Vyjádření o existenci vedení komunikačních sítí

Vyjádření o existenci vedení komunikačních sítí (VKS) společnosti UPC Česká republika s.r.o. dle ust. zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a dle ust. § 86 a § 161 Stav. zákona č.183/2006 Sb. vydávají pracoviště společnosti InfoTel, spol. s r.o. v Praze, Liberci, Teplicích, Brně a Ostravě. Tato pracoviště zajišťují vyřízení žádostí včetně definování podmínek ochrany komunikačních sítí, popřípadě u závažnějších případů střetu zprostředkují kontakt na příslušné pracovníky provozu sítí UPC.

 

Pro podání žádosti o vyjádření doporučujeme použít elektronický formulář žádosti o vyjádření.

 

Upozornění o zavedení zpoplatnění vyjádření od 1.3.2017

 

Pracoviště dokumentace sítě