OBECNÉ INFORMACE K MODEMU

Modelové označení: EVW3226EU (označení na štítku zařízení)
Zařazení: kabelový modem EURO DOCSIS® 3.0 WIFI EMTA, bezdrátový přístupový bod IEEE 802.11a/b/g/n, síť 2,4 GHz, nebo 5 GHz (přepínatelné).
Porty: 4x Ethernet 10/100/1000 (konektory 4x RJ-45 pro přístup k internetu), 2x RJ-11 pro telefon, 1x konektor koaxiálního kabelu, stejnosměrný vstup 12 V/2 A.
USB port: USB 2.0 (pouze pro servisní účely, pro standardní využití není konfigurován).

 
 

Údaje o napájení a spotřebě:
Napájecí napětí: 230 V (AC).
Maximální příkon: 24 W.
Průměrný příkon: 7,3 W.
Adaptér AC/DC: ADAPTÉR 24 W 12 V DC/2 A.

 
 

Popis LED indikátorů:
POWER
Svítí – kabelový modem je zapnutý.
Svítí červeně – abnormální stav.
Bliká – automatický test při startu.
DS
Bliká – skenování downstream kanálu.
Svítí zeleně – downstream naladěný.
Svítí modře – downstream naladěný s přiřazeným kanálem, standardní provozní stav.
US
Bliká – skenování upstream kanálu.
Svítí zeleně – upstream naladěný.
Svítí modře – upstream naladěný s přiřazeným kanálem, standardní provozní stav.
Online
Bliká – skenování připojení k síti.
Svítí – startovací proces dokončen (neznamená, že je připojen k síti).
TEL1/TEL2
Bliká – registrace telefonní části EMTA na telefonní ústředně, nebo probíhá příchozí/odchozí hovor.
Svítí – aktivní linka, modem je registrovaný na telefonní ústředně.
Nesvítí – není navedená služba telefonu v modemu.
WLAN
Svítí zeleně/modře – bezdrátová část je aktivní (2,4 GHz/5 GHz).
Bliká – signalizace odesílání/přijímání dat ze zařízení za modemem přes Wi-Fi.
Nesvítí – bezdrátová část je vypnuta.
WPS
Svítí – úspěšné navázání spojení.
Bliká – probíhá operace WPS (po delším stisknutí tlačítka WPS).
Nesvítí – neprobíhá pokus o navázání spojení, standardní provozní stav.