Návod na změnu názvu sítě a změnu hesla Wi-Fi

Aby byla vaše domácí Wi-Fi síť bezpečná a připojovali jste se na ni opravdu jen vy a nikdo jiný, mělo by pravidelně docházet nejen ke změně názvu Wi-Fi sítě, ale i ke změně hesla na Wi-Fi.

 

Níže uvedený návod na změnu hesla se vás netýká, pokud:

  • Jste prováděli tovární nastavení
  • Wi-Fi modem jste dostali nově od technika
  • Technik vám Wi-Fi modem právě vyměnil

V takovém případě neřešíte změnu názvu Wi-Fi, ale musíte postupovat podle pokynů, které obsahuje Návod pro první přihlášení.

1. Připojte se k modemu ethernetovým kabelem

 
 
 
 

2. Do adresního řádku v prohlížeči zadejte: 192.168.0.1

 
 

Pokud se přihlašujete do modemu přes webové rozhraní poprvé, podívejte se na Návod pro první přihlášení.

 

Zadejte Vaše heslo. Pokud jste heslo do rozhraní modemu neměnili, vepište číselný PIN kód ze štítku umístěného vespod modemu (v kolonce Settings password) a stiskněte tlačítko Pokračovat.

 
 

3. V levém sloupci vyberte položky POKROČILÁ NASTAVENÍ

 
 

Zobrazí se podnabídka. Podle obrázku v dalším bodu z ní vyberte nejprve možnost Bezdrátová nastavení, pod ní pak zvolte položku Zabezpečení.

 
 

4. Změňte názvy sítí (SSID) a hesla

 
 

Tip: doporučujeme provést úpravu názvů sítí 2,4 i 5 GHz tak, aby byly navzájem odlišné. Lépe pak ve svém mobilním zařízení (notebooku, tabletu, smartphonu) poznáte, ke které síti se připojujete. Heslo můžete zvolit pro obě sítě stejné.

 

V sekci Nastavení Wi-Fi 2,4 a níže v Nastavení Wi-Fi 5 GHz na řádku Název Wi-Fi sítě (SSID) uprostřed nabídky můžete dle vlastní volby přepsat hodnotu v kolonce. Pro obě sítě lze v příslušných sekcích stejným způsobem provést změnu hesla v kolonce Wi-Fi heslo (bezpečnostní klíč).

 

Tip: volte silná hesla kombinováním malých a velkých písmen, speciálních znaků (*_@ apod.) a číslic. Nejnižší povolený počet znaků je 8. Čím delší heslo, tím lepší zabezpečení bezdrátové sítě.

 
 

5. Úpravy v nastavení uložte tlačítkem Použít změny

 
 

Pokud nebudete dále pokračovat, můžete se poté z rozhraní modemu v horní části obrazovky odhlásit.