Co je to tzv. Fair Use Policy (FUP)?

Podle Všeobecných obchodních podmínek poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika, s.r.o. jsme přijali následující opatření:
Rychlost může být snížena vždy od data překročení objemu ve sledovaném období, a to do konce tohoto období. Sledované období odpovídá jednomu kalendářnímu měsíci u všech starších i aktuálních internetových tarifů.
Službu UPC Internet Vám však v takovém případě ani nepřerušíme, ani Vám data přenášená nad obvyklý rámec nezpoplatníme.
Cílem těchto opatření je zlepšit a zkvalitnit službu Vám, jakožto zákazníkovi - umožnit Vám rychlejší a pohodlnější stahování dat bez jakýchkoliv dodatečných nákladů, např. na telefonní linku. Současně Vás tím chráníme před agresivními zneuživateli sítě, kteří stahují desítky a stovky GB a narušují kvalitu připojení.
V současnosti však společnost UPC žádná přímá opatření tohoto druhu neuplatňuje.

 
 

Pomohla Vám tato odpověď?

  1. Prosím vyberte odpověď
  2. Tento formulář slouží pro zpětnou vazbu. Na dotazy přes tento formulář nebude odpovídáno