Některé programy nehrají

Situaci a způsob řešení, kdy z vysílání na Vašem přijímači vypadly některé kanály, jsme již zmiňovali v kapitolách Nemám žádný obraz ani zvuk nebo v postupu, který popisuje odstranění potíží v případech, kdy se na obrazovce objevuje chybová hláška u všech kanálů. Nyní se pokusíme na problematiku podívat komplexněji a shrnout všechny obvyklé příčiny tohoto stavu do jedné sekce.

 

Tip: V tomto článku se nevěnujeme situaci, kdy služby řádně nefungují z důvodu hromadné výluky. Než začnete řešit potíže s nefunkčními kanály na Vašem přijímači, vždy vylučte hlášený výpadek ve Vaší lokalitě (případně se informujte u sousedů, kteří služby digitální televize UPC využívají), pokusy odstranit případné závady by se minuly účinkem až do doby jeho řádného ukončení.

 

Na samém začátku je potřeba ověřit, v jakém rozsahu se nedostatek projevuje. Postup pro nalezení a odstranění příčiny, kdy nefungují kanály z volně šířené nabídky či jedna kódovaná stanice, několik z nich nebo všechny, se liší. Stáhněte si a otevřete Frekvenční přehled, podle kterého snadno rozpoznáte, zda má poruchu kódovaný (předplacený) nebo volně šířený program (stanice, které mají vedle svého názvu uveden symbol $, jsou zakódované, ostatní patří mezi volně šířené). Tento dokument při procházení následujících rad mějte stále připravený.

 

 

Podle rozsahu potíží vyberte některé z témat:

 

Vypadla jedna kódovaná stanice, ostatní fungují

Nejčastější projevy: chybové hlášení No access, status code…, Zakódovaný signál apod., případně černá obrazovka.

 

Možné příčiny:

 • ukončení vysílání nebo promo nabídky
 • změna řazení nebo frekvence kanálu
 • úprava balíčku ve smlouvě

V samoobsluze Moje UPC ověřte aktuální nastavení tarifu a doplňkových balíčků UPC Televize na Vaší smlouvě a v Programové nabídce zkontrolujte, zda požadovaný kanál stále poskytujeme a je součástí rozsahu služeb, které jste si objednali. Pokud je po této stránce vše v pořádku, vyhledejte stanici ve Frekvenčním přehledu (viz výše) – mohla u něj proběhnout úprava frekvence vysílání. Jestliže Váš přijímač takovou změnu nezohlednil, pokuste se kanál přidat ručně nebo zařízení přeladit.

 

Tip: Ohledně ukončení některých programů nebo promo nabídek se také můžete informovat v pracovní dny na našem Klientském centru.

Některé kódované stanice fungují, jiné nikoli

Nejčastější projevy: černá obrazovka, programy chybí v seznamu kanálů na přijímači, chybové hlášení Není signál, No signal, případně No access, status code…, Zakódovaný signál a podobně.

 

Možné příčiny:

 • změna předplacených služeb nebo doplňkových balíčků – ztráta nároku
 • změna smlouvy vlivem jiných administrativních změn – ztráta nároku
 • úprava programové nabídky několik dní po instalaci služby
 • nedostatečný signál na multiplexu – chyba na koaxiálním vedení
 • nekompatibilita s CI slotem v přijímači – chyba dekódování
 • chybná aktualizace (ladění) stanic přijímačem – některé kanály chybí v seznamu

V samoobsluze Moje UPC ověřte aktuální nastavení tarifu a doplňkových balíčků služby UPC Televize a ověřte sestavu v Programové nabídce, zda do ní požadované nefunkční stanice patří. Vlivem některých administrativních změn (stěhování, přepis smlouvy, změna zařízení UPC) také mohlo dojít k aktualizaci balíčků nebo tarifu na Vaší smlouvě. Pokud Vás navštívil námi pověřený technik s instalací CA modulu nebo výměnou zařízení, po dobu několika dní běží kompletní programová sestava, aby nebylo nutné po dokončení instalace čekat na systémovou registraci. Nabídka se poté automaticky upraví podle objednaného rozsahu služeb dle smlouvy, vlivem toho dojde ke snížení počtu dekódovaných stanic (u tarifů nižších než Komplet).

 

Pokud dle Frekvenčního přehledu postrádáte kanály ze společného multiplexu (na obrazovce zároveň bývá na vypadlých kanálech hláška Není signál, Slabý nebo žádný signál apod.), zkontrolujte anténní kabel v domácnosti – odpojte ho od přijímače i účastnické zásuvky na jeho druhém konci, otřete koncovky do suché textilie, vypojte případné rozbočovače a zapojte kabel na obou stranách zpět. Zkontrolujte případné změny ve vysílání.

 

Jestliže uvedená rada nepomohla, přesvědčte se v manuálu nebo menu zařízení, že je slot pro CA modul označen jako CI+ (starší varianty CI nemusejí korektně dekódovat všechny stanice). Pokud kompatibilní přijímač nemáte, kontaktujte nás pro výměnu modulu za HD Mediabox, v opačném případě zařízení přelaďte nebo obnovte jeho tovární nastavení.

Nefungují všechny kódované stanice, běží jen volně šířené

Nejčastější projevy: chybové hlášky na obrazovce přijímače (Zakódovaný signál, No access, status code…, Chyba karty, Nenalezen modul CI, Ověření nebylo úspěšné apod.), programy zcela chybí v seznamu kanálů.

 

Možné příčiny:

 • neuhrazené vyúčtování UPC po splatnosti
 • zrušení UPC Televize z kombinace služeb s UPC Internetem – zůstaly jen základní programy
 • přijímač nečte CA modul – porucha modulu nebo CI slotu v přijímači, nekompatibilní slot CI
 • na dekódovací kartě chybí informace o předplatném
 • záměna Conax karty z jiného zařízení (CA modulu, set-top boxu UPC)
 • chybné ladění nebo je zvolen nesprávný tuner

Nevidíte-li vůbec kódované kanály v seznamu programů nebo se je nedaří spustit, ověřte nastavení tuneru nebo filtrů zobrazovaných kanálů v menu zařízení (správná kombinace v závislosti na typu přijímače je DTV-kabel, digital-kabel apod.), případně přijímač přelaďte. Budou-li potíže přetrvávat, pokračujte dále nebo v závislosti na potížích zvolte jiné odpovídající téma.

 

Přihlaste do se do samoobsluhy Moje UPC a ověřte, že je služba UPC Televize aktivní, a stav Vašich vyúčtování, zda nedošlo vlivem neuhrazené nebo nespárované platby k dočasnému omezení služeb. Je-li vše v pořádku, vyjměte z Vašeho přijímače CA modul a v samoobsluze zkontrolujte, jestli s ním souhlasí uvedené ID a číslo vložené dekódovací karty (další podrobnosti o označení modulu naleznete v sekci Obecné informace o zařízení). Pokud se údaje liší a máte doma více zařízení s Conax kartou UPC, zkontrolujte v ostatních přijímačích v domácnosti, zda nedošlo k záměně karet. Nemáte-li více přijímačů nebo jste správnou kartu k modulu nenašli, kontaktujte nás.

 

Souhlasí-li ID zařízení i karty dle Moje UPC s Vaším, služby jsou řádně nastavené a úhrady v pořádku, proveďte údržbu CA modulu a v samoobsluze obnovte předplacené kanály (dbejte přitom uvedených pokynů). Pokud zmiňované rady nepomohly, vyzkoušejte ještě obnovu továrního nastavení Vašeho přijímače podle jeho návodu k obsluze nebo nás kontaktujte.

Neběží některé volně šířené i kódované kanály

Nejčastější projevy: chybové hlášky na obrazovce přijímače (Slabý nebo žádný signál, No signal, Nenalezen modul CI, apod.), černá obrazovka nebo v nabídce programů chybí stanice jednoho nebo více celých multiplexů najednou.

 

Možné příčiny:

 • nedostatečný signál na multiplexu – chyba na koaxiálním vedení nebo na trase
 • nekompatibilita s CI slotem v přijímači – chyba dekódování

Jak je možno vidět ve Frekvenční přehledu, na některých multiplexech jsou volně šířené stanice řazeny dohromady i s kódovanými, vlivem potíží na vedení může vykazovat poruchu celý multiplex. Nejprve důkladně zkontrolujte anténní kabel mezi přijímačem a účastnickou zásuvkou, zda není nikde přehnutý, přelomený nebo mu v cestě nestojí překážka (například práh), kvůli které by byl vystavován námaze. Vypojte kabel na obou koncích, odstraňte případné rozbočovače, koncovky otřete do suché textilie a zapojte kabel bez rozbočovačů zpět. Zkontrolujte případné změny ve vysílání.

 

Pokud stanice celých multiplexů chybí v nabídce kanálů na Vašem přijímači, je možné, že závada přetrvává od okamžiku jeho celkového naladění. Přístroj tedy po kontrole koaxiálního kabelu zkuste přeladit nebo kanály přidejte ručně. Zkontrolujte předtím, zda je slot pro CA modul označen jako CI+ (starší varianty CI nemusejí korektně dekódovat všechny stanice).

 

Jestliže uvedené rady nezabraly, potíže mohou být na trase mimo Vaši domácnost, proto nás, prosím, kontaktujte.

Nefungují všechny kódované kanály a většina nebo žádný volně šířený

Nejčastější projevy: chybové hlášky na obrazovce přijímače (Nenalezen modul CI, Zakódovaný signál, No access, status code…, Chyba karty apod.), černá obrazovka, šum nebo v nabídce programů chybí většina stanic.

 

Možné příčiny:

 • chybné ladění nebo zvolen nesprávný tuner – analog (ATV) namísto digitálu (DTV)
 • nesprávně vložený CA modul
 • nekompatibilita s CI slotem v přijímači – chyba dekódování
 • porucha základní desky nebo tuneru v zařízení

Nehrají-li žádné programy nebo nejsou k dispozici, přejděte na kapitolu Nemám žádný obraz ani zvuk. Jestliže nevidíte kódované či některé volně šířené kanály v seznamu programů nebo se je nedaří spustit, ověřte zvolení vhodného tuneru nebo filtrů zobrazovaných kanálů v menu zařízení (správná kombinace v závislosti na typu přijímače je DTV-kabel, digital-kabel apod.), případně přijímač přelaďte. Předtím však zkontrolujte správné založení CA modulu nebo proveďte jeho údržbu a ověřte v manuálu nebo menu přístroje, že je slot pro CA modul na Vašem zařízení označen jako CI+ (starší varianty CI nemusejí korektně dekódovat všechny stanice).

 

Pokud nepomohly úkony uvedené výše, kontaktujte technickou podporu výrobce přijímače. Potvrdí-li se závada na Vašem zařízení nebo CI slot není s naším modulem kompatibilní, není nutné ihned pořizovat nový přístroj nebo zajišťovat odborný servis, kontaktujte nás, zajistíme Vám výměnu CA modulu za HD Mediabox. Funguje-li na přístroji příjem signálu z jiných zařízení pomocí HDMI rozhraní (domácí kino, přehrávač, notebook, herní konzole aj.), potíže tím můžeme odstranit, a ušetřit tak náklady za opravu nebo výměnu přijímače.