Co je to upcMail?

upcMail je emailový účet, automaticky generovaný jako doplňková služba k internetu od UPC. Emailový účet je přidělený při aktivaci služby a je platný během trvání smlouvy. Končí, stejně jako ostatní doplňkové služby, ukončením smluvního vztahu nebo přepisem smlouvy na nového uživatele.

 

V rámci emailového účtu je možnost vytvoření emailových podúčtů nebo aliasů.

 

Spravovat Váš emailový účet (vytvoření aliasů, změna hesla atd.) můžete jednoduše na naší internetové stránce www.upc.cz, v sekci upcMail, v části Administrace upcMail.

 

Když ukončíte smlouvu, Váš emailový účet bude automaticky deaktivován, proto doporučujeme zálohovat si důležité emaily.