Potřebuji poradit s ovládáním telefonu

Telefonních přístrojů je na našem trhu obrovská řada, ke službě UPC Telefon pak můžete používat kterýkoli z nich za splnění předpokladů, které uvádíme v sekci věnované informacím o zařízení. V tomto článku si tak nemůžeme klást za cíl seznámit Vás krok po kroku s postupy při často řešených technických otázkách všech dostupných telefonů, většinu obvyklých nastavení totiž naleznete hlavně v příručkách k jejich obsluze. Připravili jsme pro Vás však přehled rad a tipů, na které se zákazníci dle našich zkušeností obvykle ptají. Kliknutím na vybrané téma se zobrazí další podrobnosti.

 

Tip: V případě, že využíváte námi zapůjčený telefonní přístroj (ve vyúčtování v sekci TELEFON naleznete položku poplatku za pronajaté zařízení), uvedli jsme na našich stránkách přehled všech dodávaných přístrojů s návody. Doporučujeme se s nimi nejprve seznámit, v jednotlivých tématech na ně také odkazujeme.

 

Na telefonu nemám aktuální čas, jak ho můžu změnit?

Informaci o čase získávají některé námi dodávané telefonní přístroje pomocí našeho modemu, pokud se tedy stalo, že se čas zobrazovaný na displeji přístroje liší od skutečnosti, restartujte nejprve modem jeho krátkým odpojením od elektrického napájení (případně přes zákaznický portál Moje UPC v sekci Internet). Vyčkejte několik minut na jeho plné načtení a přihlášení do sítě, po chvíli zkontrolujte čas. Způsob zapojení všech zařízení musí odpovídat stavu, jak ho uvádíme ve zjednodušeném schématu nebo příručce.

 

Tip: U některých typů telefonů se datum a čas z naší sítě sám neaktualizuje, proto je možné ho nastavit i v menu přístroje. Využíváte-li námi dodané zařízení, můžete si z našich stránek stáhnout návod k jeho obsluze, kde je postup uveden (pro usnadnění orientace ve staženém souboru zadejte v hledání klíčové slovo „času“). Máte-li vlastní aparát, nahlédněte do dodaného manuálu nebo navštivte web technické podpory výrobce. Jestliže se i po ručním zadání čas po nějaké době sám změnil na neodpovídající, kontaktujte nás.

Sluchátko nebo telefon vyzvání příliš potichu nebo nahlas

Ačkoli se příslušné volby pro změnu hlasitosti vyzvánění sluchátka nacházejí v menu přístrojů, u většiny typů bezdrátových telefonů je nejjednodušším způsobem úroveň hlasitosti snížit nebo zvýšit pomocí hlavního navigačního tlačítka se šipkou nahoru nebo dolů rovnou během vyzvánění.

 

Zavolejte si na své UPC telefonní číslo nejlépe pomocí mobilního telefonu přímo z domu nebo si nechejte zavolat od souseda nebo známého, během vyzvánění pak stiskejte opakovaně šipku nahoru nebo dolů, dokud nedocílíte požadované úrovně. Jestliže se Vám změnit hlasitost nakonec nepodařilo, postupujte podle návodů na našich stránkách a nastavte si ji v menu. Nemáte-li telefonní přístroj pronajatý od nás, kontaktujte technickou podporu výrobce nebo se podívejte do uživatelské příručky.

Telefon zvoní příliš krátce, nestihnu přijmout hovor, můžu dobu vyzvánění prodloužit?

Důvodem pro krátkou dobu vyzvánění není ani tak netrpělivost volajícího, který po chvíli čekání hovor zavěsí, ale nejčastěji aktivní přesměrování do hlasové schránky nebo podmíněné přesměrování na Vašem telefonním čísle. Pokud ani jednu z uvedených služeb nevyužíváte nebo jejich využívání nepožadujete, můžete si je jednoduše přenastavit (deaktivovat). V našem Přehledu nastavení doplňkových služeb uvádíme další podrobnosti s jednoduchými postupy pro jejich správu.

 

Tip: Pokud hlasovou schránku nebo přesměrování využíváte, může být nastavena výchozí vyčkávací doba na přesměrování na 24 sekund. Požadujete-li její prodloužení, prosím, kontaktujte nás, tuto změnu nelze provést uživatelsky pouze pomocí telefonu.

Menu přístroje se zobrazuje v cizím jazyce, lze ho změnit?

V některých situacích nedopatřením nebo nesprávnou volbou aktivujete jiný jazyk a menu se poté může rázem stát neovladatelné pro nesrozumitelnost jeho položek. V tomto případě je nutné vyhledat kapitolu změna jazyka nebo obnovu továrního nastavení přístroje v návodu k obsluze a postupovat přesně krok po kroku. U některých námi dodávaných přístrojů značky Siemens pak po stisknutí tlačítka pro zobrazení menu můžete pokračovat pomocí klávesových zkratek (stisknutím číslic v určitém pořadí).

 

Tip: U nyní nejčastěji dodávaného telefonu Gigaset A415 po stisknutí tlačítka pro zobrazení MENU postupně stiskněte za sebou čísla 4, 2 a 1, následně vyberte správný jazyk a potvrďte tlačítkem OK. U jiných typů použijte návod k obsluze.

Na telefonu mi neustále něco bliká nebo svítí symbol obálky, jak to můžu odstranit?

Blikající notifikace nebo rozsvícený symbol obálky na telefonním sluchátku signalizuje příchozí zprávu do hlasové schránky nebo nepřijatý hovor. Projděte důkladně seznam posledních volání nebo zmeškaných hovorů, případně zobrazte jejich detail, blikání diody by mělo ustat. Pokud máte aktivní hlasovou schránku (nebo o tom nevíte), zkuste do ní vstoupit a vyzvednout zprávy podle jednoduchého postupu (vstup do osobní schránky provedete vytočením *68 z Vašeho domácího telefonu).

 

Tip: Prostou deaktivací hlasové schránky pomocí vytočení servisního kódu z výše uvedeného návodu notifikace z displeje přístroje nezmizí, nové vzkazy je potřeba nejprve vyslechnout, případně smazat. Schránka je pro poslech zpráv k dispozici i v momentu jejího vypnutí.

 

Jestliže žádná z rad nepomohla, vzkazy jste ze schránky vyslechli nebo žádné nové nemáte a všechny nepřijaté hovory jste již prošli, mohly nastat potíže se službou. Kontaktujte nás, pokusíme se situaci vyřešit společně.

Jak si mohu uložit číslo volajícího?

Pokud Vám někdo volal, ale nemáte ho stále ve svém seznamu, nejjednodušší cestou je zobrazit si jeho telefonní číslo pomocí seznamu volajících či nepřijatých hovorů z hlavního menu nebo pomocí šipek z hlavní (domovské) nabídky sluchátka a poté pomocí potvrzovacího tlačítka nebo volby pro nabídku zobrazit možnosti k číslu (objevují se volby jako Uložit, Zobrazit, Smazat apod.). Způsob pro uložení čísel se mírně liší podle typu telefonu. Máte-li náš přístroj v pronájmu, doporučujeme projít příručky, které jsme umístili do přehledu dodávaných zařízení.

 

Tip: Ve staženém návodu hledejte klíčové slovo „uložení“, usnadní Vám to nalezení správného postupu. Používáte-li vlastní telefonní přístroj, navštivte webovou stránku výrobce nebo kontaktujte jeho technickou podporu.

Nemůžu se nikomu dovolat, jak si nastavím tónovou volbu?

Ve výjimečných případech může dojít ke změně nastavení volby samotným telefonem nebo nedopatřením při uživatelských úpravách v menu přístroje.

 

Nastavení tónové volby se liší podle typu a značky přístroje. U bezdrátových telefonů v menu ručky hledejte položku režim volby čísla v nastavení základny, například u telefonů Gigaset lze dočasně přepnout volbu pro jednotlivá spojení krátkým stiskem hvězdičky na číselníku, trvale pak pomocí klávesových zkratek (více v návodech k obsluze v odkaze níže). Stacionární přístroje (drátové) přepínají volbu některým specializovaným tlačítkem nebo na spodní straně těla přístroje (tzv. tone/pulse). Máte-li náš přístroj v pronájmu, doporučujeme projít příručky, které jsme umístili do přehledu dodávaných zařízení.

 

Tip: Ve staženém návodu hledejte klíčové slovo „tónová“, usnadní Vám to nalezení správného postupu. Používáte-li vlastní telefonní přístroj, navštivte webovou stránku výrobce nebo kontaktujte jeho technickou podporu.

Pravidelně mi ve stejnou dobu telefon vyzvání, jak to mohu zrušit?

V tomto případě máte s největší pravděpodobností omylem nebo záměrně na sluchátku nastaven budík (tzv. alarm). Že se nejedná o běžné vyzvánění, poznáte také pomocí tlačítka pro zavěšení (ukončení) hovoru. Pokud Vám někdo skutečně volá, vyzvánění touto volbou nelze ukončit, jestliže se jedná o budík, zavěšením nebo stiskem libovolného jiného tlačítka zvonění ustane. U některých zařízení se na displeji sluchátka při aktivovaném buzení navíc trvale zobrazuje symbol ciferníku nebo zvonečku.

 

Pro zrušení alarmu u námi pronajatých telefonních zařízení postupujte nejlépe podle návodů uvedených v přehledu dodávaných přístrojů. Volba pro nastavení budíku se obvykle nachází pod položkami jako Nastavení sluchátka, Nastavení času, Budík. Některé přístroje mají na sluchátku specializované tlačítko se symbolem ciferníku a hodinových ručiček pro další nastavení alarmu. V případě, že používáte Vámi zakoupené zařízení, podívejte se do Vašeho návodu k obsluze, navštivte web výrobce nebo kontaktuje jeho technickou podporu.

 

Tip: Pokud budete postupovat podle našich návodů, ve staženém dokumentu pro nastavení budíku hledejte klíčové slovo „budík“ nebo „alarm“, usnadní Vám to nalezení správného postupu.