NEJDE MI INTERNET

Wi-Fi

 1. Začneme tím nejjednodušším: restartujte UPC modem odpojením od elektřiny přibližně na minutu. Poté ho zkuste zapnout znovu a vyčkejte přibližně 10 minut.

  Během procesu restartu se postupně rozsvěcí zelené kontrolky na předním panelu modemu, po úspěšném dokončení zhasnou a svítí jen provozní dioda pod nápisem „Connect Box“.

 2. Pokud se žádná z kontrolek na modemu nerozsvítila a dioda zepředu modemu nesignalizuje provoz, zkontrolujte, jestli nedošlo k náhodné manipulaci s vypínačem zezadu pod napájecím kabelem. Je-li zařízení zapnuto, přívodní kabely neporušeny, a dioda stále nesvítí, ozvěte se nám, prosím, pokusíme se vše co nejrychleji napravit.

 3. Jestli na modemu delší dobu stále bliká zelená kontrolka se šipkami, modem se do sítě UPC nenaladil. Vyšroubujte ze zadní části modemu kulatý koaxiální kabel (na konci je opatřen matičkou) ze zařízení i z účastnické zásuvky, vraťte oba konce zase zpět a vyčkejte 10 minut. Pokud se k internetu stále nedaří připojit, zkontrolujte, zda se nejedná jen o dočasný výpadek služby.

 4. Pokud předchozí kroky nepomohly, některé zelené kontrolky zepředu na modemu stále svítí (blikají) a o výpadek se nejedná, ozvěte se nám, prosím, pokusíme se vše co nejrychleji napravit, v opačném případě pokračujte v postupu dále.

 5. Nefunguje-li Vám po restartu modemu internet na počítači, vyzkoušejte nyní, jestli jde na notebooku, tabletu nebo chytrém telefonu. Pokud se k internetu stále nemůžete připojit, podívejte se, zda nemáte na svém počítači vypnutý Wi-Fi adaptér (na PC u ikony bezdrátového připojení vpravo dole na monitoru u symbolu hodin je červený křížek nebo jiný znak), jestli jsou v pořádku ovladače síťové karty nebo jestli počítač není zavirovaný.

  Pokud máte za naším modemem zapojený ještě Váš vlastní router, odpojte jej od elektřiny a připojte se k Wi-Fi na modemu UPC. Název sítě a heslo najdete na štítku vespod. Pro snadnější přečtení si zařízení otočte vzhůru nohama.

  Tip: Prověřte Váš počítač na přítomnost virové nákazy nejlépe placenou verzí antivirové ochrany, případně stáhněte, nainstalujte a spusťte zkušební verzi UPC Smartguard.

 6. V modemu může být bezdrátový adaptér deaktivovaný (může se po restartu krátce zobrazovat na modemu rozsvícená červená kontrolka Wi-Fi). Zkuste ho aktivovat podle návodu níže, nebo resetujte modem do továrního nastavení podle bodu 7. Tento postup využijte i v případě, kdy v seznamu dostupných bezdrátových sítí na počítači Vaši UPC Wi-Fi nevidíte nebo se k ní nedaří připojit (zobrazuje se u názvu Vaší UPC bezdrátové sítě hláška Nepřipojeno).

  Návod na zapnutí Wi-Fi adaptéru

 7. Tovární nastavení obnovte zastrčením předmětu s hrotem (propiska, párátko apod.) do zapuštěného tlačítka RESET na zadní části modemu a podržením po dobu cca 30 vteřin. Po restartu počkejte zhruba 10 minut a poté připojení k internetu opět vyzkoušejte.

  POZOR: Tovární nastavení uvede zařízení do stavu, jako byste ho od nás dostali poprvé (název sítě – SSID, heslo, směrování portů aj.)! Údaje k Wi-Fi jsou uvedeny na štítku vespod modemu.

 8. Jestliže je na počítači stále u ikony bezdrátového připojení křížek nebo jiný symbol, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Odstranit potíže (příp. Diagnostika) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

  Tip: Pokud si nevíte rady s připojením k Wi-Fi síti UPC na některém zařízení, můžete využít návod v našem průvodci (vyberte sekci „Připojte se“, níže se zobrazí seznam zařízení s příslušnými operačními systémy, zde zvolte požadovanou možnost pro zobrazení podrobného návodu pro Vaše zařízení).

 9. Pokud internet i po využití uvedených kroků stále nejde, ozvěte se nám, prosím, pokusíme se vše co nejrychleji napravit.

Síťový kabel

 1. Začneme tím nejjednodušším: restartujte UPC modem odpojením od elektřiny přibližně na minutu. Poté ho zkuste zapnout znovu a vyčkejte přibližně 10 minut.

  Během procesu restartu se postupně rozsvěcí zelené kontrolky na předním panelu modemu, po úspěšném dokončení zhasnou a svítí jen provozní dioda pod nápisem „Connect Box“.

 2. Pokud se žádná z kontrolek na modemu nerozsvítila a dioda zepředu modemu nesignalizuje provoz, zkontrolujte, jestli nedošlo k náhodné manipulaci s vypínačem zezadu pod napájecím kabelem. Je-li zařízení zapnuto, přívodní kabely neporušeny, a dioda stále nesvítí, ozvěte se nám, prosím, pokusíme se vše co nejrychleji napravit.

 3. Jestli na modemu delší dobu stále bliká zelená kontrolka se šipkami, modem se do sítě UPC nenaladil. Vyšroubujte ze zadní části modemu kulatý koaxiální kabel (na konci je opatřen matičkou) ze zařízení i z účastnické zásuvky, vraťte oba konce zase zpět a vyčkejte 10 minut. Pokud se k internetu stále nedaří připojit, zkontrolujte, zda se nejedná jen o dočasný výpadek služby.

 4. Pokud předchozí kroky nepomohly, některé zelené kontrolky zepředu na modemu stále svítí (blikají) a o výpadek se nejedná, ozvěte se nám, prosím, pokusíme se vše co nejrychleji napravit, v opačném případě pokračujte v postupu dále

 5. Nefunguje-li Vám po restartu modemu internet na počítači, vyzkoušejte nyní, jestli jde na notebooku, tabletu nebo chytrém telefonu například přes Wi-Fi. Údaje o názvu Wi-Fi sítě a hesle jsou uvedeny na štítku vespod modemu. Pokud svou sít v přehledu dostupných sítí nevidíte, je možné, že Wi-Fi na modemu není aktivní, a bude potřeba ji zapnout.

  Návod na zapnutí Wi-Fi adaptéru

  Tip: Pokud si nevíte rady s připojením k Wi-Fi síti UPC na některém zařízení, můžete využít návod v našem průvodci (vyberte sekci „Připojte se“, níže se zobrazí seznam zařízení s příslušnými operačními systémy, zde zvolte požadovanou možnost pro zobrazení podrobného návodu pro Vaše zařízení).

 6. Funguje-li bezdrátové připojení na jiných zařízeních, závada by mohla být na straně počítače nebo ethernetovém portu modemu. Na počítači zkontrolujte, zda nemáte vypnutý síťový adaptér (u ikony síťového připojení vpravo dole na monitoru u symbolu hodin je červený křížek nebo jiný znak), jestli jsou v pořádku ovladače síťové karty nebo zda počítač není zavirovaný.

  Pokud máte vlastní router, odpojte jej z elektřiny a připojte se ethernetovým kabelem přímo k modemu UPC.

  Tip: Prověřte Váš počítač na přítomnost virové nákazy nejlépe placenou verzí antivirové ochrany, případně stáhněte, nainstalujte a spusťte zkušební verzi UPC Smartguard.

 7. Zkontrolujte na zadní straně modemu kontrolky u těch ethernetových portů, které jsou obsazeny kabelem a připojeny k zapnutým počítačům. Pokud příslušná kontrolka nesvítí nebo nebliká, modem bohužel neregistruje připojený počítač.

 8. Použijte jiný kabel na propojení modemu a počítače, na modemu ho zezadu připojte do jednoho z ostatních volných ethernetových portů. Pokud připojení nefunguje na více zařízeních a zkoušeli jste více kabelů, resetujte modem do továrního nastavení.

 9. Tovární nastavení obnovte zastrčením předmětu s hrotem (propiska, párátko apod.) do zapuštěného tlačítka RESET na zadní části modemu a podržením po dobu cca 30 vteřin. Po restartu počkejte zhruba 10 minut a poté případně znovu zkontrolujte diodu ze zadní části modemu dle bodu 7. Pokud u portu svítí nebo bliká, mělo by připojení fungovat.

  POZOR: Tovární nastavení uvede zařízení do stavu, jako byste ho od nás dostali poprvé (název sítě – SSID, heslo, směrování portů aj.)! Údaje k Wi-Fi jsou uvedeny na štítku vespod modemu.

 10. Pokud je na počítači je stále u ikony síťového připojení křížek nebo jiný symbol, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Odstranit potíže (příp. Diagnostika) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

 11. Pokud se kontrolka u požadovaného ethernetového portu zezadu modemu nerozsvítila, nebo svítí celou dobu i přesto, že internet i po využití uvedených kroků stále nejde, ozvěte se nám, prosím, pokusíme se vše co nejrychleji napravit.