Můžu od Vás získat další e-mailový účet, kromě toho, který jsem získal při instalaci?

Samozřejmě! V případě některých internetových tarifů si můžete nechat zřídit další e-mailovou adresu nebo můžete využít dokonce až pět aliasů.