Návod na přepnutí vstupu pro TV s CA modulem

Některé televizních přijímače při volbě čísla kanálu na číselníku dálkového ovladače spustí správný zdroj signálu (anténní vstup), u jiných se tak automaticky dít nemusí, případně může dojít mylnou volbou nebo z jiných příčin k přepnutí na jiné vysílací pásmo nebo tuner. Pro případy, kdy televizor na obrazovce hlásí chybu signálu, v přehledu programů TV vidíte výrazně menší nabídku kanálů nebo jsou v horší kvalitě či přijímač zobrazuje jiné nestandardní hlášení, doporučujeme prověřit nastavení vstupu podle níže uvedených obecných rad.

 

Upozornění: Ovládání v menu se u různých značek a typů televizorů může výrazně lišit. Nelze připravit univerzální návod na všechny přijímače, proto považujte následující postup za ilustrativní a nejlépe před zahájením nahlédněte do návodu k obsluze nebo manuál vyhledejte na internetu pomocí modelového označení přístroje z jeho výrobního štítku.

 

1. Na ovladači od televizoru vyhledejte tlačítko, které slouží k přepínání vstupů. Bývá označováno různě, nejčastěji názvem SOURCE, INPUT, AV, A/V, AV/TV, případně symbolem domečku (velké menu) nebo obdélníčku se šipkou dovnitř. Naleznete ho zpravidla v horní části ovladače poblíž vypínacího tlačítka.

 

Příklady tlačítek k přepínání vstupů na dálkovém ovládání pro vybrané značky televizorů:

 

TV Samsung

TV Samsung

TV LG

TV LG

TV Panasonic

TV Sharp

 

Tip: Pokud tlačítko nemůžete najít nebo žádný uvedený obrázek neodpovídá, podívejte se do manuálu k televizoru, případně se obraťte na technickou podporu výrobce Vašeho zařízení.

 
 

2. Po zmáčknutí tlačítka pro volbu zdroje signálu se televizor buď rovnou přepne na další vstup, nebo na obrazovce vyskočí tabulka s možností přepínání.

 

Vstup na TV se rovnou přepne.

Stiskejte pomalu opakovaně tlačítko pro přepínání vstupů na ovladači, dokud se na obrazovce neobjeví anténní vstup.

 

Objeví se tabulka s možností přepínat zdroje signálu na TV.

Vyberte v tabulce pomocí šipek na ovladači anténní vstup a potvrďte volbu tlačítkem OK či ENTER.

 

Tip: Anténní vstup je v menu TV přijímačů označován nejčastěji názvem TV nebo Antenna, několik příkladů zobrazení uvádíme níže.

 

TV Samsung smart

TV Samsung

TV LG smart

TV Sony

 
 

3. Pokud máte zvolen správný vstup, ale obrazovka zrní, případně je k dispozici jen několik kanálů v základní vysílací kvalitě, zkontrolujte, zda máte na Vašem přijímači zvolen správný tuner.

 

Tip: Některé televizní přijímače nabízejí možnost přepínání mezi digitálním, analogovým nebo satelitním tunerem. Ověřte, že je nastaven digitální kabelový tuner (DVB-C). Na některých ovladačích bývají přepínací tlačítka ATV/DTV (viz obrázek níže), správný mód je DTV (digitální TV).

 

Příklady přepínání pásem na některých dálkových ovladačích: