NÁVOD: ZMĚNA NÁZVU WI-FI SÍTĚ A HESLA

Z důvodu zvýšení zabezpečení Vaší domácí bezdrátové sítě doporučujeme pravidelně na modemu UPC měnit název sítě i hesla. Následující návod použijte zvláště tehdy, pokud jste na modemu prováděli tovární nastavení, případně jste modem dostali nově od technika nebo byla právě provedena výměna zařízení.

1. Připojte se k modemu ethernetovým kabelem

 
 

2. Do adresního řádku v prohlížeči zadejte: 192.168.1.1

 

Nechte políčka User Name a Password prázdná a klikněte na Log In.

 
 

3. Na horní liště klikněte na Wireless a poté na Radio Settings.

 

U položky Wireless Network Name (SSID) změňte název Wi-Fi sítě.

 

Případné změny potvrďte tlačítkem Save Settings níže na stránce.

 

 
 

4. Ve spodní liště klikněte na položku Wireless Security.

 

U položky Pre-Shared Key můžete změnit přístupové heslo
k Wi-Fi.

 

Změny potvrďte tlačítkem Save Settings níže na stránce.

 

Stejným způsobem lze měnit heslo v případě, že máte aktivní síť 5 GHz. Na jaké frekvenci Wi-Fi modem vysílá, poznáte pod záložkou Radio Settings na řádku Radio Band.