Informace ke kabeláži potřebné pro provoz služby UPC Telefon

Aby služba UPC Telefon správně fungovala, musí být propojen UPC modem koaxiálním kabelem s účastnickou zásuvkou a telefonní přístroj nebo základna s modemem pomocí kroucené dvoulinky (tzv. „telefonním kabelem“) opatřené konektorem RJ11. Propojovací schéma uvádíme v Návodu na zprovoznění internetu, televize a telefonu od UPC, s potřebnou kabeláží vás seznámíme také v tomto článku.

 

Koaxiální kabel pro spojení modemu s účastnickou zásuvkou UPC

Na obrázku níže uvádíme příklad koaxiálního kabelu se šroubovacími F konektory, pomocí něhož propojíte datovou zdířku účastnické zásuvky (označenou zpravidla jako „DATA“) s kabelovým modemem UPC, a dva zástupce nejčastějších typů zásuvek s vyznačením odpovídajících zdířek.

 

Správné zapojení zajistí, že se modem přihlásí do naší sítě a následně umožní provoz telefonní nebo internetové služby. Výjimkou je HD DVR Mediabox, který pomocí jediného koaxiálního kabelu dokáže zprostředkovat všechny UPC služby včetně příjmu kabelové televize.

 

 

F-konektor

 
 

 

Účastnická zásuvka – Typ 1

 
 

 

Účastnická zásuvka – Typ 2

 
 

Kroucená dvoulinka pro připojení telefonního přístroje k modemu

Telefonním kabelem (neboli tzv. „kroucenou dvoulinkou“), který je součástí balení našich telefonů dodávaných do pronájmu, propojíte nabíjecí základnu bezdrátového telefonního přístroje (nebo zdířku RJ11 na těle drátového telefonu) a první telefonní port modemu (označený například jako TEL 1, Phone 1, LINK 1 apod.).

 

Na obrázku níže uvádíme ilustrativní příklad zadního panelu jednoho z dodávaných modemů UPC včetně červeného vyznačení odpovídající zdířky a ukázku propojovacího kabelu s koncovkami RJ11. Na místo se žlutě označeným rámečkem patří koaxiální kabel se šroubovacím F konektorem.

 

Upozornění: Koncovky a porty telefonního kabelu RJ11, na rozdíl od konektorů UTP (ethernet)/RJ45 pro připojení k internetu, jsou menší. Pokud se je pokusíte na modemu zapojit do zdířky pro internet, nebude služba UPC Telefon fungovat a je možné, že kabel nepůjde nazpět vytáhnout. Druhý telefonní port modemu obsazujte jen v případě, kdy od nás máte aktivní dvě telefonní čísla na jedné smlouvě – o nastavení služeb se můžete přesvědčit v samoobsluze Moje UPC.

 

 
 
 
 

Tip: Rozmístění jednotlivých portů a zástrček na zadních panelech modemů se liší podle typu zařízení, v naší internetové sekci uvádíme přehled aktuálně dodávaných přístrojů i s uživatelskými nebo instalačními manuály s přesnějším popisem. Způsob zapojení našich telefonů najdete v návodech v úvodu. Jejich modelové označení zjistíte zespodu na výrobním štítku přístroje nebo nabíjecí základny. Používáte-li jiný vlastní aparát, pro bližší informace o instalaci nahlédněte do jeho manuálu.

Zapojení telefonního kabelu do přístroje

Na základnách bezdrátových nebo tělech stacionárních telefonních přístrojů se zdířka pro připojení telefonního kabelu s konektorem RJ11 nachází zpravidla na jejich spodní straně. Přesnější popis zapojení zařízení najdete v návodech – vyberte konkrétní typ na základě označení, které je uvedeno na výrobním štítku. Na obrázku znázorňujeme příklad takového zapojení pro drátový a bezdrátový aparát.

 

Upozornění: Pokud jste si zakoupili vlastní telefonní přístroj, ověřte způsob zapojení a specifikaci používaných pinů zdířky RJ11 v manuálu nebo u výrobce či prodejce zvláště v případech, kdy nelze spojit hovor nebo aparát nevyzvání. Doporučujeme také projít informace o kompatibilitě přístrojů se službou UPC Telefon.

 

 
 
 
 

Další připojovací a rozbočovací prvky

Pomocí spojek a rozdvojek lze docílit prodloužení jednoho vedení, kdy je například potřeba přesunout stacionární telefon do místnosti vzdálenější od modemu UPC, případně ho rozšířit na tzv. paralelní linku. Požadujete-li v domácnosti využívat více přístrojů pro jedno telefonní číslo, existují určitá technická omezení pro volbu zařízení i provoz, která popisujeme v kapitole Obecné informace o zařízení a službě.

 

Pasivní prvky na vedení mohou způsobovat poruchy nebo výpadky, v některých případech nemusejí takto zapojená zařízení fungovat vůbec. Pokud se nechcete omezovat technickými limity paralelních linek, případně potřebujete profesionální řešení, můžete za náš modem připojit například telefonní ústřednu. Na trhu s telekomunikačními zařízeními je jich nepřeberné množství, proto před jejím pořízením vždy důkladně konzultujte ve specializované prodejně nebo servisu technické parametry a vlastnosti přístroje, aby splnily Vaše individuální požadavky na provoz. Ilustrativní zástupce pasivních prvků a analogové telefonní ústředny uvádíme na obrázku níže.

 

Upozornění: Dodáváme a servisujeme ke každému telefonnímu číslu jeden pronajatý telefonní přístroj. Při provozu Vámi zakoupeného zařízení nebo použití pasivních prvků na vedení nemůžeme garantovat bezproblémový chod služby UPC Telefon. Instalaci, rozšíření nebo správu vlastní telefonní sítě svěřte nejlépe kvalifikovanému technikovi servisu specializovaného na telekomunikační zařízení ve Vašem městě.

 

 

RJ11 6/4 rozbočka do modemu

 

Používá se k rozdvojení pro dvě zařízení do aktivní RJ11

telefonní zdířky modemu. Vznikne tzv. paralelní linka.

 

 

 
 

 

RJ11 6/4 rozbočka na kabel

 

Druhá varianta rozbočení pro paralelní linku určená

přímo na kabel RJ11. Kabel z modemu směřuje

do zdířky na levém obrázku, z rozdvojky se poté

dvěma kabely připojí telefonní přístroje.

 
 

 

RJ11 prodlužovací spojka 6/4

 

Slouží k prodloužení stávajícího telefonního kabelu
bez potřeby jeho úpravy.

 
 

 

Příklad analogové telefonní ústředny