Jak provést párování UPC Wifi Booster?

Adaptéry jsou zpravidla již spárované při dodání a stačí je připojit dle manuálu.

 

V případě, že adaptěry nejsou automaticky nastavené a LED dioda bliká červenou barvou, postupujte, prosím, následovně:

  • Stlačte tlačítko pro synchronizaci SYNC na boku adaptéru A. Následně začne blikat LED dioda zelenou barvou
  • Adaptéry začaly mezi sebou komunikovat a proces párování bude ukončený, jakmile přestane LED dioda blikat