MODEM SE CHOVÁ NESTANDARDNĚ (PÍSKÁ, PŘEHŘÍVÁ SE, NESVÍTÍ)

1. Začneme tím nejjednodušším: restartujte UPC modem odpojením od elektřiny na několik minut. Poté ho vyzkoušejte zapojit do jiné elektrické zásuvky a chvíli vyčkejte.

 
 

2. Pokud modem nesvítí, zkontrolujte ze zadní strany zařízení, zda nedošlo při manipulaci k náhodnému vytažení napájecího kabelu.

 
 

3. Pokud se nepodařilo modem zapnout, případně vydává pisklavé zvuky nebo svítí najednou všechny kontrolky, ozvěte se nám, prosím, pokusíme se vše co nejrychleji napravit.