INTERNET JE VELMI POMALÝ

Wi-Fi

 1. Začneme tím nejjednodušším: restartujte UPC modem odpojením od elektřiny přibližně na minutu. Poté ho zkuste zapnout znovu a vyčkejte 5 minut.

  Máte-li vlastní router připojený za naším modemem, restartujte i tento.

 2. Vypněte všechna ostatní zařízení ve Vaší domácnosti, která jsou připojená k internetu, případně je odpojte z Wi-Fi. Jestliže je rychlost stále nízká, zkraťte vzdálenost mezi routerem a přijímacím zařízením (notebook, tablet apod.). Vyzkoušejte případně připojit i jiná Vaše zařízení na Wi-Fi samostatně.

  Tip: S každým zařízením postupně proveďte měření podle instrukcí, které uvádíme v našem článku Měření rychlosti internetu. Vřele doporučujeme projít všechny informace včetně uvedených odkazů.

 3. Pokud potíže přetrvávají, propojte počítač a UPC modem dodaným ethernetovým kabelem (v případě, že Wi-Fi využíváte na svém routeru, vyřaďte ho z provozu a připojte se takto přímo na UPC modem), jestliže naměříte nízkou rychlost i poté, pokračujte v řešení, jako by se jednalo o problémy přes ethernetové rozhraní (viz výše – záložka Síťový kabel).

  Tip: Pokud nemá Vaše zařízení ethernetový port, můžete pro připojení použít USB LAN adaptér, který lze s příslušnou redukcí (tzv. OTG) připojit i na řadu tabletů/smartphonů (více Vám poradí v autorizované prodejně elektro příslušenství), využijete tak plnou rychlost, kterou Vám poskytujeme, na rozdíl od Wi-Fi sítě, u které to její technologická omezení neumožňují.

 4. V případě, že problémy s nízkou rychlostí evidujete jen na Wi-Fi síti, vyzkoušejte rady a postupy v našem online průvodci. Pokud jde internet pomalu pouze na Vašem počítači (ať už bezdrátově, nebo přes síťový kabel), podívejte se, jak rychlé jsou Vaše síťové karty, ověřte aktuálnost jejich ovladačů a prověřte Váš počítač na přítomnost virové nákazy nejlépe placenou verzí antivirové ochrany, případně stáhněte, nainstalujte a spusťte zkušební verzi UPC Smartguard.

  Tip: Používáte-li pro posílení bezdrátového signálu výhradně vlastní router připojený za náš modem, průvodce si projděte také. Rady a postupy před nastavováním vlastního zařízení však vždy nejprve konzultujte s technickou podporou výrobce nebo postupujte přesně podle jeho návodu k obsluze, který bývá k dispozici na webových stránkách výrobce.

 5. Jestliže se Vám nepodařilo obstarat si potřebné příslušenství, abyste ověřili stav připojení po síťovém kabelu, a potíže s Wi-Fi přetrvávají, ověřte, zda ve Vaší lokalitě není hlášen výpadek služby.

 6. Pokud jste výpadek nedohledali, případně potíže s bezdrátovým připojením evidujete postupně na všech Vašich zařízeních, odmontujte kulatý koaxiální kabel (je opatřen matičkou) ze zadní části modemu i z účastnické zásuvky, zkontrolujte stav koncovek, vraťte zpět na místo a 5 minut vyčkejte. Poté připojení k internetu znovu zkontrolujte. Následujte též rady v našem průvodci. Pomoci může i tovární nastavení modemu.

 7. Tovární nastavení obnovte zastrčením předmětu s hrotem (propiska, párátko apod.) do zapuštěného tlačítka RESET zezadu modemu vedle napájecího kabelu a podržením po dobu cca 30 vteřin. Po restartu počkejte zhruba 5 minut a bezdrátové připojení znovu zkontrolujte.

 8. Registrujete-li i po využití uvedených kroků stále velmi nízkou rychlost připojení po Wi-Fi, ozvěte se nám, prosím, pokusíme se vše co nejrychleji napravit.

 

Síťový kabel

 1. Začneme tím nejjednodušším: restartujte UPC modem odpojením od elektřiny přibližně na minutu. Poté ho zkuste zapnout znovu a vyčkejte 5 minut.

  Pokud máte vlastní router, odpojte jej a připojte se ethernetovým kabelem přímo k modemu UPC.

 2. Pokud se načítají webové stránky velmi pomalu, ověřte, zda ve Vaší lokalitě není evidován dočasný výpadek služby. Jestliže žádný nezjistíte, vyšroubujte ze zadní části modemu kulatý koaxiální kabel (na konci je opatřen matičkou), totéž proveďte na jeho druhém konci v účastnické zásuvce, poté vraťte oba konce zase zpět, vyčkejte 5 minut a internetové připojení vyzkoušejte.

 3. Jestliže potíže přetrvávají, vyzkoušejte postupně připojit ethernetovým kabelem i jiná zařízení (například ostatní počítače nebo notebooky), případně zkuste kabel vyměnit a propojit ho s jiným volným portem na zadní části modemu.

  Tip: S každým zařízením postupně proveďte měření podle instrukcí, které uvádíme v našem článku Měření rychlosti internetu. Vřele doporučujeme projít všechny informace včetně uvedených odkazů.

 4. Pokud jde internet pomalu pouze na Vašem počítači, podívejte se, jak rychlá je Vaše síťová karta, ověřte aktuálnost jejích ovladačů a prověřte Váš počítač na přítomnost virové nákazy nejlépe placenou verzí antivirové ochrany, případně stáhněte, nainstalujte a spusťte zkušební verzi UPC Smartguard.

  Tip: Jestliže zvláště u vyšších tarifů služby UPC Internet naměříte opakovaně hodnoty DOWNLOAD SPEED blížící se 100 Mbit/s, patrně má některý síťový prvek (síťová karta, vlastní router, switch) podporu pro rychlosti jen do 100 Mbit/s. Sníženou rychlost stahování můžete také registrovat u starších zařízení s pomalejším, opotřebeným nebo poškozeným hard diskem. Údaje o těchto komponentech najdete v manuálu k počítači nebo na stránkách výrobce. Doporučujeme také navštívit Vašeho prodejce, který Vám pomůže s výběrem nových vhodných komponent (například USB LAN adaptérem, síťovou kartou s podporou rychlosti do 1 Gb/s, novým routerem apod.).

 5. Pokud je v počítači aktuální software i dostatečně rychlá síťová karta, a naměřená rychlost stále neodpovídá tarifu, vyzkoušejte ještě tovární nastavení modemu. Zastrčte předmět s hrotem (propiska, párátko apod.) do zapuštěného tlačítka RESET umístěného na zadní části modemu vedle napájecího kabelu a podržte po dobu cca 30 vteřin. Vyčkejte 5 minut a poté opět vyzkoušejte měření rychlosti.

  POZOR: Tovární nastavení uvede zařízení do stavu, jako byste ho od nás dostali poprvé (název sítě – SSID, heslo, směrování portů aj.)! Údaje k Wi-Fi jsou uvedeny na štítku vespod modemu.

 6. Pokud se přes veškerou doporučenou kontrolu stále nepodařilo naměřit odpovídající rychlost, ozvěte se nám, prosím, pokusíme se vše co nejrychleji napravit.