JAKÁ JE RYCHLOST PŘENOSU DAT V UPC WI-FREE?

Rychlost v síti Wi-Free není garantovaná, může dosahovat přenosové rychlosti stahování až 10 Mb/s a odesílání až 2 Mb/s a může být sdílena ještě s dalšími 4 připojenými zařízeními.

 

Ze své podstaty nemusí služba UPC Wi-Free splňovat podmínky ve smyslu Specifikace služby UPC Internet (zejména garantovanou dostupnost a přenosovou rychlost). Její kvalita, rychlost a stabilita je v čase proměnlivá a závisí na mnoha parametrech, které jsou mimo náš vliv (typ budovy, ve které je signál šířen, hustota ostatních dostupných bezdrátových sítí v dané lokalitě, klimatické podmínky, dosažení maximálního počtu připojených zařízení, individuální umístění a nastavení klientských modemů UPC a další).

 

Přenosové pásmo 10/2 Mbps je poskytováno nad rámec Vámi hrazené služby UPC Internet, užíváním služby nedochází ke snížení šíře pásma, které je vyhrazeno pro Vaše samostatné domácí internetové připojení, síť UPC Wi-Free je od něho plně oddělena.