Návod na první přihlášení

1. Připojte se k modemu ethernetovým kabelem

 
 
 
 

2. Do adresního řádku v prohlížeči zadejte: 192.168.0.1

 
 

V okénku, které se následně objeví, vyberte požadovaný jazyk klikněte na tlačítko Next.

 

 
 

3. Zadejte heslo

 
 

Zadejte PIN pro první přihlášení do modemu. Pokud nevíte, kde můžete heslo hledat, klikněte pro lepší orientaci na možnost Ukázat. Po zadání zvolte tlačítko Další.

 

 
 

4. V dalším kroku si můžete změnit přístupové heslo

 
 

Zadejte nové heslo. Před tím, než stisknete tlačítko Další, se přesvědčte najetím myši na symbol „i“ vedle, zda zadané heslo splňuje uvedené parametry.

 

Pokud si heslo nepřejete měnit, nechejte pole prázdné a zmáčkněte tlačítko Přeskočit.

 
 

5. Přizpůsobte si Váš modem

 
 

Po zhlédnutí krátké prezentace zbývají už jen dva kroky a nastavení modemu bude hotovo.

 
 

6. Změna názvu Wi-Fi sítě (SSID) a hesla

 
 

V tomto kroku si můžete změnit heslo k Wi-Fi síti i její název (SSID). Hodnoty upravíte klinknutím na položku Změnit u příslušného řádku. Poté postupně zadejte nové jméno a heslo Vaší Wi-Fi sítě.

 

Pokračujte stisknutím tlačítka Další, v následujícím kroku potvrďte Vaši úpravu tlačítkem Použít změny a vyčkejte, než je modem provede.

 

Pokud změnu provádět nechcete, na tlačítko Další můžete kliknout rovnou.

 

Tip: prémiový modem Compal je automaticky nastaven tak, že vysílá 2 Wi-Fi sítě najednou (v pásmu 2,4 a 5 GHz). Způsobem uvedeným v tomto bodu upravíte název sítě i heslo u obou současně. Doporučujeme pro jejich následné odlišení po dokončení tohoto postupu provést úpravu u jednotlivých sítí zvlášť.

 

 
 

7. Dokončení nastavení modemu

 
 

Jestliže jste v předchozím kroku neprovedli žádné změny, je Váš modem nyní připraven. Stisknutím tlačítka Přejít na přehled se dostanete do rozhraní modemu.

 

Pokud už nechcete nic měnit, můžete celou aplikaci ukončit tlačítkem Odejít.

 

Tip: v případě, že jste jméno nebo heslo k Vaší Wi-Fi síti dle předchozího bodu změnili, dojde k automatickému odhlášení z rozhraní. Pro pokračování v nastavení bude nutné se do modemu znovu přihlásit.