Jak připojím svůj iPAD k bezdrátové síti? 

 
 

Jsou dva druhy sítí, veřejné a soukromé. Soukromé sítě mají u sebe ikonu zámku. UPC síť, kterou máte doma, je soukromá. Proužky u názvů sítí indikují sílu připojení – čím víc proužků, tím lepší signál Wi-Fi je.

 

Pro připojení k soukromé síti budete potřebovat heslo. Najdete ho na štítku na modemu UPC. Stiskněte název sítě (SSID) a budete vyzváni k zadání hesla. Zadejte jej tak, jak je uvedeno na štítku (jsou rozlišována velká a malá písmena, na modemu jsou většinou uvedena pouze velká písmena) a stiskněte „Připojit“. Jestli bylo heslo správné, vedle vaší sítě se objeví symbol, který označuje, že jste v pořádku připojeni.