OBECNÉ INFORMACE K MODEMU

Modelové označení: CH7465LG(-LC) (označení na štítku zařízení).
Zařazení: kabelový modem EURO DOCSIS® 3.0 WIFI EMTA, 2 bezdrátové přístupové body 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n) a 5 GHz (IEEE 802.11n/ac) duálně (najednou).
Porty: 4x Ethernet 10/100/1000 se signalizací provozu (konektory 4x RJ-45 pro přístup k internetu), 2x RJ-11 pro telefon, 1x konektor koaxiálního kabelu, stejnosměrný vstup 12 V/2,5 A.

Rozměry zařízení (š × v × h): 70 mm × 220 mm × 160 mm.

 

V dolní části na boku modemu je vsunuta plastová karta s údaji o Wi-Fi síti a QR kódem určeným pro přímé připojení bezdrátových zařízení opatřených QR čtečkou.

 
 

Údaje o napájení a spotřebě:
Napájecí napětí: 230 V (AC).
Maximální příkon: 30 W.
Průměrný příkon: 11,6 W.
Adaptér AC/DC: ADAPTÉR 30 W 12 V DC/2,5 A.

 
 

Popis LED indikátorů:
Bezchybný provozní režim indikuje rozsvícená kontrolka napájení zepředu pod nápisem „Connect Box“ bíle (režim router) nebo zeleně (režim bridge), ostatní kontrolky na předním panelu při standardním provozu nesvítí.

Kontrolka napájení (pod nápisem „Connect Box“ zepředu)
Svítí – kabelový modem je zapnutý.
Bliká bíle/zeleně – zařízení se spouští nebo dochází k ladění do sítě.
Bliká (svítí) trvale červeně – na modemu je evidována závada.

Ostatní kontrolky na předním panelu modemu se objeví jen v okamžiku, kdy některá funkce modemu není k dispozici, po zapnutí zařízení (po několika minutách samovolně zhasnou), případně při výpadku signálu nebo jiné závadě.

Kontrolka Wi-Fi
Bliká zeleně – uvádění Wi-Fi adaptéru do provozu.
Svítí zeleně – Wi-Fi adaptér je připraven.
Svítí červeně – porucha bezdrátové funkce.

Kontrolka online (šipky nahoru a dolů)
Bliká zeleně – skenování kanálů, vyhledávání připojení k internetu.
Svítí zeleně – kanály naladěny, zařízení je připojeno k internetu.

Telefon
Svítí – telefon je připojen a aktivován.

Tlačítko WPS Tlačítko slouží k připojení bezdrátových zařízení s podporou protokolu WPS. Po stisknutí se na krátkou dobu rozsvítí všechny kontrolky nad tlačítkem zeleně.

Ethernet 1-4 (zezadu modemu)
Bliká nebo svítí – signalizace odesílání/přijímání dat ze zařízení za modemem, standardní provozní stav.
Nesvítí – port není obsazen, připojené zařízení je vypnuté.