INTERNET JE VELMI POMALÝ

Wi-Fi

 1. Začneme tím nejjednodušším: propojte nejprve ethernetový kabel pomocí některého z portů ETHERNET na zadním panelu Mediaboxu s některým z Vašich zařízení (stolní počítač, notebook) a ověřte, zda potíže s rychlostí internetu přetrvávají. Pokud ano, řešte problém, jako by se jednalo o potíže s rychlostí na kabelu (záložka Síťový kabel), jestliže potíže na kabelu ustaly nebo nemáte možnost takového způsobu připojení, pokračujte v následujících krocích.

  Tip: Pokud nemá Vaše zařízení ethernetový port, můžete pro připojení použít USB LAN adaptér, který lze s příslušnou redukcí (tzv. OTG) připojit i na řadu tabletů/smartphonů (více Vám poradí v autorizované prodejně elektro příslušenství).

 2. V případě, že Wi-Fi využíváte na svém routeru, vyřaďte ho z provozu a připojte se přímo k Mediaboxu (údaje k názvům UPC Wi-Fi sítí a heslům k nim jsou uvedeny na štítku umístěném vespod Mediaboxu). Nesvítí-li kontrolka Wi-Fi v levé přední lesklé části set-top boxu, bude nejprve potřeba bezdrátovou funkci na zařízení aktivovat:

  Návod na zapnutí Wi-Fi adaptéru přes ovladač

  Tip: Pokud si nevíte rady s připojením k Wi-Fi síti UPC na některém zařízení, můžete využít návod v našem průvodci (vyberte sekci „Připojte se“, níže se zobrazí seznam zařízení s příslušnými operačními systémy, zde zvolte požadovanou možnost pro zobrazení podrobného návodu pro Vaše zařízení).

 3. Zkraťte vzdálenost mezi set-top boxem a Vaším zařízením a ujistěte se, že Mediabox není umístěn v nábytku. Přítomnost okolních překážek v jeho blízkosti má většinou za následek snížení přenosové rychlosti, případně výpadky bezdrátového připojení Wi-Fi, proto jej raději z nábytku přesuňte nejlépe vedle televizoru tak, aby nad ním nebyla žádná překážka. Vyzkoušejte též připojit i jiná Vaše bezdrátová zařízení na Wi-Fi a sledujte na nich rychlost připojení samostatně.

  Tip: S každým zařízením postupně proveďte měření podle instrukcí, které uvádíme v našem článku Měření rychlosti internetu. Vřele doporučujeme projít všechny informace včetně uvedených odkazů. Vždy se ujistěte, že je k modemu UPC přes Wi-Fi připojeno jen to zařízení, se kterým měření právě provádíte.

  Během měření při připojení přes bezdrátovou síť Wi-Fi je běžné, že budete dosahovat různých hodnot, zejména se může výrazně lišit stahovací rychlost. Bezdrátová technologie má řadu technologických omezení, bližší informace k této problematice naleznete v našem průvodci.

 4. Mediabox vysílá 2 Wi-Fi samostatně na různých pásmech. Doporučujeme připojovat se se svými zařízeními k pokročilejší z nich, tj. té, která má ve svém továrním názvu na začátku označení UPC50xxxxx. Heslo k této síti naleznete na štítku umístěném vespod Mediaboxu. Pokud na některém ze svých zařízení vidíte tuto síť dostupnou, připojte se k ní a rychlost internetu znovu vyzkoušejte.

 5. Pokud jde internet pomalu pouze na jediném Vašem zařízení, podívejte se, jak rychlé jsou Vaše síťové karty, ověřte aktuálnost jejich ovladačů a prověřte Váš počítač na přítomnost virové nákazy nejlépe placenou verzí antivirové ochrany, případně stáhněte, nainstalujte a spusťte zkušební verzi UPC Smartguard. Více informací k tomuto tématu naleznete také v článku Počítač, operační systém a webový prohlížeč.

 6. Pokud potíže s rychlostí na Wi-Fi stále přetrvávají, ověřte, zda ve Vaší lokalitě není hlášen hromadný výpadek služby. Jestliže jste výpadek nedohledali, případně potíže s bezdrátovým připojením evidujete postupně na všech Vašich zařízeních, odpojte kulatý koaxiální kabel ze zdířky COAX IN ze zadní části Mediaboxu i z účastnické zásuvky, zkontrolujte stav koncovek, vraťte zpět na místo a 5 minut vyčkejte. Poté připojení k internetu znovu zkontrolujte. Následujte též rady v našem průvodci.

 7. Jestliže potíže s rychlostí přetrvávají, může pomoci tovární nastavení modemové části, které provedete stisknutím a podržením tlačítka RESET na zadním panelu Mediaboxu po dobu alespoň 30 vteřin, dokud se nerozblikají kontrolky u ethernetových portů. Poté vyčkejte přibližně 5 minut a připojení k internetu pomocí Wi-Fi znovu vyzkoušejte.

  POZOR: Reset modemové části zařízení uvede nastavení internetu do stavu jako v okamžiku, kdy jste od nás Mediabox dostali poprvé (název sítě – SSID, heslo k Wi-Fi aj., nastavení televizní části přitom zůstane beze změny)! Údaje k Wi-Fi jsou uvedeny na štítku vespod set-top boxu.

 8. Registrujete-li i po využití uvedených kroků stále velmi nízkou rychlost připojení po Wi-Fi, ozvěte se nám, prosím, pokusíme se vše co nejrychleji napravit.

Siťový kabel

 1. Začneme tím nejjednodušším: restartujte Mediabox zadním kolébkovým vypínačem a vyčkejte přibližně 3 minuty, box se uvede do pohotovostního režimu (provozní kontrolka napravo svítí oranžově).

  Tip: Před restartem set-top boxu doporučujeme zkontrolovat, zda závada nevznikla v důsledku již nahlášeného výpadku služby. Snížená kvalita nebo nefunkčnost datových služeb (internetu) může způsobit, že po provedení restartu zařízení nebude k dispozici televizní vysílání (na TV obrazovce se objeví chybové hlášení). Pokud výpadek služby evidován není, zařízení restartujte, nebo pokračujte bodem 3.

 2. Pokud se zařízení do pohotovostního režimu neuvedlo a dioda svítí stále zeleně, zapněte Váš TV přijímač a ověřte, jestli se zobrazuje po restartu na TV obrazovce chybová hláška Mediaboxu (chyba 1001, případně jiná).

 3. Není-li ve Vaší lokalitě hlášen výpadek služby (nehledě na případné chybové hlášení na TV obrazovce), odpojte koaxiální kabel ze zdířky COAX IN na zadním panelu Mediaboxu, vyšroubujte i druhý konec kabelu z účastnické zásuvky, poté vraťte oba konce zpět na místo, pevně dotáhněte (dotlačte) a vyčkejte přibližně deset minut.

 4. Jestliže po manipulaci s koaxiálním kabelem hlášení o chybě Mediaboxu z televizní obrazovky nakonec zmizelo nebo se nezobrazilo vůbec (ani po případném restartu zařízení), vyzkoušejte nyní rychlost připojení k internetu. Pokud se na TV obrazovce chybové hlášení (chyba 1001, případně jiná) přesto zobrazuje, ozvěte se nám, prosím, pokusíme se vše co nejrychleji napravit.

 5. Jestliže potíže s rychlostí přetrvávají, vyzkoušejte postupně připojit ethernetovým kabelem i jiná zařízení (například ostatní počítače nebo notebooky), případně zkuste kabel vyměnit a zapojit ho do vedlejšího portu na zadní části set-top boxu.

  Tip: S každým zařízením postupně proveďte měření podle instrukcí, které uvádíme v našem článku Měření rychlosti internetu. Vřele doporučujeme projít všechny informace včetně uvedených odkazů.

 6. Pokud jde internet pomalu pouze na Vašem počítači, podívejte se, jak rychlá je Vaše síťová karta, ověřte aktuálnost jejích ovladačů a prověřte Váš počítač na přítomnost virové nákazy nejlépe placenou verzí antivirové ochrany, případně stáhněte, nainstalujte a spusťte zkušební verzi UPC Smartguard. Více informací k tomuto tématu naleznete také v článku Počítač, operační systém a webový prohlížeč.

 7. Pokud je v počítači aktuální software i dostatečně rychlá síťová karta, a naměřená rychlost stále neodpovídá tarifu, vyzkoušejte ještě tovární nastavení modemové části Mediaboxu. Stiskněte a podržte tlačítko RESET umístěné zezadu boxu po dobu alespoň 30 vteřin, dokud se nerozblikají kontrolky u ethernetových portů. Poté vyčkejte přibližně 5 minut a poté opět vyzkoušejte měření rychlosti.

  POZOR: Reset modemové části zařízení uvede nastavení internetu do stavu jako v okamžiku, kdy jste od nás Mediabox dostali poprvé (název sítě – SSID, heslo k Wi-Fi aj., nastavení televizní části přitom zůstane beze změny)! Údaje k Wi-Fi jsou uvedeny na štítku vespod set-top boxu.

 8. Pokud se přes veškerou doporučenou kontrolu stále nepodařilo naměřit odpovídající rychlost, ozvěte se nám, prosím, pokusíme se vše co nejrychleji napravit.