno zadejte e-mailovou adresu, pomocí níž se přihlašujete do samoobsluhy Moje UPC, a pod něj vepište heslo, které jste si vytvořili při aktivaci služby Wi-Free. Během psaní hesla se znaky budou nahrazovat tečkami. Připojení k síti poté zahájíte tlačítkem OK.

 

Tip: Nezapomeňte, že heslo pro službu Wi-Free není totožné s heslem do samoobsluhy Moje UPC. Při psaní je nutné respektovat malá a velká písmena přesně podle toho, jak jste si heslo pro službu vytvořili. Jestliže si na něj nevzpomínáte, můžete ho v Moje UPC jednoduše změnit. Úprava je platná okamžitě.

 
 
4. Potvrďte připojení

 

Kliknutím na tlačítko Připojit potvrdíte, že si přejete připojení k síti UPC Wi-Free.

 
 
5. Zkontrolujte připojení

 

O tom, že jste celý postup úspěšně zvládli, se po chvíli přesvědčíte v konečném kroku dle obrázku. Je-li vše v pořádku, můžete začít využívat připojení k internetu obvyklým způsobem.

 

Tip: Pokud se zařízení pokouší k síti vícekrát neúspěšně připojit, je možné, že již bylo pro tento přístupový bod UPC Wi-Free dosaženo maximálního počtu pěti připojených zařízení z okolí. Vyzkoušejte se v tomto případě připojit později nebo na jiném místě.