Aktualizace HD Mediaboxu a nové řazení programů

V noci z 24. na 25. listopadu proběhla aktualizace softwaru Vašeho set-top boxu. Nový software se do set-top boxu nahraje při jeho zapnutí automaticky. Důležité informace k aktualizaci najdete zde

Jaké změny Vám nový software přinese?

• Zvýšení výkonu a stability HD Mediaboxu

• Zrychlení přepínání programů

• Možnost přenastavení režimu zapínání set-top boxu (Rychlý start / ECO režim)

• Zachování nastavení pro boxy připojené přes SCART kabel po restartu

• Menší grafické úpravy v uživatelském prostředí 

Funkčnost tlačítek na Vašem ovladači

• Krátkým stisknutím tlačítek se symbolem šipky nahoru a dolů vyvoláte náhled na informace o aktuálně vysílaných pořadech na jiných kanálech

• Tlačítkem OK jednoduše vyvoláte informační panel o právě vysílaném a následujícím pořadu

• Tlačítkem MENU vyvoláte nebo skryjete Hlavní nabídku

Věříme, že Vám změna v řazení programů a nové funkce HD Mediaboxu budou vyhovovat. Děkujeme za využívání našich služeb.