NÁVOD: ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ WI-FI ADAPTÉRU PŘES OVLADAČ

1. Připojte se k modemu ethernetovým kabelem

 
 
 

3. Vyberte položku DOMÁCÍ SÍŤ

 

Šipkou doprava označte v horním vodorovném menu položku Domácí síť, poté šipkou dolů zvýrazněte požadovanou volbu (Zapnout Wi-Fi, případně Vypnout Wi-Fi; zobrazena bude vždy jen jedna z těchto položek) a potvrďte tlačítkem OK.

 

 
 

4. Potvrďte požadovanou volbu

 

Volba Vypnout Wi-Fi – tlačítkem OK předem označenou volbou Potvrdit vypnete Wi-Fi na Mediaboxu. Vyčkejte chvíli na provedení změn v Mediaboxu, následně vyskočí poslední informativní obrazovka, ve které stiskem tlačítka OK dokončíte nastavení.

Volba Zapnout Wi-Fi – tlačítkem OK potvrďte předem označenou volbu Zapnout Wi-Fi . Mediabox bude přibližně minutu provádět zvolenou změnu a po úspěšném dokončení se vyobrazí přehled Wi-Fi sítí včetně přidružených hesel. Název sítí (SSID) a hesla k nim si můžete někam poznačit. Stiskem tlačítka OK obrazovku opustíte.

 
 

5. Vraťte se zpět na obrazovku živého vysílání

 

Po dokončení nastavení se z MENU Mediaboxu vrátíte na obrazovku s živým vysíláním stiskem tlačítka TV se symbolem šipky na dálkovém ovladači.