NEJDE MI INTERNET

Wi-Fi

 1. Začneme tím nejjednodušším: restartujte Mediabox zadním kolébkovým vypínačem a vyčkejte přibližně 3 minuty, box se uvede do pohotovostního režimu (provozní kontrolka napravo svítí oranžově).

  Tip: Před restartem set-top boxu doporučujeme zkontrolovat, zda závada nevznikla v důsledku již nahlášeného výpadku služby. Snížená kvalita nebo nefunkčnost datových služeb (internetu) může způsobit, že po provedení restartu zařízení nebude k dispozici televizní vysílání (na TV obrazovce se objeví chybové hlášení). Pokud výpadek služby evidován není, zařízení restartujte, nebo pokračujte bodem 4.

 2. Pokud provozní kontrolka nesvítí vůbec, ověřte, jestli není set-top box vypojený z el. sítě nebo nezůstal kolébkový vypínač vypnutý. Je-li zařízení zapnuto a přívodní kabely neporušeny, a dioda stále nesvítí, ozvěte se nám, prosím, pokusíme se vše co nejrychleji napravit.

 3. Pokud se zařízení do pohotovostního režimu neuvedlo a dioda svítí stále zeleně, zapněte Váš TV přijímač a ověřte, jestli se zobrazuje po restartu na TV obrazovce chybová hláška Mediaboxu (chyba 1001, případně jiná).

 4. Není-li ve Vaší lokalitě hlášen výpadek služby, odpojte koaxiální kabel ze zdířky COAX IN na zadním panelu Mediaboxu, vyšroubujte i druhý konec kabelu z účastnické zásuvky, poté vraťte oba konce zpět na místo, pevně dotáhněte (dotlačte) a vyčkejte přibližně deset minut.

 5. V případě, že se Vám žádná chybová hláška na TV obrazovce nezobrazila a televizní příjem funguje normálně, ověřte, jestli jde internet přes Wi-Fi i na jiném Vašem zařízení (smartphonu, tabletu, notebooku, herní konzoli apod., údaje k UPC Wi-Fi naleznete na štítku umístěném zespodu set-top boxu) nebo se připojte k internetu se svým zařízením pomocí síťového (ethernetového) kabelu, který zastrčíte do jednoho z ethernetových portů na zadním panelu Mediaboxu.

  Pokud používáte pro připojení k Wi-Fi vlastní router, odpojte jej z elektřiny a připojte se ethernetovým kabelem přímo k Mediaboxu nebo využijte některou UPC Wi-Fi vysílanou set-top boxem (nedaří-li se takto připojit k bezdrátové síti, zkontrolujte ještě nastavení podle bodu 7 níže).

  Tip: Pokud si nevíte rady s připojením k Wi-Fi síti UPC na některém zařízení, můžete využít návod v našem průvodci (vyberte sekci „Připojte se“, níže se zobrazí seznam zařízení s příslušnými operačními systémy, zde zvolte požadovanou možnost pro zobrazení podrobného návodu pro Vaše zařízení).

 6. Funguje-li na všech ostatních zařízeních internet správně, podívejte se, zda nemáte na svém počítači vypnutý Wi-Fi adaptér (na PC u ikony bezdrátového připojení vpravo dole na monitoru u symbolu hodin je červený křížek nebo jiný znak), jestli jsou v pořádku ovladače síťové karty nebo jestli počítač není zavirovaný.

  Tip: Prověřte Váš počítač na přítomnost virové nákazy nejlépe placenou verzí antivirové ochrany, případně stáhněte, nainstalujte a spusťte zkušební verzi UPC Smartguard.

 7. Pokud internet po kabelu funguje, ale ani ostatní bezdrátová zařízení se k Vaší Wi-Fi stále nepřipojí, zkontrolujte, zda svítí na set-top boxu na jeho přední levé lesklé části zeleně symbol Wi-Fi, nesvítí-li, bude potřeba tuto funkci v Mediaboxu povolit.

  Návod na zapnutí Wi-Fi adaptéru přes ovladač

 8. Jestliže se podle uvedeného návodu Wi-Fi adaptér v Mediaboxu opakovaně nedaří zapnout (vyskakuje příslušné chybové hlášení na Vaší TV obrazovce), ozvěte se nám, prosím, pokusíme se vše co nejrychleji napravit.

 9. Pokud nezabral žádný z uvedených kroků, může pomoci tovární nastavení modemové části Mediaboxu, které provedete stisknutím a podržením tlačítka RESET umístěného zezadu boxu po dobu alespoň 30 vteřin, dokud se nerozblikají kontrolky u ethernetových portů. Poté vyčkejte přibližně 5 minut a připojení k internetu pomocí Wi-Fi znovu vyzkoušejte.

  POZOR: Reset modemové části zařízení uvede nastavení internetu do stavu jako v okamžiku, kdy jste od nás Mediabox dostali poprvé (název sítě – SSID, heslo k Wi-Fi aj., nastavení televizní části přitom zůstane beze změny)! Údaje k Wi-Fi jsou uvedeny na štítku vespod set-top boxu.

 10. Jestliže se stále nebude možné připojit, ozvěte se nám, prosím, pokusíme se vše co nejrychleji napravit.
   

Síťový kabel

 1. Začneme tím nejjednodušším: restartujte Mediabox zadním kolébkovým vypínačem a vyčkejte přibližně 3 minuty, box se uvede do pohotovostního režimu (provozní kontrolka napravo svítí oranžově).

  Tip: Před restartem set-top boxu doporučujeme zkontrolovat, zda závada nevznikla v důsledku již nahlášeného výpadku služby. Snížená kvalita nebo nefunkčnost datových služeb (internetu) může způsobit, že po provedení restartu zařízení nebude k dispozici televizní vysílání (na TV obrazovce se objeví chybové hlášení). Pokud výpadek služby evidován není, zařízení restartujte, nebo pokračujte bodem 4.

 2. Pokud provozní kontrolka nesvítí vůbec, ověřte, jestli není set-top box vypojený z el. sítě nebo nezůstal kolébkový vypínač vypnutý. Je-li zařízení zapnuto a přívodní kabely neporušeny, a dioda stále nesvítí, ozvěte se nám, prosím, pokusíme se vše co nejrychleji napravit.

 3. Pokud se zařízení do pohotovostního režimu neuvedlo a dioda svítí stále zeleně, zapněte Váš TV přijímač a ověřte, jestli se zobrazuje po restartu na TV obrazovce chybová hláška Mediaboxu (chyba 1001, případně jiná).

 4. Není-li ve Vaší lokalitě hlášen výpadek služby, odpojte koaxiální kabel ze zdířky COAX IN ze zadního panelu Mediaboxu, vyšroubujte i druhý konec kabelu z účastnické zásuvky, poté vraťte oba konce zpět na místo, pevně dotáhněte (dotlačte) a vyčkejte přibližně deset minut.

 5. Jestliže internet stále nefunguje a na obrazovce vidíte opět chybovou hlášku, ozvěte se nám, prosím, pokusíme se vše co nejrychleji napravit.

 6. V případě, že se Vám žádná chybová hláška nezobrazila a televizní příjem funguje normálně, vyzkoušejte, jestli jde internet na notebooku, tabletu nebo chytrém telefonu například přes Wi-Fi.

  Nesvítí-li na set-top boxu na přední levé lesklé části zeleně symbol Wi-Fi, bude potřeba tuto funkci na zařízení povolit.

  Návod na zapnutí Wi-Fi adaptéru

  Tip: Pokud si nevíte rady s připojením k Wi-Fi síti UPC na některém zařízení, můžete využít návod v našem průvodci (vyberte sekci „Připojte se“, níže se zobrazí seznam zařízení s příslušnými operačními systémy, zde zvolte požadovanou možnost pro zobrazení podrobného návodu pro Vaše zařízení).

 7. Pokud bezdrátové připojení na jiných zařízeních funguje, závada by mohla být na straně počítače nebo ethernetovém portu modemu. Na počítači zkontrolujte, zda nemáte vypnutý síťový adaptér (u ikony síťového připojení vpravo dole na monitoru u symbolu hodin je červený křížek nebo jiný znak), jestli jsou v pořádku ovladače síťové karty nebo zda počítač není zavirovaný.

  Pokud máte vlastní router, odpojte jej z elektřiny a připojte se ethernetovým kabelem přímo k Mediaboxu.

  Tip: Prověřte Váš počítač na přítomnost virové nákazy nejlépe placenou verzí antivirové ochrany, případně stáhněte, nainstalujte a spusťte zkušební verzi UPC Smartguard.

 8. Zkontrolujte zezadu boxu kontrolky u příslušného ethernetového portu. Pokud žádná dioda nesvítí nebo nebliká, modem v zařízení bohužel neregistruje připojený počítač.

 9. Použijte jiný ethernetový kabel na propojení set-top boxu a počítače, zezadu ho pro jistotu přepojte do vedlejšího portu. Pokud připojení nefunguje na více zařízeních a zkoušeli jste více kabelů, resetujte modem do továrního nastavení.

 10. Obnovení továrního nastavení provedete stisknutím a podržením tlačítka RESET umístěného zezadu boxu po dobu alespoň 30 vteřin, dokud se nerozblikají kontrolky u ethernetových portů. Vyčkejte přibližně 5 minut. Pokud kontrolky již svítí nebo blikají, internetové připojení by mělo fungovat.

  POZOR: Reset modemové části zařízení uvede nastavení internetu do stavu jako v okamžiku, kdy jste od nás Mediabox dostali poprvé (název sítě – SSID, heslo k Wi-Fi aj., nastavení televizní části přitom zůstane beze změny)! Údaje k Wi-Fi jsou uvedeny na štítku vespod set-top boxu

 11. Jestliže internet i po využití uvedených kroků stále nejde, ozvěte se nám, prosím, pokusíme se vše co nejrychleji napravit.