Změna přednastaveného hesla k Wi-Fi síti

Pro zvýšení zabezpečení Wi-Fi připojení Vám doporučujeme změnu přednastaveného hesla Wi-Fi modemu. Klikněte na modem, který máte doma, a následně postupujte dle návodu.

Bližší informace k modemu včetně jeho modelového označení naleznete na štítku umístěném na jeho spodní části. Pro snadnější čtení údajů si zařízení otočte dnem (příp. základnou) vzhůru.