MODEM SE CHOVÁ NESTANDARDNĚ (PÍSKÁ, PŘEHŘÍVÁ SE, NESVÍTÍ/BLIKÁ ČERVENĚ)

1. Začneme tím nejjednodušším: restartujte UPC modem odpojením od elektřiny na několik minut. Poté ho vyzkoušejte zapojit do jiné elektrické zásuvky a chvíli vyčkejte.

 
 

2. Pokud modem nesvítí, zkontrolujte ze zadní strany zařízení, zda nedošlo k náhodné manipulaci s vypínačem pod napájecím kabelem. Vyzkoušejte, že vypínač řádně funguje a je v poloze I (zapnuto).

 
 

3. Pokud se nepodařilo modem zapnout, případně vydává pisklavé zvuky nebo svítí (bliká) zepředu trvale červeně, ozvěte se nám, prosím, pokusíme se vše co nejrychleji napravit.