MODEM SE CHOVÁ NESTANDARDNĚ (PÍSKÁ, PŘEHŘÍVÁ SE, NESVÍTÍ)

1. Začneme tím nejjednodušším: restartujte Mediabox zadním kolébkovým vypínačem a vyčkejte několik minut.

 
 

2. Pokud provozní kontrolka nesvítí vůbec, ověřte, jestli není set-top box vypojený z el. sítě nebo nezůstal kolébkový vypínač vypnutý. Je-li zařízení zapnuto a přívodní kabely neporušeny, a dioda stále nesvítí, ozvěte se nám, prosím, pokusíme se vše co nejrychleji napravit.

 
 

3. Bliká-li po delší dobu provozní kontrolka, zkontrolujte připojení koaxiálního kabelu na zadní části Mediaboxu (zdířka s označením COAX IN) a na jeho druhém konci u účastnické zásuvky, kde musí kabel být zapojen do zdířky DATA. Pro jistotu oba konce kabelu vypojte, otřete do suché textilie a zapojte zase zpět. Zapněte TV obrazovku, restartujte znovu Mediabox zadním kolébkovým vypínačem a vyčkejte několik minut.

 
 

4. Jestliže uvedené kroky nepomohly nebo se jedná o jiné nestandardní chování zařízení, ozvěte se nám, prosím, pokusíme se vše co nejrychleji napravit.