Návod pro připojení zařízení s OS Android k síti UPC Wi-Free

Mobilní zařízení s operačním systémem Android patří v současné době k nejpoužívanějším na světě a jsou oblíbená pro svoji variabilitu i u výrobců, kteří systém mohou při dodržení stanovených podmínek upravovat a přizpůsobovat. Do telefonů, tabletů nebo chytrých televizorů se tak instalují nejrůznější modifikace a verze Androidů, proto se grafické prostředí, nabídka nebo položky na různých přístrojích mohou od sebe více či méně lišit.

 

Následující návod vychází z verze OS Android 8.1 Oreo. U posledních vydání operačního systému v principu nastavení připojení k bezdrátové síti nejsou významné rozdíly. Na některé odlišnosti, které mohou nastat, v postupu upozorníme. Pokud se však v přístroji během nastavování setkáte s nabídkou nebo položkami, které neodpovídají uvedeným ilustračním obrázkům vůbec, doporučujeme obrátit se v případech, kdy se Vám v systému přístroje nedaří zorientovat, na internetová fóra nebo požádat o pomoc prodejce, u něhož jste zařízení zakoupili.

 

Tip: Pro zajištění vyšší úrovně bezpečnosti v zařízeních s operačním systémem Android dodržte všechny kroky postupu včetně instalace certifikátu.

Nainstalujte si bezpečnostní certifikát

1. Stáhněte a otevřete certifikát

 

Kliknutím na obrázek zahájíte stažení certifikátu do uložiště Vašeho zařízení. O dokončení stahování se zobrazí notifikační zpráva (její umístění na obrazovce a vzhled závisí na použitém internetovém prohlížeči). Klepnutím na ni spustíte import certifikátu nebo ho otevřete z uložiště pro stažené soubory.

 
 

2. Zadejte název certifikátu a použití ověření

 

Do pole Název certifikátu vepište „LGI_Root_CA“, z nabídky Použití pověření vyberte položku „Wi-Fi“ a potvrďte import certifikátu tlačítkem „OK“.

 

Tip: U některých starších verzí OS Android nemusí být k dispozici volba Použití ověření, pro nastavení importu certifikátu to ale není limitující, v tomto případě pokračujte bez výběru položky klepnutím na OK.

 
 

3. Potvrďte okno s upozorněním na nastavení kódu PIN

 

Vaše mobilní zařízení Vás v tomto kroku vyzve, abyste potvrdili nastavení kódu PIN nebo hesla pro zámek obrazovky tlačítkem OK. Jedná se o povinný úkon, abyste úspěšně dokončili import certifikátu. Nastavení hesla nebo kódu pro odemknutí obrazovky zároveň zvyšuje úroveň zabezpečení přístroje, protože změní jeho globální nastavení tak, že po probuzení obrazovky bude vždy zadání hesla nebo kódu zařízením vyžadováno. Data z volně odloženého telefonu se v tomto případě nedostanou do rukou nepovolaným.

 

Tip: Máte-li již zařízení zabezpečeno zámkem obrazovky na kód, heslo nebo otisk prstu z čtečky, objeví se namísto obrazovky s upozorněním výzva k zadání hesla, případně se import přímo dokončí. Tento a následující krok můžete tedy přeskočit.

 
 

4. Zvolte způsob zabezpečení

 

Klepněte na jeden z nabízených typů zabezpečení. Povinná je volba kódu PIN, nebo hesla. Následně Vás zařízení vyzve k vytvoření hesla nebo kódu, poté dojde k automatickému dokončení instalace certifikátu.

 

Tip: Nabídka kombinací způsobů zabezpečení se liší v závislosti na verzi operačního systému Android, hardwarovém vybavení přístroje (pokud nemáte na telefonu například čtečku otisků prstů, volba s otiskem se Vám nezobrazí) a výchozím nastavení systému. V případě, že již máte zabezpečení zámkem obrazovky na zařízení nastaveno, tento krok postupu se Vás netýká.

 
 

Nastavte připojení k síti UPC Wi-Free

Níže uvedené kroky doporučujeme následovat až po nainstalování certifikátu, bez něj může připojení k síti UPC Wi-Free sice fungovat korektně, surfování po internetu ale takto nemusí být bezpečné.

 

1. Zobrazte nastavení Wi-Fi

 

Tažením horní notifikační lišty prstem shora dolů na displeji telefonu vyvoláte rychlou nabídku, v ní stiskněte a pár vteřin podržte obrázek se symbolem Wi-Fi, po chvíli se zobrazí nastavení Wi-Fi podle kroku 2.

 
 

2. Zapněte Wi-Fi adaptér

 

Aby se Vám zobrazily Wi-Fi sítě dostupné ve Vašem okolí, je třeba v horní části obrazovky klepnutím na přepínací táhlo zapnout bezdrátový adaptér Wi-Fi ve Vašem zařízení. Je-li již zapnutý, pokračuje v nastavení dále.

 
 

3. V přehledu klepněte na síť UPC Wi-Free

 

Tip: Pokud UPC Wi-Free v seznamu dostupných Wi-Fi sítí na Vašem zařízení nevidíte, je možné, že se ve Vašem okolí nenachází žádný UPC klient, který ji má na svém modemu aktivovanou, nebo je od Vás příliš daleko. Vyzkoušejte změnit svoji polohu a postup od začátku zopakujte.

 
 

4. Vyplňte okno vlastností připojení

 

Metoda EAP: PEAP
Ověření Phase 2: MSCHAPV2
Certifikát CA: vyberte nainstalovaný LGI_Root_CA

 

Do pole Identita vepište uživatelské jméno (e-mail), které používáte pro přihlášení do samoobsluhy Moje UPC, a Heslo vyplňte Vaším unikátním heslem vytvořeným při aktivaci služby UPC Wi-Free. Řádek Anonymní identita zůstane prázdný. Po dokončení potvrďte tlačítkem Připojit.

 

Tip: Metoda PEAP může být na Vašem přístroji zvolená automaticky předem. U některých verzí OS Android nemusí být k dispozici volba certifikátu pomocí nabídky, k jeho vyhledání můžete být přesměrováni do uložiště zařízení. Při vyplňování položky Heslo se zadané znaky budou nahrazovat tečkami, dávejte tedy během psaní pozor na velká a malá písmena nebo speciální znaky (např. * /? _).

 
 

5. Zkontrolujte připojení

 

Pokud jste postup úspěšně zvládli, po chvíli uvidíte u sítě UPC Wi-Free status „Připojeno“ a můžete začít používat připojení k internetu obvyklým způsobem.

 

Tip: Pokud se zařízení pokouší k síti vícekrát neúspěšně připojit, je možné, že již bylo pro tento přístupový bod UPC Wi-Free dosaženo maximálního počtu pěti připojených zařízení z okolí. Vyzkoušejte se v tomto případě připojit později nebo na jiném místě.