Velikost zprávy a sdílení dokumentů přes upcMail

V rámci upcMail můžete odeslat a přijímat zprávy o velikosti až 20 megabajtů (MB), včetně příloh. Příchozí zprávy s velikostí vyšší než 20 MB budou vrácené odesílateli.

 

Nepodporované přílohy jsou: .ade, .adp, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .exe, .hta, .ins, .isp, .jar, .jse, .lib, .lnk, .mde, .msc, .msp, .mst, .pif, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh

 

Jednou z nových funkcí upcMail je Úložiště dokumentů (Drive), přes které můžete sdílet dokumenty bez toho, abyste si zaplnili emailovou schránku.