HR novinky

Branko Gugleta bude mít v UPC na starosti rozšiřování pokrytí a růst v nových oblastech

Branko bude zastávat pozici ředitele výstavby a akvizic. V této roli bude zodpovědný za veškeré aktivity spojené s rozšiřováním pokrytí UPC a případné akvizice nových společností. Tyto aktivity se mají stát jedním z hlavních zdrojů růstu společnosti. Branko se stal členem top managementu UPC a pracuje přímo pod vedením Franse-Willema de Kloeta.

Branko před nástupem do UPC působil v roli marketingového ředitele virtuálního operátora Tesco Mobile, kde úspěšně etabloval novou značku na českém trhu. Předtím pracoval několik let ve strategii v Telefónice O2 ve Velké Británii a České republice. Před svým působením v telekomunikační branži se podílel na vstupu českého RWE na trh s prodejem elektrické energie.

Branko pochází z Ústí nad Labem, vystudoval Elektrotechnickou fakultu na ČVUT v Praze s ročními stážemi v USA a Španělsku. Rád cestuje po světě, fotí a leze po horách. Branko hovoří česky, anglicky, španělsky a domluví se i německy a srbochorvatsky.

Jana Harel posiluje HR tým UPC

Jana ze své pozice HR talent & staffing director zastřeší agendu projektů souvisejících s průzkumy mínění zaměstnanců, hodnocení výkonu a bude dohlížet na tým HR partnerů UPC a mzdovou účtárnu. Jana bude pracovat pod vedením ředitelky právních a vnějších vztahů a ředitelky HR Vladimíry Chlandové.

Jana do UPC přichází po osmiletém působení ve společnosti Johnson & Johnson (Medical Devices), kde zastávala pozici HR Manager pro Českou republiku a Slovensko. Svou profesní kariéru v HR Jana začala před 15 lety v Unileveru, kde byla odpovědná zejména za nábor a jeho koordinaci napříč Českou republikou i Slovenskem.

Jana pochází z Prahy, studovala zdravotní péči a navázala studiem ekonomie, jazyků a cestovního ruchu. Ve volném čase se Jana ráda věnuje rodině, přátelům, své labradorce a cestování.

Marián Holý novým ředitelem UPC pro firemní zákazníky

Marián bude mít ze své pozice ředitele UPC pro firemní zákazníky na starosti veškeré obchodní kanály B2B včetně SOHO, malých a středních firem a korporací a back office.

Marián přišel do UPC z O2, kde řídil tým B2B segmentového marketingu. V oblasti B2B a telekomunikací má Marián bohaté zkušenosti také ze společností Slovak Telecom a Orange, kde stál u zrodu projektu vybudování sítě optických přípojek až do domácností. Marián působil také v konzultantské společnosti Capgemini, kde se podílel zejména na projektech restrukturalizace B2B prodejních kanálů.

Marián vystudoval univerzitu v Žilině, má 2 děti a ve volném čase se věnuje fotbalu. Marián se domluví česky, slovensky, anglicky a německy.