INTERNET ČASTO VYPADÁVÁ

Wi-Fi

 1. Začneme tím nejjednodušším: propojte nejprve ethernetový kabel pomocí některého z portů ETHERNET na zadním panelu Mediaboxu s některým z Vašich zařízení (stolní počítač, notebook) a ověřte, zda potíže s rychlostí internetu přetrvávají. Pokud ano, řešte problém, jako by se jednalo o potíže s rychlostí na kabelu (záložka Síťový kabel), jestliže potíže na kabelu ustaly nebo nemáte možnost takového způsobu připojení, pokračujte v následujících krocích.

  Tip: Pokud nemá Vaše zařízení ethernetový port, můžete pro připojení použít USB LAN adaptér, který lze s příslušnou redukcí (tzv. OTG) připojit i na řadu tabletů/smartphonů (více Vám poradí v autorizované prodejně elektro příslušenství).

 2. V případě, že Wi-Fi využíváte na svém routeru, vyřaďte ho z provozu a připojte se přímo k Mediaboxu (údaje k názvům UPC Wi-Fi sítí a heslům k nim jsou uvedeny na štítku umístěném vespod Mediaboxu). Nesvítí-li kontrolka Wi-Fi v levé přední lesklé části set-top boxu, bude nejprve potřeba bezdrátovou funkci na zařízení aktivovat:

  Návod na zapnutí Wi-Fi adaptéru přes ovladač

  Tip: Pokud si nevíte rady s připojením k Wi-Fi síti UPC na některém zařízení, můžete využít návod v našem průvodci (vyberte sekci „Připojte se“, níže se zobrazí seznam zařízení s příslušnými operačními systémy, zde zvolte požadovanou možnost pro zobrazení podrobného návodu pro Vaše zařízení).

 3. Zkraťte vzdálenost mezi set-top boxem a Vaším zařízením, vyzkoušejte případně postupně připojit i jiná Vaše bezdrátová zařízení na Wi-Fi a výpadky na nich nadále jednotlivě sledujte. Jestliže se problémy s výpadky projevují na Wi-Fi u různých Vašich bezdrátových zařízení, může být problém s nevhodným umístěním modemu, případně s rušením na vysílacím kanálu. Dočasně může pomoci změna vysílací frekvence:

  Návod na změnu vysílacího kanálu Wi-Fi

  Tip: Ujistěte se, že Mediabox není umístěn v nábytku. Přítomnost okolních překážek v jeho blízkosti má většinou za následek snížení přenosové rychlosti, případně výpadky bezdrátového připojení Wi-Fi, proto jej raději z nábytku přesuňte nejlépe vedle televizoru tak, aby nad ním nebyla žádná překážka. Další informace a možná řešení naleznete v našem průvodci.

 4. Mediabox vysílá 2 Wi-Fi samostatně na různých pásmech. Doporučujeme připojovat se se svými zařízeními k pokročilejší z nich, tj. té, která má ve svém továrním názvu na začátku označení UPC50xxxxx. Heslo k této síti naleznete na štítku umístěném vespod Mediaboxu. Pokud na některém ze svých zařízení vidíte tuto síť dostupnou, připojte se k ní a internet znovu vyzkoušejte.

 5. Pokud připojení vypadává pouze na jediném Vašem zařízení, ověřte, zda máte nainstalovány aktuální ovladače síťové karty a prověřte Váš počítač na přítomnost virové nákazy nejlépe placenou verzí antivirové ochrany, případně stáhněte, nainstalujte a spusťte zkušební verzi UPC Smartguard.

 6. Jestliže potíže s výpadky připojení na Wi-Fi stále přetrvávají, ověřte, zda ve Vaší lokalitě není hlášen hromadný výpadek služby. Jestliže jste výpadek nedohledali, případně potíže s bezdrátovým připojením evidujete postupně na všech Vašich zařízeních, odpojte kulatý koaxiální kabel ze zdířky COAX IN ze zadní části Mediaboxu i z účastnické zásuvky, zkontrolujte stav koncovek, vraťte zpět na místo a 5 minut vyčkejte. Poté připojení k internetu znovu zkontrolujte. Následujte též rady v našem průvodci.

 7. Proveďte tovární nastavení modemové části Mediaboxu stisknutím a podržením tlačítka RESET, které je umístěné zezadu boxu, po dobu alespoň 30 vteřin, dokud se nerozblikají kontrolky u ethernetových portů. Poté vyčkejte přibližně 5 minut a připojení k internetu pomocí Wi-Fi znovu vyzkoušejte.

  POZOR: Reset modemové části zařízení uvede nastavení internetu do stavu jako v okamžiku, kdy jste od nás Mediabox dostali poprvé (název sítě – SSID, heslo k Wi-Fi aj., nastavení televizní části přitom zůstane beze změny)! Údaje k Wi-Fi jsou uvedeny na štítku vespod set-top boxu.

 8. Registrujete-li i po využití uvedených kroků stále potíže s výpadky připojení po Wi-Fi, ozvěte se nám, prosím, pokusíme se vše co nejrychleji napravit.

Síťový kabel

 1. Začneme tím nejjednodušším: restartujte Mediabox zadním kolébkovým vypínačem a vyčkejte přibližně 3 minuty, box se uvede do pohotovostního režimu (provozní kontrolka napravo svítí oranžově).

  Tip: Rřed restartem set-top boxu doporučujeme zkontrolovat, zda závada nevznikla v důsledku již nahlášeného výpadku služby. Snížená kvalita nebo nefunkčnost datových služeb (internetu) může způsobit, že po provedení restartu zařízení nebude k dispozici televizní vysílání (na TV obrazovce se objeví chybové hlášení). Pokud výpadek služby evidován není, zařízení restartujte, nebo pokračujte bodem 3.

 2. Pokud se zařízení do pohotovostního režimu neuvedlo a dioda svítí stále zeleně, zapněte Váš TV přijímač a ověřte, jestli se zobrazuje po restartu na TV obrazovce chybová hláška Mediaboxu (chyba 1001, případně jiná).

 3. Není-li ve Vaší lokalitě hlášen výpadek služby (nehledě na případné chybové hlášení na TV obrazovce), odpojte koaxiální kabel ze zdířky COAX IN na zadním panelu Mediaboxu, vyšroubujte i druhý konec kabelu z účastnické zásuvky, poté vraťte oba konce zpět na místo, pevně dotáhněte (dotlačte) a vyčkejte přibližně deset minut.

 4. Jestliže po manipulaci s koaxiálním kabelem hlášení o chybě Mediaboxu z televizní obrazovky nakonec zmizelo nebo se nezobrazilo vůbec (ani po případném restartu zařízení), vyzkoušejte nyní připojení k internetu. Pokud se na TV obrazovce chybové hlášení (chyba 1001, případně jiná) přesto zobrazuje, ozvěte se nám, prosím, pokusíme se vše co nejrychleji napravit.

 5. Pokud potíže výpadky internetu přetrvávají, vyzkoušejte postupně připojit ethernetovým kabelem i jiná zařízení (například ostatní počítače nebo notebooky), případně zkuste kabel vyměnit a zapojit ho do vedlejšího portu na zadní části set-top boxu.

 6. Vypadává-li internetové připojení pouze na Vašem počítači, ověřte, zda máte nainstalovány aktuální ovladače síťové karty, a prověřte Váš počítač na přítomnost virové nákazy nejlépe placenou verzí antivirové ochrany, případně stáhněte, nainstalujte a spusťte zkušební verzi UPC Smartguard.

  Tip: Během výpadků kontrolujte, zda nezhasíná příslušná kontrolka u ethernetového portu zezadu Mediaboxu a zda se na PC u ikony síťového připojení vpravo dole na monitoru u symbolu hodin zobrazuje červený křížek nebo jiný znak. Pokud ano, ale na modemu kontrolka svítí, může být problém v sítové kartě. Domluvte se s Vaším prodejcem nebo servisním technikem PC, aby Vaše zařízení zkontroloval, případně kartu vyměnil. Dodatečně lze zakoupit i USB LAN adaptér.
 7. Proveďte tovární nastavení modemové části set-top boxu stisknutím a podržením tlačítka RESET, které je umístěné zezadu boxu, po dobu alespoň 30 vteřin, dokud se nerozblikají kontrolky u ethernetových portů. Poté vyčkejte přibližně 5 minut a připojení k internetu znovu vyzkoušejte.

  POZOR: Reset modemové části zařízení uvede nastavení internetu do stavu jako v okamžiku, kdy jste od nás Mediabox dostali poprvé (název sítě – SSID, heslo k Wi-Fi aj., nastavení televizní části přitom zůstane beze změny)! Údaje k Wi-Fi jsou uvedeny na štítku vespod set-top boxu.

 8. Registrujete-li i po využití uvedených kroků stále potíže s výpadky připojení, ozvěte se nám, prosím, pokusíme se vše co nejrychleji napravit.