Obecné informace o zařízeních a službě UPC Telefon

Služba UPC Telefon je konfigurována pro zařízení s rozhraním EMTA (tzv. „embedded multimedia terminal adapter“), kterým disponují všechny námi aktuálně dodávané kabelové modemy, na přístrojích jiných poskytovatelů není provoz služby možný. K modemu lze připojit analogový telefonní přístroj kabelový (stacionární) nebo bezdrátový, který poskytujeme do pronájmu za pravidelnou úhradu dle platného Ceníku, případně vlastní kompatibilní zařízení.

 

Ke službě UPC Telefon se nyní dodávají pouze bezdrátové telefonní přístroje, dostupnost konkrétního typu nebo značky pak závisí na aktuální skladové zásobě příslušných servisních středisek, proto si ho nelze při objednávce dopředu zvolit.

 

Údaje používaných rozhraní pro účely připojení vlastního aparátu do naší sítě najdete ve specifikaci, základní informace o službě jsou uvedeny v Příručce uživatele UPC Telefon, výňatek z nich a některá další specifika připojujeme do tohoto článku.

 

Stacionární UPC telefonní přístroje

Klasické stacionární (drátové) telefony se vyznačují jednoduchou instalací, údržbou i obsluhou, disponují velkými tlačítky, které snižují pravděpodobnost chybné volby, a u některých typů i přehledným displejem, proto jsou vhodné zejména pro starší nebo handicapované uživatele. Jejich další předností je, že pro svůj provoz nevyžadují akumulátory ani zvláštní napájení, to probíhá přímo z telefonního portu modemu. Právě pro svou jednoduchost ale naopak postrádají některé pokročilé funkce běžné na bezdrátových zařízeních.

 

Vzhledem k tomu, že je sluchátko napevno připojeno kabelem k tělu zařízení, které se instaluje na určené místo, je jeho přenášení omezené a nepraktické. Přesunutí stacionárního telefonu v domácnosti lze provést přemístěním účastnické zásuvky na zvolené místo (tento úkon je zpoplatněn dle platného Ceníku) či svépomocí – prodloužením telefonního kabelu mezi modemem a telefonem nebo výměnou zařízení za bezdrátové (která také pronajímáme – v případě zájmu o výměnu přístroje nás kontaktujte).

 

Ačkoli klasické telefonní přístroje již nedodáváme ani neprovádíme jejich odkup klientem (byl k 1. 3. 2008 ukončen), uvedli jsme na našich stránkách přehled dříve dodávaných typů s návody k obsluze. Výběr takového přístroje, jeho pořízení a následný servis je aktuálně v režii uživatele, pokud se nejedná o zařízení UPC, které jsme dříve pronajali k užívání.

Bezdrátové telefony

Bezdrátové telefony jsou preferovanými zařízeními především pro svou mobilitu v domácnostech. Dodávané balení obsahuje základnu, se kterou na dálku komunikuje přiložené sluchátko (tzv. „ručka“ nebo „přenosná část“) opatřené multifunkčním displejem a tlačítky, dále adaptér pro napájení základny a nabíjecí akumulátory do přenosné části (sluchátka nebo tzv. „ručky“). Sluchátko se ovládá podobně jako tlačítkový mobilní telefon, má množství funkcí pro správu telefonních čísel, hlasových zpráv a nastavení vlastního přístroje nebo doplňkových služeb sítě.

 

S přenosnou částí lze telefonovat i přes několik místností od základny a v otevřeném prostranství i několik desítek metrů. Na rozdíl od stacionárních telefonů je potřeba přídavné napájení základny, aby probíhal bezdrátový přenos se sluchátkem a dobíjení jeho akumulátorů.

Napájení přenosné části bezdrátových telefonů

Základna není určena pro odkládání ručky po skončení každého hovoru, slouží primárně k bezdrátové komunikaci a k nabíjení přenosné části. Aby nedocházelo k předčasnému opotřebení kontaktů nebo výraznému zkrácení životnosti akumulátorů, doporučujeme do základny sluchátko vkládat až ve chvíli, kdy je blížící se vybití článků signalizováno na displeji.

 

Akumulátory mají omezený počet nabíjecích cyklů, jejich používáním dojde časem k poklesu kapacity. Pokud ta již nestačí na odbavení několika krátkých hovorů, doporučujeme provést výměnu akumulátorů. Budete-li je pořizovat sami v prodejně s domácím elektropříslušenstvím, vezměte původní (originální) s sebou. Kapacita článků se udává v mAh, pro běžný provoz postačí v rozmezí 600–900 mAh. Akumulátory s větší kapacitou vydrží v provozu déle bez nabíjení a odbaví i velmi dlouhé hovory, na druhou stranu bude jejich dobíjení z důvodu slabého nabíjecího proudu v základnách i několikanásobně delší.

 

Upozornění: Použitím nesprávného typu baterií, které nejsou určeny pro nabíjení (alkalické či běžné články s označením „non-rechargable“ nebo „do not recharge“), bude ručka fungovat do vyčerpání jejich kapacity, následně je nelze dobíjet. Vložením sluchátka s tímto typem článků do základny může dojít k úrazu nebo vážnému poškození zařízení.

 

Používáte-li pronajatý telefon UPC typu Siemens Gigaset AL110, AL140 nebo AS140, pro výměnu akumulátorů nás raději kontaktujte z důvodu jejich horší dostupnosti na trhu. Přehled všech námi dodávaných bezdrátových telefonů s návody uvádíme v obrázkovém rozcestníku.

Používání vlastních aparátů

V případě, že se rozhodnete pro vlastní telefonní přístroj, ujistěte se nejprve v jeho technické specifikaci, zda je v ní uvedeno prohlášení o shodě – jedná se o dokument nebo odkaz na něj, kterým výrobce dokladuje, že správně posoudil shodu výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády/EU (na výrobku je uvedena značka „CE“). Nedoporučuje se používat zařízení dovezená ze zemí mimo EU.

 

Přístroj by měl být opatřen koncovkou RJ11, aby ho bylo možno zapojit do telefonní zdířky na UPC modemu (schéma připojení uvádíme v kompletním Návodu na zprovoznění internetu, televize a telefonu od UPC). Maximální vzdálenost od modemu nesmí přesáhnout 300 metrů, pro jeho připojení k telefonu používejte kroucený (telefonní) dvoulinkový kabel. Telefonní zařízení by měla používat prostřední 2 piny RJ11 konektoru pro připojení k telefonním portům modemu, v opačném případě bude nutné kabel upravit v odborném servisu nebo prodejně s telekomunikačním příslušenstvím.

 

Všechny telefony musí být nastaveny na DTMF vytáčení – tónovou volbu, starší přístroje, které touto možností nedisponují, nebo nastavená pulsní volba nejsou v síti UPC podporovány a odchozí hovor ze stanice nebude možné uskutečnit.

 

Přístroje, které si uživatel pořídí ve vlastní režii, námi nelze servisovat ani nelze garantovat jejich bezproblémovou funkčnost na naší síti, v případě jejich zjevné závady je potřeba obrátit se nejprve na technickou podporu výrobce nebo odbornou opravnu, případně lze využít pronájem našeho telefonu za poplatek dle platného Ceníku.

Více telefonních přístrojů k jedné smlouvě

Naše modemy jsou navrženy tak, že k nim lze připojit dva navzájem nezávislé přístroje (s výjimkou HD DVR Mediaboxu disponujícího jedním telefonním portem). Jako výchozí je nakonfigurován výhradně port TEL1 pro smlouvy s jedním telefonním číslem a tarifem, druhý přístroj lze zapojit do portu TEL2 a využívat ho s odděleně se samostatným účtováním nezávisle na prvním (druhá linka). Pokud není vyžadováno provozovat dvě telefonní čísla s individuálním tarifním nastavením a nezávislým provozem, je možno alternativně využívat více zařízení na jednom telefonním portu modemu.

Podporovaná zařízení, způsob připojení většího počtu přístrojů

Modem podporuje připojení k domácí telefonní síti, ústředně nebo přímo k telefonu či faxu, RJ11 konektory mohou být použity k připojení více telefonních zařízení najednou pomocí rozbočovačů. K jedné aktivní telefonní lince dodáváme pouze jeden analogový telefonní aparát do pronájmu, který lze námi následně servisovat a na kterém lze garantovat provoz. Připojení dalších vlastních zařízení k existující nebo nové telefonní síti by měl vždy provést a poté spravovat kvalifikovaný technik.

 

Doporučujeme používat zařízení, která mají označení hodnotou REN (Ringer Equivalent Number), maximální jejich počet je omezen celkovým součtem REN všech zapojených zařízení. Každý z portů RJ11 modemu UPC umožňuje připojení nejvyšší zátěže 5 REN. Při vyšší hodnotě, tedy součtu REN všech zařízení připojených k jednomu RJ11 portu modemu, nebude telefonní síť pracovat spolehlivě, např. nebudou zvonit všechny telefony. Tímto způsobem lze pomocí rozbočovače vytvořit paralelní linku z několika přístrojů, kdy při příchozím volání budou vyzvánět všechna zařízení současně a ve všech sluchátkách bude slyšet právě probíhající hovor. Volá-li účastník z jednoho telefonu, nelze v týž moment spojit jiný hovor ze zbývajících přístrojů. Bezchybný provoz paralelních linek negarantujeme.

 

Služba podvojné telefonní přípojky, kdy při probíhajícím hovoru je v provozu jeden aparát, zatímco druhý je hluchý nebo během příchozího hovoru na něj volající dostává obsazovací tón, není v síti UPC podporována. Tuto funkci lze nahradit pořízením vlastní telefonní ústředny stejně jako v případě skupinových nebo sériových linek, které rovněž neprovozujeme. Pořízení a instalaci telefonních ústředen nebo podobných zařízení doporučujeme svěřit odborné firmě specializující se na prodej a servis telekomunikační techniky ve Vašem městě.

 

Tip: Některé typy bezdrátových telefonních zařízení podporují provoz podružných základen s dalším bezdrátovým přístrojem (tzv. „druhá ručka“ nebo „přídavné sluchátko“). Jejich vzájemné propojení se provádí uživatelsky dle manuálu hlavního aparátu. Například s námi poskytovaným bezdrátovým telefonem Siemens Gigaset C450 lze spárovat přídavné zařízení Gigaset C45, zapojení provádí účastník samostatně dle přiloženého návodu (viz popis v sekci Použití více přenosných částí). Pořízení a správa takového zařízení je pak plně v režii uživatele. Před zakoupením druhé ručky se o její kompatibilitě a zapojení s Vaším hlavním telefonním aparátem poraďte na webových stránkách nebo technické podpoře výrobce.

Faxy, SMS, MMS

Faxování je v síti UPC technicky možné, ale vzhledem k tomu, že faxové přístroje klientům nedodáváme, nelze službu plně garantovat, vždy záleží na typu zařízení a možnostech jeho nastavení.

 

Základními podmínkami pro funkční faxovou službu je, aby bylo vypnuto přesměrování do hlasové schránky pro dané telefonní číslo, a přístroj musí být nastaven tak, aby nečekal na oznamovací tón. Zároveň je potřeba na zařízení aktivovat tónovou volbu, jinak nebude korektně pracovat.

 

Služby textových a obrázkových zpráv na naší síti nejsou podporovány, SMS a MMS tedy nelze přijímat a ani při pokusu je odeslat z telefonního přístroje nebudou adresátovi zobrazeny.

Tarifikace a omezení provozu

Způsob účtování hovorného nebo uplatňování volných minut závisí na zvoleném tarifu ke službě UPC Telefon a směru hovoru (mobilní nebo pevné sítě, zahraniční hovory v určitých zónách, volání do neveřejných sítí, na barevné linky, informační služby nebo telefonní čísla se speciální sazbou). Na našich stránkách uvádíme rozdělení jednotlivých zemí do zón pro zahraniční hovory (pro mobilní a pevné sítě zvlášť) a podrobný ceník do všech směrů. Vždy je potřeba hledat v tabulce odpovídající Vašemu tarifu, jeho přesný název si můžete ověřit ve vyúčtování nebo po přihlášení v samoobsluze Moje UPC.

 

V případě obav ze zneužití domácího telefonu neoprávněným uživatelem (děti, návštěva apod.) nebo pro ochranu proti vysokým účtům za hovorné je v naší síti možné provést omezení odchozího volání do vybraných směrů. Bližší informace ke způsobu blokace hovorů spolu s dalšími postupy uvádíme v sekci Přehled nastavení doplňkových služeb sítě.

 

Upozornění: Některé zahraniční destinace mohou být ve výchozím stavu z bezpečnostních důvodů pro odchozí volání zakázány podobně jako u čísel se zvláštní sazbou (audiotex), na která je umožněno spojit hovor po složení volací záruky. Potřebujete-li bližší informace o tomto nastavení, kontaktujte nás.