Zásady ochrany soukromí

Své údaje nám můžete s klidem svěřit: jsou u nás v bezpečí, máte nad nimi neustále kontrolu a díky jejich využití Vám nabízíme ty nejlepší digitální zážitky.

 

Když budete využívat naše služby, Vaše údaje budou zpracovávány níže uvedeným způsobem. Tyto zásady ochrany soukromí (dále jen „Zásady“) popisují, jak získáváme a zpracováváme vaše Osobní údaje, když využíváte naše produkty a služby a když vám poskytujeme naše produkty a služby. Taktéž mohou být tyto Zásady doplněny o konkrétní obchodní podmínky služeb, které si objednáte. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se týkají zpracování osobních údajů:

 • zákazníků a uživatelů služeb a sítí elektronických komunikací poskytovaných podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, pokud se jedná o fyzické osoby,
 • zákazníků, kteří jsou fyzickými osobami, a kontaktních osob či zástupců zákazníků, kteří jsou právnickými osobami, při poskytování všech ostatních služeb a
 • zájemců o služby a produkty UPC

Tyto Zásady se mohou čas od času měnit. Případné změny zjistíte pravidelným sledováním našich webových stránek (zde). Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou v souladu s obecným nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“). V případě, že máte zájem o podrobnější informace, můžete se podívat na naše Zásady zpracování osobních údajů zákazníků společností UPC Česká republika, s.r.o.

Co pro Vás znamená spojení UPC a Vodafonem?

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. se stala vlastníkem společnosti UPC Česká republika, s.r.o. V průběhu příštích měsíců dojde ke sbližování obou společností, což vede ke sdílení určitých informací, abychom vám byli schopni nabídnout výhodnější nabídky služeb obou společností, a zároveň vám mohli poskytnout ještě lepší zákaznickou péči k již poskytovaným službám. Jak tato skutečnost ovlivní zpracování Vašich osobních údajů, se dočtete na této stránce.

Jak a k čemu používáme Vaše údaje?

K poskytování služeb, které jste si od nás objednali

Součástí poskytování služeb je provádění následujících činností nezbytných k tomu, aby Vám naše služby mohly být k dispozici: správa sítí, plánování kapacity, technická a obchodní podpora, fakturace, inkasování plateb, kontrola kvality.

 

Jaké údaje používáme k poskytování našich služeb?

Kdykoli poskytujeme kterékoli z našich služeb, používáme Vaše kontaktní údaje, údaje o Vašem účtu, údaje shromážděné v našich prodejnách a údaje shromážděné na naší webové stránce.

 

A s těmito údaji rovněž při poskytování našich služeb pracujeme: Údaje o telefonních službách, údaje o internetových službách, údaje o sledování televize, údaje o personalizovaných televizních službách; údaje o domácím obsahu; údaje o e-mailu; údaje z našich aplikací; údaje z veřejných telefonních seznamů.

 

Podrobný popis jednotlivých typů údajů naleznete na konci tohoto dokumentu v části „Glosář“.

 

Můžeme rovněž provést kontrolu Vašich úvěrových informací u různých agentur poskytujících úvěrové hodnocení (registry dlužníků), abychom zajistili náš oprávněný zájem zaručení úhrady za naše služby.

 

Vaše údaje o telefonních a internetových službách mohou být rovněž použity k naplňování našeho oprávněného zájmu prevence podvodů.

 

Jak dlouho uchováváme Vaše údaje?

Vaše údaje shromažďujeme a uchováváme bezpečně a pouze na dobu nezbytně nutnou k fungování těchto služeb, pokud nejsou používány k jiným účelům uvedeným v těchto zásadách. Poté budou Vaše údaje buď zlikvidovány, nebo anonymizovány.

 

V případě služby personalizované televize shromažďujeme a uchováváme Vaše údaje o sledování televize po dobu 3 měsíců od shlédnutí, abychom Vám mohli nabízet další funkce a doporučení.

 

Vaše fakturační údaje uchováváme pro daňové účely po dobu 10 let.

 

K jakému množství informací máme přístup?

Vaše komunikace je důvěrná. Můžeme zpracovávat metadata (tj. data zpracovávaná k provádění komunikace), avšak nikdy nezískáváme přístup k žádnému obsahu Vašich telefonních hovorů, e-mailů, prohlížení internetu nebo jakýchkoli aplikací. V případě televizní služby nepoužíváme osobní údaje týkající se obsahu pro dospělé jinak než pro účely fakturace služby Video On Demand a neposkytujeme ani žádná personalizovaná doporučení ohledně obsahu pro dospělé.

 

Poskytujeme Vaše údaje někomu dalšímu?

Vaše osobní údaje neprodáváme žádným třetím stranám. UPC si klade za cíl chránit Osobní údaje.

 

Vaše údaje můžeme rovněž sdílet s dalšími společnostmi skupiny Vodafone Group Plc., s naší mateřskou společností Vodafone Czech Republic a.s., dceřinými společnostmi nebo jinými společnostmi společně ovládanými naší ovládající osobou, a to pro účely poskytování našich služeb nebo provozování našich platforem.

 

Za účelem zajištění fungování našich produktů a služeb můžeme v souladu s platnými právními předpisy a na základě předchozího oznámení nebo souhlasu, pokud jsou vyžadovány, poskytovat Osobní údaje třetím stranám specifikovaným níže, a to včetně třetích stran nacházejících se v zemích mimo území EU a Švýcarska, kde se předpisy týkající se ochrany soukromí liší od předpisů platných v EU a ve Švýcarsku.

 

Počet našich zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim Osobním údajům, omezujeme na vybranou skupinu speciálně pověřených zaměstnanců. Tito zaměstnanci mají přístup k vašim Osobním údajům za účelem řádného plnění pracovních povinností pouze v rozsahu, v jakém tyto Osobní údaje potřebují znát ke své práci.

 

Pokud se rozhodnete zúčastnit se některé naší speciální nabídky nebo námi navržené transakce, kterou však poskytují naši Obchodní partneři, můžeme v relevantních případech poskytnout vaše Osobní údaje těmto Obchodním partnerům.

 

Pokud to umožňují příslušné právní předpisy, můžeme rovněž poskytovat vaše Osobní údaje třetím stranám, a to v případech, kdy se budeme domnívat, že takové poskytnutí je nutné k fungování našich produktů a služeb (např. péče o zákazníky), a dále též externím prodejcům speciálně najatých společností UPC, aby nám poskytovali produkty či služby, přičemž v takovém případě budeme od těchto subjektů vyžadovat zachování mlčenlivosti o těchto informacích, jejich zabezpečení a používání pouze pro účely poskytování příslušných produktů či služeb naší straně. Pokud to umožňují příslušné právní předpisy, můžeme rovněž poskytovat Osobní údaje úvěrovým agenturám nebo společnostem vymáhajícím pohledávky, o čemž Vás budeme nejprve informovat. V některých případech nám může zákon ukládat poskytnutí Osobních údajů veřejným orgánům nebo dalším třetím stranám.

 

Právní základ zpracování těchto údajů:

Plnění smlouvy s výjimkou veřejných telefonních seznamů a doporučení obsahu (na základě souhlasu), hodnocení úvěruschopnosti a prevence podvodů (na základě oprávněného zájmu).

Segmentace pro marketingové účely

K segmentaci služeb používáme následující údaje: Kontaktní údaje, údaje o Vašem účtu. To nám umožňuje zkvalitňovat Vaše zákaznické zážitky, abyste z našich produktů získali maximum. Od nás budete dostávat pouze obecná sdělení. Můžete se také rozhodnout, že si nepřejete nadále dostávat naše sdělení prostřednictvím e-mailu nebo že si nepřejete být vůbec kontaktováni.

 

Pokud si přejete požádat o jakékoli z těchto změn, můžete tak učinit prostřednictvím klientského centra nebo telefonicky na čísle +420 241 005 100.

 

Jak segmentujeme?

Provádíme analýzu Vašich údajů o účtu se zvláštním zaměřením na Vaše objednané služby, abychom mohli zjistit, jak by bylo možno vylepšit Vaše zážitky.

 

Jak dlouho uchováváme Vaše údaje?

Pokud nás nepožádáte, abychom tak nečinili, uchováváme Vaše údaje po dobu kdy jste naším zákazníkem.

 

Poskytujeme Vaše údaje někomu dalšímu?

Vaše osobní údaje neprodáváme žádným třetím stranám.

 

Vaše údaje můžeme rovněž sdílet s dalšími společnostmi skupiny Vodafone Group Plc., s naší mateřskou společností Vodafone Czech Republic a.s., dceřinými společnostmi nebo jinými společnostmi společně ovládanými naší ovládající osobou, a to pro účely poskytování našich služeb nebo provozování našich platforem.

 

Za účelem zajištění fungování našich produktů a služeb můžeme v souladu s platnými právními předpisy a na základě předchozího oznámení nebo souhlasu, pokud jsou vyžadovány, poskytovat Osobní údaje třetím stranám specifikovaným níže, a to včetně třetích stran nacházejících se v zemích mimo území EU a Švýcarska, kde se předpisy týkající se ochrany soukromí liší od předpisů platných v EU a ve Švýcarsku.

 

Počet našich zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim Osobním údajům, omezujeme na vybranou skupinu speciálně pověřených zaměstnanců. Tito zaměstnanci mají přístup k vašim Osobním údajům za účelem řádného plnění pracovních povinností pouze v rozsahu, v jakém tyto Osobní údaje potřebují znát ke své práci.

 

Pokud se rozhodnete zúčastnit se některé naší speciální nabídky nebo námi navržené transakce, kterou však poskytují naši Obchodní partneři, můžeme v relevantních případech poskytnout vaše Osobní údaje těmto Obchodním partnerům.

 

Pokud to umožňují příslušné právní předpisy, můžeme rovněž poskytovat vaše Osobní údaje třetím stranám, a to v případech, kdy se budeme domnívat, že takové poskytnutí je nutné k fungování našich produktů a služeb (např. péče o zákazníky), a dále též externím prodejcům speciálně najatých společností UPC, aby nám poskytovali produkty či služby, přičemž v takovém případě budeme od těchto subjektů vyžadovat zachování mlčenlivosti o těchto informacích, jejich zabezpečení a používání pouze pro účely poskytování příslušných produktů či služeb naší straně. Pokud to umožňují příslušné právní předpisy, můžeme rovněž poskytovat Osobní údaje úvěrovým agenturám nebo společnostem vymáhajícím pohledávky, o čemž Vás budeme nejprve informovat. V některých případech nám může zákon ukládat poskytnutí Osobních údajů veřejným orgánům nebo dalším třetím stranám.

 

Právní základ zpracování těchto údajů:

Oprávněný zájem.

Personalizace reklam, které vidíte v televizi

Můžeme používat Vaše údaje k personalizaci reklam, které se Vám zobrazují v televizi, pokud jste nám při instalování set-top-boxu udělili souhlas s nabízením personalizované reklamy.

 

Jaké údaje používáme k tvorbě personalizovaných reklam?

Kontaktní údaje, údaje o účtu, údaje o sledování televize.

 

Jak dlouho uchováváme Vaše údaje?

Abychom Vám mohli nabízet personalizovanou reklamu, shromažďujeme a uchováváme Vaše údaje o sledování televize po dobu 3 měsíců od zhlédnutí.

 

K jakému množství informací máme přístup?

Vytváříme Váš profil na základě Vašich zájmů a preferencí kombinací Vašich údajů o sledování televize s Vašimi kontaktními údaji a údaji o Vašem účtu.

 

Nevytváříme Váš profil ani neposkytujeme personalizovanou reklamu ve vztahu k obsahu pro dospělé.

 

Poskytujeme Vaše údaje někomu dalšímu?

Vaše osobní údaje neprodáváme žádným třetím stranám.

 

Vaše údaje můžeme rovněž sdílet s dalšími společnostmi skupiny Vodafone Group Plc., s naší mateřskou společností Vodafone Czech Republic a.s., dceřinými společnostmi nebo jinými společnostmi společně ovládanými naší ovládající osobou, a to pro účely poskytování našich služeb nebo provozování našich platforem.

 

Právní základ zpracování těchto údajů:

Souhlas

Pro statistické účely

Kombinujeme Vaše údaje s údaji ostatních zákazníků, abychom vytvořili sumarizované zprávy, které nám pomáhají optimalizovat naše služby a programovou nabídku.

 

Tyto informace nám například umožní lépe plánovat kapacitu naší sítě nebo přijímat lepší rozhodnutí při programování našeho televizního obsahu.

 

Jaké údaje používáme k tvorbě těchto agregovaných zpráv?

Údaje o účtu, údaje o sledování televize, naše aplikace.

 

Jak dlouho uchováváme Vaše údaje?

Vaše údaje uchováváme po dobu 24 měsíců.

 

K jakému množství informací máme přístup?

Používáme pouze údaje, s jejichž použitím pro jiné účely jste nám již udělili souhlas. Například pokud jste nám udělili souhlas s použitím Vašich údajů o sledování televize pro účely doporučení obsahu, můžeme rovněž provádět analýzu těchto údajů pro statistické účely. Pokud se však rozhodnete, že si nepřejete dostávat doporučení, nebudeme Vaše údaje používat ani pro statistické účely, pokud nebudou anonymizovány.

 

Poskytujeme Vaše údaje někomu dalšímu?

Můžeme sdílet různé zprávy s třetími stranami, avšak vždy v sumarizované podobě, takže Vaše údaje v nich nebudou identifikovatelné.

 

Právní základ zpracování těchto údajů:

Kompatibilní další zpracování.

K plnění našich právních povinností

Potřebujeme uchovávat některé Vaše údaje pro účely plnění našich právních povinností. Ze zákona nám může vyplývat povinnost uchovávat nebo poskytnout Vaše údaje příslušným orgánům v souladu s podmínkami a zárukami platného právního procesu. Jedná se o povinnosti stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány, (plnění povinností stanovených právními předpisy).

 

Jaké údaje jsme povinni uchovávat?

Údaje o telefonních a internetových službách.

 
 
 

Máte kontrolu nad svými údaji

Máte kontrolu nad tím, jak Vaše informace použijeme a můžete nás kdykoli požádat o cokoli z níže uvedeného prostřednictvím formuláře osobně na klientském centru (Závišova 502/5, 140 00 Praha 4 – Nusle) nebo prostřednictvím formuláře zaslaného na adresu UPC Česká republika s.r.o., P.O.Box 53, 130 11 Praha 3. Formuláře pro uplatnění výše uvedených práv jsou dostupné výše v sekci Dokumenty ke stažení.

 

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od jejího obdržení. Ve výjimečných případech můžeme, s ohledem na složitost a počet žádostí, danou lhůtu prodloužit o další dva měsíce (o tomto Vás budeme neprodleně informovat).

 

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Pokud jste nám udělili výslovný souhlas ke kterémukoli způsobu použití, jež jsou zde popsány (doporučení obsahu, cílená reklama, veřejné telefonní seznamy), můžete svůj souhlas kdykoli odvolat.

 

Přístup k Vašim údajům:

Můžete požádat o poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás uchováváme:

 • účel, pro který jsou Vaše osobní údaje zpracovány;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje u nás uloženy;
 • existence práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Vaší osoby nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu.

Oprava Vašich údajů:

Pokud jsou údaje, které o Vás uchováváme, nepřesné nebo neúplné, můžete požádat o jejich opravu.

 

Vymazání Vašich údajů:

Můžete nás požádat o vymazání Vašich údajů. Jako zpracovatel Vašich osobních údajů máme povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • vznesete námitky proti zpracování (viz níže) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 • jste odvolal souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a zároveň neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

K výmazu osobních údajů nemůžeme přistoupit, pokud je zpracování údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Přenositelnost údajů:

Můžete požádat o předání údajů, které jste nám poskytli, ve strojově čitelném formátu, pokud si přejete přejít k jinému poskytovateli a předat mu je. Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

Omezení zpracování:

Můžete požádat o omezení zpracování Vašich údajů v následujících případech (vždy prosím ve své žádosti uvádějte, který případ se na Vás vztahuje):

 • pokud zpochybňujete přesnost Vašich údajů
 • pokud se domníváte, že bychom Vaše údaje neměli zpracovávat, ale nepřejete si, abychom je vymazali
 • pokud Vaše údaje již nadále nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete pro účely svých právních nároků
 • pokud jste vznesli námitku proti zpracování a my si potřebujeme ověřit, zda bychom měli Vaše údaje dál zpracovávat

Pokud bylo zpracování osobních údajů omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vašim souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

 

Můžete požádat, abychom Vás přestali profilovat nebo abychom Vám přestali zasílat naše nejnovější nabídky:

 • můžete se rozhodnout, že si nepřejete být profilováni pro účely naší marketingové činnosti
 • můžete se rozhodnout, že si nepřejete být telefonicky informováni o našich nejnovějších nabídkách
 • můžete se rozhodnout, že si nepřejete být informováni prostřednictvím SMS nebo e-mailu o našich nejnovějších nabídkách

 

Máte právo podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. V případě podání námitky nebudeme dále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Jak nás můžete kontaktovat

 • Společnost zpracovávající Vaše údaje (správce): UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, 140 00 Praha 4 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. C 187485, IČO: 00562262 (www.upc.cz)
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO): Veškeré dotazy, připomínky či žádosti týkající se Vašich osobních údajů můžete zasílat našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů na adresu dpo@upc.cz
 • Dozorový úřad pro ochranu údajů: Pokud nejste s naší odpovědí spokojeni, můžete rovněž podat stížnost příslušného dozorovému Úřadu pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www: https://www.uoou.cz).

Aktualizace našich zásad ochrany soukromí

Jsme oprávněni provádět změny těchto zásad tak, aby v nich byly zohledněny naše nové služby a také vývoj trhu. Každou novou verzi těchto zásad zveřejníme na našem webu a budeme Vás předem informovat o všech změnách, jež by mohly mít vliv na Vámi objednané služby.

Cookies

Cookies jsou drobné kousky informací uložené ve vašem internetovém prohlížeči, jež shromažďují údaje jako je typ vašeho prohlížeče, váš operační systém, navštívené webové stránky, doba návštěv, prohlížený obsah, prohlížené reklamy a další tzv. clickstream data.

 

Cookies používáme k tomu, abychom mohli naše webové stránky upravit dle vašich potřeb, nabízet vám kvalitnější a personalizované služby a zapamatovat si některé vaše volby, abyste je nemuseli zadávat znovu. Cookies nám dále umožňují zjišťovat pohyb směřující na naše webové stránky, včetně navštívených stránek, počtu návštěvníků a použitých tras.

 

Můžeme využívat služeb poskytovatelů reklamních sítí, kteří nám pomáhají prezentovat reklamní nebo jiný obsah na našich webových stránkách a dalších stránkách, na nichž jsou zobrazeny reklamy společnosti UPC Poskytovatelé reklamních sítí využívají cookies, webových majáků (beacons) nebo dalších podobných technologií ve vašem počítači, mobilním telefonu nebo jiném zařízení k tomu, aby vám nabízeli reklamu nebo jiný obsah co nejlépe odpovídající vašim zájmům na základě vytvoření vašeho profilu prohlížení internetu na této webové stránce a na dalších vámi navštívených stránkách. Použití cookies, webových majáků nebo podobných technologií ze strany našich poskytovatelů reklamních sítí se řídí jejich vlastními zásadami ochrany soukromí, nikoli Zásadami ochrany soukromí společnosti UPC.

 

Cookies ve vašem počítači, mobilním telefonu nebo jiném zařízení můžete manuálně zakázat či povolit. Většina internetových prohlížečů nabízí možnost přijmout nebo odmítnout určité konkrétní cookies nebo určité typy cookies a také možnost odmítnout nebo vymazat všechna cookies. Konkrétní postup závisí na vašem prohlížeči. Pokyny k použití této funkce naleznete v nápovědě k vašemu internetovému prohlížeči. Omezení nebo zablokování cookies však může mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

Glosář jednotlivých typů údajů

Kontaktní údaje: Jméno a příjmení, titul; e-mail; pohlaví, telefonní číslo; datum narození a/nebo rodné číslo; číslo OP/ číslo pasu; IČ, DIČ, číslo klientského účtu; adresa místa instalace; adresa trvalého pobytu; informace o osobě zastupující Vás při podpisu smlouvy (titul, jméno a příjmení, datum narození a/nebo rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo OP nebo pasu, telefonní číslo, e-mail, právní titul zastoupení).

 

Údaje o účtu: ID zákazníka, způsob platby, bankovní účet, číslo kreditní karty (pokud se u Vámi objednaných služeb používá), fakturační adresa, objednané produkty, segment, produkty zakoupené prostřednictvím některého z našich kanálů a údaje o jednotlivých transakcích. Informace o hodnocení Vaší úvěruschopnosti (získané od agentur provádějících hodnocení úvěruschopnosti). Tyto údaje rovněž zahrnují údaje z oblasti péče o zákazníky: Vaše žádosti o podporu a údaje získané pro účely vyřízení těchto žádostí. Čas a doba trvání hovoru a zvolené řešení. Můžeme rovněž pořizovat nahrávky Vašeho volání na linku služeb pro zákazníky (na nahrávání jste vždy upozorněn).

 

Údaje o telefonních službách: Vaše telefonní číslo, telefonní čísla, na která jste volali nebo posílali zprávy, čas a doba trvání hovoru, geolokační údaje, údaje o zařízení (model hardwaru, verze operačního systému, IMEI), množství využitých dat.

 

Údaje o internetových službách: Množství využitých dat, doba trvání relace, zařízení, IP/MAC adresa, Vámi navštívené internetové stránky.

 

Údaje o sledování televize: Vámi sledované programy, využívání našich služeb (např. Replay), technické údaje jako např. čas a doba sledování určitého obsahu, kvalita připojení, model a servisní číslo Vašeho set-top-boxu, verze používaného softwaru, ID smart karty a kategorie balíčku služeb.

 

Údaje o personalizovaných televizních službách: Pokud máte některý z našich nejnovějších set-top-boxů, používáme Vaše údaje k poskytování personalizovaných televizních služeb, které Vás upozorňují na Vaše oblíbené pořady, Vaše nejčastěji sledované kanály, nejčastěji používané aplikace a mohou Vám rovněž doporučovat nové pořady odpovídající Vašemu vkusu dle Vaší historie sledování pořadů.

 

Pokud si na svém televizoru aktivujete funkci hlasového ovládání, budeme rovněž shromažďovat a využívat Vaše audio soubory, abychom mohli lépe vyladit a vylepšit funkci rozpoznávání hlasu tak, aby se Vám Vaše televize naučila rozumět. Za tímto účelem můžeme Vaše audio soubory sdílet s naším poskytovatelem v USA k uložení a zpracování.

 

Údaje o domácím obsahu: Pokud si aktivujete průvodce nastavením domácí sítě, budeme mít k dispozici seznam Vašich uložených souborů s videem, hudbou a fotografiemi.

 

Údaje o e-mailu: Pokud budete využívat naše e-mailové služby, budeme shromažďovat technické údaje a e-mailové adresy odesílatelů a příjemců.

 

Údaje shromažďované z našich webových stránek: Jakmile se přihlásíte na naši webovou stránku, budeme shromažďovat údaje o čase a době trvání relace, navštívených stránkách, atributech kampaní, údaje o transakcích a technické údaje (IP/MAC adresa, operační systém a typ prohlížeče).

 

Údaje z našich aplikací: Vedeme záznamy o tom, zda a jak často využíváte aplikace, které Vám nabízíme v nabídce na Vašem televizoru.

 

Údaje shromažďované v našich prodejnách: Uchováváme informace o Vašich nákupech produktů či služeb v našich prodejnách.

 

Veřejné seznamy: Pokud jste nám k tomu udělili souhlas, zveřejníme Vaše jméno, adresu a telefonní číslo ve veřejných telefonních seznamech. Pokud jste zatím v seznamu zveřejněni nebyli a přejete si tam být, můžete o zveřejnění Vašich údajů požádat na čísle +420 241 005 100.

Glosář údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - neboli GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR platí jednotně od 25. května 2018. V Česku tak nahrazuje současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Ochrana osobních údajů: K zajištění ochrany vašeho soukromí vynakládáme značné úsilí a přijali jsme za tímto účelem řadu zásadních opatření. Formálně jsme jmenovali osoby odpovědné za zabezpečení naší sítě, podporu infrastruktury a našich informačních systémů. Implementovali jsme řešení sloužící k ochraně Osobních údajů sestávající z celé řady technických prvků i postupů lišících se dle konkrétní služby nebo produktu, jež jsou vám nabízeny či poskytovány. Tato řešení mohou zahrnovat zejména ochranu hesel, kódování, firewally, antiviry, anti DDoS systém, odhalování případů proniknutí do systému, zjišťování případných anomálií a kontrolu přístupu pro naše zaměstnance.

 

Kamerové systémy: Společnost UPC umísťuje z důvodu ochrany oprávněných zájmů spočívajících v ochraně majetku do prostor prodejen kamerové systémy. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním. Informace o zpracování osobních údajů v rámci kamerových záznamů jsou dostupné na místě, kde jsou kamery umístěny.

 

Záruky: Se zpracovateli osobních údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů (s výjimkou případů, kdy uzavření takové smlouvy není povinné, například při předávání osobních údajů státním orgánům), které zaručují nejméně stejnou úroveň jejich ochrany jako tyto Zásady ochrany osobních údajů. Se zpracovateli mimo území Evropské unie jsme zároveň uzavřeli právní akt, vyžaduje-li to čl. 45 až 49 GDPR.