UPC Česká republika
Společenská odpovědnost

Záleží nám na našem okolí a na prostředí, ve kterém podnikáme. Ať už se jedná o regiony, kde působíme, nebo obecně o celé digitální společenství, které pomáháme utvářet, usilujeme spolu s naší mateřskou společností i našimi partnery o pozitivní vliv na místní komunity, společnost a životní prostředí.

 

Více informací z oblasti společenské odpovědnosti a popis jednotlivých iniciativ naleznete v odkazech níže. Naše mateřská společnost Liberty Global je zařazená na světovém a severoamerickém indexu trvalé udržitelnosti Dow Jones, detaily o mezinárodních programech naleznete zde (v angličtině).

Dobrovolnictví

V rámci aktivity mateřské společnosti Liberty Global podporujeme dobrovolníky z řad našich zaměstnanců. V programu nazvaném In Heroes vyhodnocujeme nejlepší dobrovolné pracovníky a pomáháme jim získávat podporu a finance pro jejich neziskové projekty.

 

Dále připravujeme projekty organizované dobrovolné práce v jednotlivých regionech ČR, kde působíme. Chceme tak pomáhat neziskovým organizacím v regionech, kde máme větší zastoupení v podobě například call centra. Každý zaměstnanec tak bude mít možnost darovat jeden svůj pracovní den v roce ve prospěch pomoci neziskové organizaci.

UPC bezpečný internet

S kým se baví vaše děti na internetu?

Podle průzkumu UPC by se více než polovina rodičů při výběru školy pro své dítě zajímala o to, jak daná škola přistupuje k online bezpečnosti svých žáků, jak má nastaveny zásady a jestli v této oblasti disponuje nějakým typem certifikace. Pro 14 % rodičů je tento parametr zásadní. Zjistil to průzkum společnosti UPC.

 

Podívejte se na další výsledky výzkumu v inforgrafice ZDE

 

Mateřská společnost UPC Liberty Global spolu s partnery, kterými jsou Google a European Schoolnet spustila právě dnes, v Den bezpečnějšího internetu, vzdělávací web pro učitele. Zároveň bude UPC podporovat eSafety Label.

 

Podporované projekty:

 

„Web podle nás“ pomůže učitelům i žákům

Druhým projektem je „Web podle nás“, který navazuje na úspěšné vzdělávací materiály pro žáky základních škol na prvním (Hrajte si a učte se být online) i druhém stupni (Web We Want – Web podle nás). „Do dnešního dne bylo těchto materiálů distribuováno v ČR i Evropě přes milion kusů. V letošním roce jsme projekt obohatili kromě editovaného vydání vzdělávacích materiálů také o jejich online verzi v českém jazyce, ale především o novou příručku pro učitele, která obsahuje i učební plány pro 13-16 leté studenty,“ vypočítává Frans-Willem de Kloet, generální ředitel UPC Česká republika.

 

Příručka pro učitele byla vytvořena 14 učiteli ze zemí napříč Evropskou unií, mezi kterými byla i Mgr. Martina Kupilíková ze Základní školy Město Touškov: "Výuka informatiky na základních školách by neměla být pouze o hardwaru a softwaru. Žáci často nedodržují ani základní pravidla při práci na internetu. Důvodem bývá jejich nezájem, ale i neznalost. Projekt Web podle nás může být v takové situaci pomocníkem učitele a usnadní uvedení žáků do problematiky bezpečnosti na internetu. A to navíc zábavnou formou."

 

Hlavními tématy vzdělávacích materiálů jsou: online práva a povinnosti, cenzura, svoboda projevu, etické chování, osobní data a udržování pozitivní digitální stopy. Příručka a učební plány jsou zdarma dostupné ke stažení na webových stránkách www.webwewant.eu.

Vzdělávací kurzy pro učitele

„Web podle nás“ však nebude existovat pouze v online světě. V rámci užší spolupráce s Jihomoravským krajem bude UPC a NCBI pořádat školení pro učitele ze škol, které se přihlásí do projektu eSafety Label a získají bronzovou, stříbrnou nebo zlatou etiketu. Školení by mělo učitelům pomoci se snadno zorientovat v problematice e-bezpečnosti a podrobně se seznámit s brožurou „Web podle nás“ a výukovými materiály dostupnými na www.webwewant.eu.

E-safety label

Projekt je realizován v online prostředí na portálu www.esafetylabel.eu. Zde si škola založí svůj profil. Následně je dostupný evaluační dotazník, který slouží ke zmapování situace v oblasti bezpečného užívání ICT. Na základě vyhodnocení dotazníku škola může získat etiketu eSafety Label. Současně je pro školu vytvořen akční plán s konkrétním postupem při zvyšování úrovně bezpečnosti práce s informačními technologiemi ve škole. eSafety Label je platný po dobu 18 měsíců. Poté je třeba ho obnovit. Portál nabízí dále Informační listy e-bezpečnosti, diskusní fórum pro sdílení zkušeností a je zde i možnost nahlášení incident.

Get online week

V zemích EU roste nezaměstnanost, zároveň ale roste i poptávka po zaměstnancích ovládajících informační a komunikační technologie. V roce 2015 tak může chybět až osm set tisíc pracovníků pro obsazení míst v ICT. Společnosti Accenture, Liberty Global a Microsoft se rozhodly přispět k vyřešení tohoto problému. Spolu s Telecentre-Europe, organizací zastřešující celoevropskou síť vzdělávacích center ICT a knihoven, vytvořili Alianci pro Get Online Week. Vzdělávací centra ICT, veřejné knihovny, neziskové organizace, školy, IT firmy a orgány veřejné správy z  celé Evropy díky ní pomocí řady zajímavých akcí, školení a soutěží, zdůrazňují a propagují důležitou roli ICT v dnešní společnosti.

 

Od svého založení v roce 2010 ovlivnil Get Online Week více než půl milionu Evropanů ve více než 20 tisíc školících centrech v celé Evropské unii. Díky této kampani využilo internet poprvé ve svém životě více než sto tisíc lidí.

No Hate speech

Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) ve spolupráci s odborem pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) realizuje v České republice mezinárodní kampaň „Mladí proti nenávisti online – žít, učit se a jednat pro lidská práva", která je iniciována Radou Evropy.

 

Kampaň je zaměřena na potlačení projevů nenávisti v prostředí online: extremismu, rasové nesnášenlivosti, utlačování menšin, agresivního nacionalismu apod. Zároveň podporuje etické a slušné chování při online komunikaci. V českém jazyce jsou informace průběžně zveřejňovány na webové adrese www.proti-nenavisti.cz

 

Dárcovství

Další oblastí našeho zájmu v rámci společenské odpovědnosti je přímá podpora vybraných škol, zařízení sociálních služeb, knihoven a neziskových organizací. Tyto instituce podporujeme v místech, kde podnikáme zejména prostřednictvím poskytování služeb s mimořádnými slevami nebo zcela zdarma. Jedná se zejména o zlevněné, nebo zcela bezplatné připojení k internetu, případně o hlasové služby pevné telefonie. V celé České republice takto poskytujeme slevy 25 organizacím.

 

Společnost UPC v roce 2013 uskutečnila i sbírku v rámci hnutí Movember, kdy zaměstnanci společnosti vybírali peníze a finální částku poté společnost zdvojnásobila. V tomto typu aktivit budeme pokračovat i nadále.

 

Akce Movember se ob rok pravidelně střídá s kampaní na osvětu tématu rakoviny prsu, v rámci které mají zaměstnanci možnost darovat prostředky na výzkum tohoto onemocnění.

 

V říjnu 2014 jsme spolu s občanským sdružením Mamma Help, nevládní neziskovou organizací celostátního charakteru sdružující ženy s diagnózou rakovina prsu, jejich blízké, lékaře, sestry a sympatizanty, uspořádali workshopy na podporu povědomí a prevence této zákeřné nemoci a na účet organizace zaměstnanci přispěli částkou 13 090 Kč. Sumu zdvojnásobila naše mateřská společnost Liberty Global v rámci korporátní růžové kampaně Think Pink.

V letošním roce opět podpoříme projekt Movember.

Movember 2015

UPC Česká republika se i letos účastní Movemberu. Zaměstnanci společnosti se aktivně zapojí - pánové finančním příspěvkem a samozřejmě krásným, 30 dní neholeným knírem. Dámy se mohou dále aktivně podílet dražbou svých pekařských a cukrářských výrobků. Všichni se mohou zapojit prostřednictvím Výzvy k pohybu, tzv. MOVE challenge, kdy se budou po celých 30 dní, alespoň na chvíli aktivně pohybovat a udělají tak něco pro své zdraví.

Krátce o nadaci Movember Foundation a jejích aktivitách.
Nadace Movember Foundation je celosvětová charitativní organizace, jejímž cílem je šťastnější, zdravější a delší život. Od roku 2003 se k tomuto zdravotnímu hnutí připojily milióny lidí. Celkem se vybralo 12.7 miliard Kč, které byly použity na financování 1000 programů.

Nadace strategicky investuje do čtyř klíčových oblastí, které mají trvalý dopad na zdraví mužů. Celoročně spolupracuje se zdravotními partnery mužů po celém světě, s akademickými a klinickými institucemi, díky nimž naše programy dosahují ještě lepších výsledků v rámci nejzávažnějších zdravotních potíží, kterým muži čelí.

4 klíčové oblasti, kterými se nadace zabývá:

 

  1. Rakovina prostaty - druhá nejčastější forma rakoviny u mužů na světě, dle posledních údajů ročně v ČR umírá na rakovinu prostaty přes 1000 mužů, dalším více než 6000 je rakovina prostaty diagnostikována.
  2. Rakovina varlat - v posledních 50 letech došlo ke zdvojnásobení počtu nových případů
  3. Psychické zdraví - každou minutu umírá ve světě 1 muž na následky sebevraždy
  4. Nedostatek pohybu - čtvrtý nejvýznamnější rizikový faktor celosvětové úmrtnosti
  5. Více se o rakovině prostaty a její prevenci dovíte zde

Ke stažení

V posledních dvou letech jsme ve spolupráci s European Schoolnet vydali pracovní sešity pro mládež na základních školách (Hrajte si a učte se být online) a na středních školách (Web podle nás). Zaměřují se na základní informace o internetových technologiích i na komplexní problematiku využívání sociálních sítí. 

 

Web podle násHrajte si a učte se být online

 

Mateřská společnost Liberty Global vydává detailní Výroční zprávu o společenské odpovědnosti, kterou si můžete v angličtině stáhnout níže.


Corporate Responsibility Report 2013Corporate Responsibility Report 2014

 

V rámci společenské odpovědnosti připravujeme i informační a edukativní materiály, které popisují a vysvětlují nejrůznější rizikové oblasti, související s využíváním internetu:

 

Soukromí na sociálních sítíchSvět online herFiltrování a blokování závadného obsahuOn-line rizika jako je například krádež identity, kyberšikana a dalšíOnline přátelství a jejich úskalíSetkání s cizími lidmiOchrana osobních údajůOnline pověst