Mám potíže s kvalitou hovoru

Provoz služby UPC Telefon je v naší síti závislý na stavu datového připojení, pomocí kterého dochází ke spojení a přenosu hovoru. V případě, že dojde k poklesu kvality signálu nebo je příčina v modemu, který zprostředkovává také příjem a odesílání dat pro volání, mohou se vyskytnout potíže. Toto jsou zároveň nejčastější důvody pro zkreslování tónu hlasu nebo jeho rozklad v průběhu volání, výpadky jednotlivých slov nebo vět, případně jiné kratší či delší přerušování v řeči. V případech, kdy vůbec neslyšíte volaného nebo on Vás, pokračujte v sekci věnované poruchám telefonního přístroje.

 

Doporučení: Jestliže se u Vás projevily zmíněné potíže s voláním, vylučte nejprve výpadek telefonních služeb ve Vaší lokalitě, řešení závady v jeho průběhu by nemělo žádoucí efekt. Využíváte-li současně UPC Internet a sledujete zhoršenou kvalitu i u něj, ale hromadnou výluku služby neevidujeme, řešte poruchu v internetové sekci našeho rádce.

 

Tip: Pokud se uvedené projevy objevují jen u hovorů na konkrétní telefonním číslo (ostatní volání přitom probíhají standardně), potíže budou na straně volaného. Jedná-li se o účastníka naší sítě, odkažte ho na tuto stránku.

 

Než začnete s odstraňováním potíží u bezdrátových telefonů, zajistěte, aby základna nebyla ukrytá v nábytku a v její blízkosti nebyla překážka, a zkraťte též vzdálenost mezi základnou a sluchátkem na minimum, aby bylo možné vyloučit výpadky signálu v prostoru domácnosti během postupu.

 

1. Restartujte modem, ke kterému je připojen telefonní přístroj, odpojením jeho napájecího kabelu z elektrické sítě (případně přes zákaznický portál Moje UPC v sekci Internet). Po několika vteřinách zapojte kabel zpět, vyčkejte několik minut a následně vyzkoušejte volání.

 
 

2. Jestliže nedošlo ke zlepšení, bude potřeba zkontrolovat stav koaxiálního vedení. Odšroubujte konektory kabelu ze zadní části modemu a na jeho druhém konci z účastnické zásuvky UPC. Přitom ověřujte, zda není kabel nikde porušený nebo neprochází překážkami, kde by byl vystaven velké námaze (například pod dveřními prahy). Oba konektory otřete suchou textilií a zašroubujte zpět na místo. Jakmile bude modem po několika minutách opět naladěn na naši sít, ověřte znovu kvalitu hovoru.

 
 

3. Pokud potíže stále přetrvávají, prověřte připojení ostatních kabelů a proveďte tovární nastavení modemu. Pro kontrolu správnosti si stáhněte zjednodušené schéma zapojení, nebo využíváte-li více služeb UPC, nahlédněte do příručky pro samoinstalaci.

 

Tovární nastavení modemu se provádí zastrčením předmětu s tupým hrotem (propiska, párátko) do zapuštěného tlačítka RESET, které se nachází na zadní straně modemu, po dobu 30 vteřin. Přesné umístění tlačítka závisí na typu používaného modemu, více k tomuto úkonu se pak dočtete v článcích u konkrétního typu zařízení v internetové části našeho rádce. Stačí kliknout na odpovídající obrázek modemu a poté zvolit některé z témat, například "Nejde mi internet".

 
 

4. Zkontrolovali jste vše potřebné podle tohoto postupu, prověřili zapojení a uvedli modem do továrního nastavení, ale kvalita hovorů je stále nedostačující? Kontaktujte nás, společně situaci prověříme a nalezneme vhodné řešení.

 

Poznámka: Uvedené pokyny neplatí v případě, kdy registrujete šum nebo praskání ve sluchátku během hovorů u stacionárního telefonního přístroje a mohly nastat mezi sluchátkem a tělem zařízení potíže s kabelem. Zkuste jej z obou stran odpojit, přehodit jeho konce a zapojit ho zpět. Nemá-li již dostatečně těsný kontakt nebo je na některém místě poškozený, vyměňte jej za jiný. Jestliže potíže přetrvávají nebo používáte bezdrátový telefon, závada může být na reproduktoru sluchátka – kontaktujte odborný servis nebo přístroj vyměňte. Máte-li naše zařízení v pronájmu (na vyúčtování je v rozpisu telefonních služeb uveden měsíční poplatek za přístroj), kontaktujte nás.