UPC bezpečný internet

S kým se baví vaše děti na internetu?

Podle průzkumu UPC by se více než polovina rodičů při výběru školy pro své dítě zajímala o to, jak daná škola přistupuje k online bezpečnosti svých žáků, jak má nastaveny zásady a jestli v této oblasti disponuje nějakým typem certifikace. Pro 14 % rodičů je tento parametr zásadní. Zjistil to průzkum společnosti UPC.

 

Podívejte se na další výsledky výzkumu v inforgrafice ZDE

 

 

Mateřská společnost UPC Liberty Global spolu s partnery, kterými jsou Google a European Schoolnet spustila právě dnes, v Den bezpečnějšího internetu, vzdělávací web pro učitele. Zároveň bude UPC podporovat eSafety Label.

 

Podporované projekty:


„Web podle nás“ pomůže učitelům i žákům

Druhým projektem je „Web podle nás“, který navazuje na úspěšné vzdělávací materiály pro žáky základních škol na prvním (Hrajte si a učte se být online) i druhém stupni (Web We Want – Web podle nás). „Do dnešního dne bylo těchto materiálů distribuováno v ČR i Evropě přes milion kusů. V letošním roce jsme projekt obohatili kromě editovaného vydání vzdělávacích materiálů také o jejich online verzi v českém jazyce, ale především o novou příručku pro učitele, která obsahuje i učební plány pro 13-16 leté studenty,“ vypočítává Frans-Willem de Kloet, generální ředitel UPC Česká republika.

Příručka pro učitele byla vytvořena 14 učiteli ze zemí napříč Evropskou unií, mezi kterými byla i Mgr. Martina Kupilíková ze Základní školy Město Touškov: "Výuka informatiky na základních školách by neměla být pouze o hardwaru a softwaru. Žáci často nedodržují ani základní pravidla při práci na internetu. Důvodem bývá jejich nezájem, ale i neznalost. Projekt Web podle nás může být v takové situaci pomocníkem učitele a usnadní uvedení žáků do problematiky bezpečnosti na internetu. A to navíc zábavnou formou."

Hlavními tématy vzdělávacích materiálů jsou: online práva a povinnosti, cenzura, svoboda projevu, etické chování, osobní data a udržování pozitivní digitální stopy. Příručka a učební plány jsou zdarma dostupné ke stažení na webových stránkách www.webwewant.eu.


Vzdělávací kurzy pro učitele

„Web podle nás“ však nebude existovat pouze v online světě. V rámci užší spolupráce s Jihomoravským krajem bude UPC a NCBI pořádat školení pro učitele ze škol, které se přihlásí do projektu eSafety Label a získají bronzovou, stříbrnou nebo zlatou etiketu. Školení by mělo učitelům pomoci se snadno zorientovat v problematice e-bezpečnosti a podrobně se seznámit s brožurou „Web podle nás“ a výukovými materiály dostupnými na www.webwewant.eu.

 

E-safety label

Projekt je realizován v online prostředí na portálu www.esafetylabel.eu. Zde si škola založí svůj profil. Následně je dostupný evaluační dotazník, který slouží ke zmapování situace v oblasti bezpečného užívání ICT. Na základě vyhodnocení dotazníku škola může získat etiketu eSafety Label. Současně je pro školu vytvořen akční plán s konkrétním postupem při zvyšování úrovně bezpečnosti práce s informačními technologiemi ve škole. eSafety Label je platný po dobu 18 měsíců. Poté je třeba ho obnovit. Portál nabízí dále Informační listy e-bezpečnosti, diskusní fórum pro sdílení zkušeností a je zde i možnost nahlášení incident.

 

 

O dalších projektech bezpečného internetu

Get online week

V zemích EU roste nezaměstnanost, zároveň ale roste i poptávka po zaměstnancích ovládajících informační a komunikační technologie. V roce 2015 tak může chybět až osm set tisíc pracovníků pro obsazení míst v ICT. Společnosti Accenture, Liberty Global a Microsoft se rozhodly přispět k vyřešení tohoto problému. Spolu s Telecentre-Europe, organizací zastřešující celoevropskou síť vzdělávacích center ICT a knihoven, vytvořili Alianci pro Get Online Week. Vzdělávací centra ICT, veřejné knihovny, neziskové organizace, školy, IT firmy a orgány veřejné správy z  celé Evropy díky ní pomocí řady zajímavých akcí, školení a soutěží, zdůrazňují a propagují důležitou roli ICT v dnešní společnosti.

 

Od svého založení v roce 2010 ovlivnil Get Online Week více než půl milionu Evropanů ve více než 20 tisíc školících centrech v celé Evropské unii. Díky této kampani využilo internet poprvé ve svém životě více než sto tisíc lidí.

 

No Hate speech

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) ve spolupráci s odborem pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) realizuje v České republice mezinárodní kampaň „Mladí proti nenávisti online – žít, učit se a jednat pro lidská práva", která je iniciována Radou Evropy. Kampaň je zaměřena na potlačení projevů nenávisti v prostředí online: extremismu, rasové nesnášenlivosti, utlačování menšin, agresivního nacionalismu apod. Zároveň podporuje etické a slušné chování při online komunikaci. V českém jazyce jsou informace průběžně zveřejňovány na webové adrese www.proti-nenavisti.cz

http://www.bezpecne-online.cz/proti-nenavisti.html
 
http://www.msmt.cz/
http://www.saferinternet.cz/