Jak přepojím internet ze stávajícího počítače na nový?

Před připojením kabelu do nového PC nejprve restartujte kabelový modem vytažením z elektrického napájení na 30 vteřin. Konfiguraci počítače ponechte bez změny.