Co je to tzv. Fair Use Policy (FUP)?

Podle Všeobecných obchodních podmínek poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti UPC Česká republika, s.r.o. jsme přijali následující opatření:

Rychlost může být snížena vždy od data překročení objemu ve sledovaném období, a to do konce tohoto období. Sledované období odpovídá jednomu kalendářnímu měsíci u všech starších i aktuálních internetových tarifů. Službu UPC Internet Vám však v takovém případě ani nepřerušíme, ani Vám data přenášená nad obvyklý rámec nezpoplatníme. Cílem těchto opatření je zlepšit a zkvalitnit službu Vám, jakožto zákazníkovi - umožnit Vám rychlejší a pohodlnější stahování dat bez jakýchkoliv dodatečných nákladů, např. na telefonní linku. Současně Vás tím chráníme před agresivními zneuživateli sítě, kteří stahují desítky a stovky GB a narušují kvalitu připojení.

V současnosti však společnost UPC žádná přímá opatření tohoto druhu neuplatňuje.