Telefonní aparát vůbec nereaguje, na displeji se nic neukazuje

  1. Zkuste nejprve, zda je přístroj zapojen do elektrické zásuvky a zapnut. Pokud využíváte bezdrátový aparát, zkuste jej nejprve nechat cca hodinu v základně dobít, pak jej zkuste znovu zapnout.

  2. Pokud ani po této době přístroj nereaguje, je pravděpodobně rozbitý.

    Přístroj je v pronájmu:
    Na faktuře je uveden pronájem telefonního přístroje. Ozvěte se nám, prosím, na naši zákaznickou linku pro dodání nového aparátu.

    Přístroj je Váš vlastní:
    Navštivte servis elektroniky ve svém okolí, nebo si kupte nový přístroj. Na naší síti fungují všechny typy přístrojů, které mají možnost režimu tónové volby. Další možností je kontaktovat naši zákaznickou linku a nechat si od nás dodat aparát do pronájmu.