UPC Business zprovoznilo 1 000. aktivní spoj přes rádio

Praha 5. 3. 2019 – UPC Business, divize společnosti UPC Česká republika, vedoucího poskytovatele inovativních digitálních služeb televize, internetu a telefonie v České republice, na pražské Základní škole Mazurská zprovoznila v uplynulých dnech svůj 1 000. aktivní mikrovlný spoj. Jedná se o vysokorychlostní připojení, které má parametry jako připojení přes optický kabel. Data létají vzduchem na krátkém úseku, takzvané poslední míli, v případě této základní školy konkrétně z pěti kilometrů vzdáleného přípojného bodu Shiran Tower ve Vokovicích.

Díky vysokorychlostnímu mikrovlnnému spoji RAy získáte ve vzduchu takové parametry, které jsou běžné v otické síti, včetně symetrického datového připojení. Navíc s osvědčenou odolností vůči klimatickým podmínkám od -30 °C až +55 °C.

„Všechny školy, od základních přes střední až po vysoké stále více fungují ve virtuálním prostředí, kvalitní připojení je pro ně tedy hodně důležité. Aktuálně vysokorychlostní připojení zajišťujeme pro desítky škol. V mnoha z nich právě přes rádio,“ vysvětluje Marián Holý, ředitel UPC Business. Dodává, že napojení poslední míle přes rádio využívá i řada firem, které potřebují zajistit spolehlivý a rychlý internet v lokalitách, kam není dovedena optika kabelem.

Základní škola Mazurská je nyní připojena rychlostí 200 Mb/s. Podle smlouvy měla mít sice připojení s parametry 100 Mb/s, ale vzhledem k tomu, že se jedná o jubilejní 1 000. rádiové spojení, získala od UPC BUsiness jako bonus rychlost dvojnásobnou. Připojení vzduchem však v dnešní době může dosahovat i mnohonásobně vyšších rychlostí v řádu Gb/s.

Hlavní podmínkou zavedení mikrovlnného spoje je přímá viditelnost na přípojný bod UPC. Takové spojení je maximálně spolehlivé a vyznačuje se rychlou odezvou sítě a nízkou konstantní latencí < 0.1 ms. Je pro něj možno využít volná i licencovaná pásma.

Připojení vzduchem je velmi efektivní a rychlá varianta pro případ, že zákazníci nejsou v dosahu kabelové optické sítě. Většina zákazníků UPC Business využívá připojení přes optiku vedenou v zemi. Dohromady má UPC v celé republice více než 6 300 kilometrů optických tras, které dohromady obsahují 1 146 000 km monitorovaných optických vláken. To vše je součástí mezinárodní optické sítě, kterou provozuje mateřská společnost UPC Liberty Global. Česká síť UPC je napojena přímo na hlavní mezinárodní datovou tepnu UPC – Aortu – rychlostí 3 Tbps. To je velká výhoda pro každého, kdo potřebuje být spolehlivě propojen se světem. V České republice je UPC největším TIER 1 datovým poskytovatelem s dostupností služeb pro více než 90 % firemních zákazníků.