NEJDE MI INTERNET

Wi-Fi

 1. Začneme tím nejjednodušším: restartujte UPC modem odpojením od elektřiny přibližně na minutu. Poté ho zkuste zapnout znovu a vyčkejte 5 minut.

 2. Zkontrolujte, jestli na modemu svítí (bliká) kontrolka POWER. Pokud ne, zkontrolujte, jestli není modem vypnutý tlačítkem umístěným na zadní straně vedle napájecího kabelu. Je-li zařízení zapnuto a přívodní kabely neporušeny, a dioda POWER stále nesvítí nebo nebliká, případně svítí červeně, ozvěte se nám, prosím, pokusíme se vše co nejrychleji napravit.

 3. Ověřte znovu připojení k internetu. V případě, že stále nefunguje a na modemu více jak 10 minut soustavně bliká kontrolka US nebo DS, vyšroubujte ze zadní části modemu kulatý koaxiální kabel (na konci je opatřen matičkou) ze zařízení i z účastnické zásuvky, vraťte oba konce zase zpět a vyčkejte 5 minut. Podívejte se také, zda se nejedná jen o dočasný výpadek služby.

 4. Jestliže předchozí kroky nepomohly a o výpadek se nejedná, ozvěte se nám, prosím, pokusíme se vše co nejrychleji napravit, v opačném případě, prosím, pokračujte v postupu dále.

 5. Nefunguje-li Vám po restartu modemu internet na počítači, vyzkoušejte nyní, jestli jde na notebooku, tabletu nebo chytrém telefonu. Pokud se k internetu stále nemůžete připojit, podívejte se, zda nemáte na svém počítači vypnutý Wi-Fi adaptér (na PC u ikony bezdrátového připojení vpravo dole na monitoru u symbolu hodin je červený křížek nebo jiný znak), jestli jsou v pořádku ovladače síťové karty nebo jestli počítač není zavirovaný.

  Pokud máte za naším modemem zapojený ještě Váš vlastní router, odpojte jej od elektřiny a připojte se k Wi-Fi na modemu UPC. Název sítě a heslo najdete na štítku vespod. Pro snadnější přečtení si zařízení otočte vzhůru nohama.

  Tip: Prověřte Váš počítač na přítomnost virové nákazy nejlépe placenou verzí antivirové ochrany, případně stáhněte, nainstalujte a spusťte zkušební verzi UPC Smartguard.

 6. Zkontrolujte také, jestli na modemu svítí (bliká) kontrolka WLAN. Pokud ne, je bezdrátový adaptér v modemu deaktivovaný. Zkuste ho aktivovat podle návodu níže, nebo resetujte modem do továrního nastavení podle bodu 7. Tento postup využijte i v případě, že dioda provoz indikuje správně, ale v seznamu dostupných bezdrátových sítí na počítači Vaši UPC Wi-Fi nevidíte nebo se k ní nedaří připojit (zobrazuje se u názvu Vaší UPC bezdrátové sítě hláška Nepřipojeno).

  Návod na zapnutí Wi-Fi adaptéru


 7. Tovární nastavení obnovte zastrčením předmětu s hrotem (propiska, párátko apod.) do zapuštěného tlačítka RESET umístěného na zadní části modemu vedle napájecího kabelu a podržením po dobu cca 30 vteřin. Po restartu počkejte zhruba 5 minut a poté opět zkontrolujte diodu WLAN. Pokud svítí nebo bliká, měla by Wi-Fi fungovat.

  POZOR: Tovární nastavení uvede zařízení do stavu, jako byste ho od nás dostali poprvé (název sítě – SSID, heslo, směrování portů aj.)! Údaje k Wi-Fi jsou uvedeny na štítku vespod modemu.

 8. Jestliže kontrolka WLAN svítí, ale na počítači je stále u ikony bezdrátového připojení křížek nebo jiný symbol, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Odstranit potíže (příp. Diagnostika) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

  Tip: Pokud si nevíte rady s připojením k Wi-Fi síti UPC na některém zařízení, můžete využít návod v našem průvodci (vyberte sekci „Připojte se“, níže se zobrazí seznam zařízení s příslušnými operačními systémy, zde zvolte požadovanou možnost pro zobrazení podrobného návodu pro Vaše zařízení).

 9. Pokud se kontrolka WLAN nerozsvítila, nebo svítí celou dobu i přesto, že internet i po využití uvedených kroků stále nejde, ozvěte se nám, prosím, pokusíme se vše co nejrychleji napravit.

Síťový kabel

 1. Začneme tím nejjednodušším: restartujte UPC modem odpojením od elektřiny přibližně na minutu. Poté ho zkuste zapnout znovu a vyčkejte 5 minut.

 2. Zkontrolujte, jestli na modemu svítí (bliká) kontrolka POWER. Pokud ne, zkontrolujte, jestli není modem vypnutý tlačítkem umístěným na zadní straně vedle napájecího kabelu. Je-li zařízení zapnuto a přívodní kabely neporušeny, a dioda POWER stále nesvítí nebo nebliká, případně svítí červeně, ozvěte se nám, prosím, pokusíme se vše co nejrychleji napravit.

 3. Ověřte znovu připojení k internetu. V případě, že stále nefunguje a na modemu více jak 10 minut soustavně bliká kontrolka US nebo DS, vyšroubujte ze zadní části modemu kulatý koaxiální kabel (na konci je opatřen matičkou) ze zařízení i z účastnické zásuvky, vraťte oba konce zase zpět a vyčkejte 5 minut. Podívejte se také, zda se nejedná jen o dočasný výpadek služby.

 4. Jestliže předchozí kroky nepomohly a o výpadek se nejedná, ozvěte se nám, prosím, pokusíme se vše co nejrychleji napravit, v opačném případě, prosím, pokračujte v postupu dále.

 5. Nefunguje-li Vám po restartu modemu internet na počítači, vyzkoušejte nyní, jestli jde na notebooku, tabletu nebo chytrém telefonu například přes Wi-Fi. Pokud na modemu nesvítí (nebliká) kontrolka WLAN, bude potřeba tuto funkci na modemu povolit.

  Návod na zapnutí Wi-Fi adaptéru
   

  Tip: Pokud si nevíte rady s připojením k Wi-Fi síti UPC na některém zařízení, můžete využít návod v našem průvodci (vyberte sekci „Připojte se“, níže se zobrazí seznam zařízení s příslušnými operačními systémy, zde zvolte požadovanou možnost pro zobrazení podrobného návodu pro Vaše zařízení).

 6. Pokud internet přes bezdrátové připojení na jiných zařízeních funguje, závada by mohla být na straně počítače nebo ethernetovém portu modemu. Na počítači zkontrolujte, zda nemáte vypnutý síťový adaptér (u ikony síťového připojení vpravo dole na monitoru u symbolu hodin je červený křížek nebo jiný znak), jestli jsou v pořádku ovladače síťové karty nebo zda počítač není zavirovaný.
  Pokud máte vlastní router, odpojte jej z elektřiny a připojte se ethernetovým kabelem přímo k modemu UPC.

  Tip: Prověřte Váš počítač na přítomnost virové nákazy nejlépe placenou verzí antivirové ochrany, případně stáhněte, nainstalujte a spusťte zkušební verzi UPC Smartguard.

 7. Zkontrolujte na zadní straně modemu kontrolky u těch ethernetových portů, které jsou obsazeny kabelem a připojeny k zapnutým počítačům. Pokud příslušná kontrolka nesvítí nebo nebliká, modem bohužel neregistruje připojený počítač.

 8. Použijte jiný kabel na propojení modemu a počítače, na modemu ho zezadu připojte do jednoho ze zbylých volných ethernetových portů. Pokud připojení nefunguje na více zařízeních a zkoušeli jste více kabelů, resetujte modem do továrního nastavení.

 9. Tovární nastavení obnovte zastrčením předmětu s hrotem (propiska, párátko apod.) do zapuštěného tlačítka RESET umístěného na zadní části modemu vedle napájecího kabelu a podržením po dobu cca 30 vteřin. Po restartu počkejte zhruba 5 minut a poté případně znovu zkontrolujte diodu ze zadní části modemu dle bodu 7. Pokud u portu svítí nebo bliká, mělo by připojení fungovat.

  POZOR: Tovární nastavení uvede zařízení do stavu, jako byste ho od nás dostali poprvé (název sítě – SSID, heslo, směrování portů aj.)! Údaje k Wi-Fi jsou uvedeny na štítku vespod modemu.

 10. Pokud je na počítači je stále u ikony síťového připojení křížek nebo jiný symbol, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Odstranit potíže (příp. Diagnostika) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

 11. Pokud uvedené kroky nepomohly a internetové připojení stále nefunguje, ozvěte se nám, prosím, pokusíme se vše co nejrychleji napravit.