Jak si vytvořit jednotný název wifi sítě?

  1. Stiskněte a držte tlačítko WPS na Powerline Adaptéru B (větší zařízení) na 5 - 10 sekund. LED kontrolka začne blikat zeleně a LED Power začne blikat bíle.
  2. Stiskněte a držte tlačítko na Vašem prémiovém Wi-Fi modemu dokud se nerozsvítí symbol.
  3. Vyčkejte několik minut dokud LED kontrolka na Powerline Adaptéru B nepřestane blikat a symbol na Wi-Fi modemu nepřestane svítit.
  4. Nyní je název Wi-Fi sítě a heslo jednotné.

Na zadní straně Adaptéru B se nacházejí tyto údaje:

  • Název sítě Wi-Fi (WiFi network name SSID)
  • Heslo (WiFi password)
  • Přístupová stránka k nastavením (To access the settings page visit): http://upc-ap
  • Heslo pro přístup k nastavením (Settings password)