Vedení společnosti

Zajímá vás, kdo stojí v čele mobilního operátora Vodafone?

Seznamte se s naším generálním ředitelem a viceprezidenty na stránce

https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/o-spolecnosti/vedeni-spolecnosti/