Připojení do sítě UPC Wi-Free

Služba Wi-Free bude ukončena k 31.8.2020. Více informací na této stránce.

Pro detailní instrukce k nastavení služby UPC Wi-Free vyberte operační systém zařízení, ze kterého se budete k síti připojovat.