Telefonní přístroj se chová neobvykle nebo se zdá být porouchaný

Společným jmenovatelem pro témata, která jsme pro Vás v tomto článku připravili, jsou situace, kdy nedochází ke spojení hovorů z jiných příčin, než je hromadný výpadek nebo chybné nastavení telefonu či služeb. V některých případech se může zdát, že telefon přestává fungovat, nereaguje na povely tlačítky nebo je potíž s reprodukcí zvuku, proto se v této kapitole soustředíme na ty oblasti, které souvisejí především přímo s provozem bezdrátového telefonního přístroje a které jsme v ostatních sekcích našeho rádce nezmiňovali.

 

Tip: Pro stacionární zařízení není vzhledem k jednoduchosti jejich ovládání výskyt níže uvedených obtíží typický, rady mohou v některých situacích pomoci, pokud však zde potřebné informace nenajdete, nahlédněte do návodu k obsluze (na konci dokumentu je zpravidla uvedena sekce často řešených potíží) nebo nás kontaktujte.

 

Používáte-li vlastní telefonní přístroj a tipy pro odstranění závady nepomohou, projděte manuál nebo se obraťte na technickou podporu výrobce či odborný servis ve Vašem okolí. Pokud nechcete investovat do nového zařízení nebo jeho opravy, prostřednictvím Klientského centra Vám můžeme zajistit dodání našeho telefonu do pronájmu (měsíční poplatek se řídí platným Ceníkem).

 

Hovor se předčasně ukončuje, displej telefonu zhasne

Takové projevy nejčastěji poukazují na nedostatečně nabitou přenosnou část, vyčerpanou kapacitu akumulátorů (skočila jejich životnost), případně, došlo-li k jejich výměně, na nevhodně zvolený typ článků.

 

Bezdrátová sluchátka lze napájet pouze akumulátory určenými k nabíjení, zkontrolujte proto sejmutím zadního krytu na přenosné části typ baterií, pokud neodpovídají nabíjecím, vyměňte je za správné a ručku do základny do té doby znovu nevkládejte.

 

Tip: Pokud budete pořizovat nové akumulátory nebo se potřebujete ujistit, že jsou do přístroje založeny správné články, přečtěte si informace v kapitole Obecné informace o zařízení (část Napájení přenosné části bezdrátových telefonů).

 

V přístroji již jsou články správného typu nebo byly pořízeny maximálně před několika měsíci? Nabíjení probíhá příliš rychle nebo se zdá, že ručka po vložení do základny nereaguje? Potíže mohly nastat přímo v nabíjecí základně, kontaktujte nás písemně nebo z jiného funkčního telefonu, projdeme možná řešení společně.

Na displeji telefonu se zobrazují neobvyklé znaky

Vidíte na displeji „rozsypané znaky“, čáry nebo se na něm obsah nezobrazuje vůbec? Vyzkoušejte restartovat sluchátko tak, že sejmete kryt a na chvíli vyjmete a poté znovu založíte zpět nabíjecí akumulátory. Při jejich vkládání přitom dbejte na jejich správnou polaritu. Po chvíli by se měl přístroj opět načíst.

 

Některé typy telefonů jsou během provozu náchylné i na drobnější nárazy, proto pokud tento základní úkon nepomohl, pravděpodobně došlo k poškození displeje nebo k jeho poruše. Kontaktujte nás písemně nebo z jiného funkčního přístroje, pokusíme se společně najít vhodné řešení.

Telefon nereaguje, ale displej svítí obvyklým způsobem

Bezdrátová část telefonu mohla zamrznout nebo jsou některá tlačítka opotřebená a nedochází již k dostatečnému kontaktu s deskou uvnitř zařízení. Pokuste se proto restartovat sluchátko tak, že sejmete zadní kryt a na chvíli vyjmete a poté znovu založíte zpět nabíjecí akumulátory. Při jejich vkládání přitom dbejte na jejich správnou polaritu. Po chvíli by se měl přístroj opět načíst.

 

Jestliže uvedený postup nepomohl a zařízení máte od nás v pronájmu, můžeme zajistit jeho výměnu nebo servis, případně Vám poradíme na dálku, stačí nás kontaktovat písemně a zanechat na sebe kontakt nebo zavolat z jiného funkčního telefonu.

V hovoru není slyšet volaného

Nastává-li situace u libovolného hovoru s různými volanými, ověřte nejprve, že nemáte zvolenu příliš nízkou hlasitost reproduktoru během hovoru. Vytočte libovolné telefonní číslo a stiskněte na sluchátku několikrát za sebou šipku nahoru. Pokud se potíže vyskytují jen při volání na konkrétní číslo, porucha je u protistrany.

 

Pokud jste dosáhli maximální hlasitosti, ale hovory probíhají stále příliš potichu nebo není slyšet volaného vůbec, proveďte tovární nastavení modemu, který je propojen se základnou. Na jeho zadní straně najděte zapuštěné tlačítko RESET, stiskněte ho vložením předmětu s tupým hrotem do otvoru (párátko, propiska) na 30 vteřin do rozblikání předních diod, poté vyčkejte přibližně 5-10 minut na plné načtení modemu a vyzkoušejte znovu volání.

 

Upozornění: Užíváte-li z modemu současně i internetové připojení, tovární nastavení uvede zařízení do stavu, jako byste ho od nás dostali poprvé (název Wi-Fi sítě – SSID, heslo aj.). Po obnově hledejte údaje pro připojení k Wi-Fi, pokud jste je předtím změnili, na štítku vespod zařízení. Další informace k nastavení modemů uvádíme též v internetové sekci našeho rádce.

 

Jestliže uvedené rady nepomohly, bude pravděpodobně příčina v závadě na reproduktoru sluchátka. Kontaktujte nás písemně nebo z jiného funkčního přístroje, pokusíme se společně najít vhodné řešení.

Volaný tvrdí, že mě neslyší

Jestliže se tento případ projevuje u všech hovorů na libovolná čísla, zkontrolujte, zda nejsou znečištěny otvory na mikrofonu sluchátka nebo nedochází k jeho zakrývání během volání. Následně prověřte správnost zapojení všech přístrojů a jejich částí podle schématu a dostatečné doléhání kabelů na konektorech, případně je všechny odpojte a připojte nazpět. Přitom kontrolujte, zda nejsou poškozené zvláště jejich koncovky, pokud ano, vyměňte kabely nejlépe za jiné neporušené.

 

Tip: Tvrdí-li jediný volaný, že Vás v hovoru neslyší, má pravděpodobně poruchu na své straně, případně ztišenou hlasitost reproduktoru na přístroji. Je-li to náš klient, odkažte ho na online rádce nebo technickou podporu.

 

Pokud potíže přetrvávají a zapojení i kabeláž je zcela v pořádku, proveďte tovární nastavení připojeného modemu – na jeho zadní straně je umístěno zapuštěné tlačítko RESET, které stiskněte pomocí předmětu s tupým hrotem (párátkem nebo propiskou) po dobu 30 vteřin, dokud se nerozblikají diody z jeho přední strany. Po několika minutách opět prověřte volání.

 

Upozornění: Užíváte-li z modemu současně i internetové připojení, tovární nastavení uvede zařízení do stavu, jako byste ho od nás dostali poprvé (název Wi-Fi sítě – SSID, heslo aj.). Po obnově hledejte údaje pro připojení k Wi-Fi, pokud jste je předtím změnili, na štítku vespod. Další informace k nastavení modemů uvádíme též v internetové sekci našeho rádce.

 

Vyzkoušeli jste všechny rady, ale stále Vás volaní neslyší? Závada může být na mikrofonu sluchátka, napište nám nebo zavolejte z jiného přístroje, společně najdeme vhodné řešení.

Po vytočení čísla se ze sluchátka neozývá žádný tón

Jestliže telefon nevytáčí různá telefonní čísla, může být potíž v zapojení mezi základnou (přístrojem) a modemem. Než se však pustíte do řešení, prověřte, že ve Vaší lokalitě není hlášek výpadek služeb volání nebo internetu, pokus o opravu by pak neměl žádoucí efekt.

 

Zkontrolujte podle schématu, že jsou všechny kabely zapojeny řádně, modem indikuje provoz jako obvykle a kabel mezi ním a telefonem není poškozený. Pokud je vše připojeno správně, a potíže přesto přetrvávají, může být problém na straně modemu. Odpojte z něj i účastnické zásuvky na druhém konci koaxiální kabel, očistěte jeho koncovky suchou textilií a vraťte oba konektory nazpět. Po několika minutách opět vyzkoušejte volání.

 

Stále se ve sluchátku po vytočení několika čísel neozývá tón? Proveďte tovární nastavení připojeného modemu – na jeho zadní straně je umístěno zapuštěné tlačítko RESET, které stiskněte pomocí předmětu s tupým hrotem (párátkem nebo propiskou) po dobu 30 vteřin, dokud se nerozblikají diody z jeho přední strany. Po několika minutách opět prověřte, jak telefon reaguje po vytočení telefonního čísla.

 

Upozornění: Užíváte-li prostřednictvím modemu současně i internetové připojení, tovární nastavení uvede zařízení do stavu, jako byste ho od nás dostali poprvé (název Wi-Fi sítě – SSID, heslo aj.). Po obnově hledejte údaje pro připojení k Wi-Fi, pokud jste je předtím změnili, na štítku vespod přístroje. Další informace k nastavení modemů uvádíme též v internetové sekci našeho rádce.

 

Jestliže uvedené rady nepomohly, kontaktujte nás písemně nebo z jiného funkčního přístroje, pokusíme se společně situaci vyřešit.

Na displeji telefonu jen bliká nebo svítí hláška, volání nefunguje

Informativních hlášení, která se mohou na displeji telefonu objevit, není mnoho, většinou jsou spojena se stavem, kdy sluchátko nemůže dohledat nabíjecí základnu (např. hlášení „ZÁKLADNA“, „HLEDÁNÍ“, „NEDOSTUPNÝ“ aj., text a jazyk zobrazení se může lišit v závislosti na typu a nastavení přístroje). V tuto chvíli je tedy vhodné vyloučit její poruchu.

 

V první řadě zkontrolujte přítomnost napájecího kabelu ve zdířce zespodu základny, a že je vidlice adaptéru na druhém konci kabelu zastrčena ve funkční elektrické zástrčce. Pokud jsou kabely na místě, vyzkoušejte základnu zespodu jejím krátkým odpojením od napájení restartovat a zkontrolujte stav po několika minutách.

 

Pokud se chybové hlášení z displeje telefonu stále neztrácí, mohlo dojít k selhání párování mezi základnou a sluchátkem. Zkraťte jejich vzájemnou vzdálenost a vyzkoušejte stisknout tlačítko „paging“, které je určeno k prozvonění ručky a obvykle se nachází na těle nebo spodní části základny. Nepomůže-li po chvíli ani toto, restartujte telefon vyjmutím akumulátorů pod krytem ručky a jejich založením zpět (při vkládání článků dbejte na jejich správnou polaritu) a po chvíli sledujte změny na displeji.

 

Tip: Pokud využíváte několik ruček spárovaných s jednou základnou, obraťte se v případě potíží na technickou podporu výrobce přídavného sluchátka nebo nahlédněte do manuálu přístroje.

 

Přetrvávají-li nadále uvedené potíže, napište nám nebo zavolejte z jiného funkčního telefonu, najdeme řešení společně.