Nemám žádný obraz ani zvuk nebo vidím jen chybové hlášení

V některých případech může nastat situace, kdy televizní obrazovka zrní, není vidět žádný obraz ani slyšet zvuk nebo se na ní ukazuje chybové hlášení. Nemusí se za těchto okolností nutně jednat o závadu, a ačkoli neexistuje univerzální návod, protože každý přijímač má odlišné menu a nastavení, několik následujících obecných rad může pomoci tento stav vyřešit. Než projdete níže uvedené kroky, přesvědčte se, že ve Vaší lokalitě není hlášen výpadek televizních služeb.

 

1. Je-li obrazovka černá, ručně na přijímači nebo pomocí dálkového ovládání prověřte, zda je přijímač řádně zapnutý, případně zkontrolujte napájecí kabel. Nedaří-li se zařízení zapnout, vyzkoušejte přepojit napájecí kabel do jiné elektrické zástrčky nebo vyměnit baterie v ovládání.

 
 

2. V případě chybového hlášení nebo absence obrazu a zvuku ověřte, zda máte na přijímači správně zvolen vstup na anténní kabel.

 

Tip: Při přepínání kanálů číselníkem dálkového ovladače se některé přijímače přepnou samy na správný (anténní) zdroj signálu, před prověřováním vhodně zvoleného vstupu na Vašem přijímači tuto možnost vyzkoušejte.

 
 

3. Jestliže je vše podle předchozích bodů nastaveno v pořádku, zkontrolujte přítomnost naladěných kanálů.

 

Tip: Pro účely kontroly se můžete pokusit přepínat pomocí číselníku dálkového ovladače na čísla stanic, které obvykle fungují, nebo zobrazit jejich kompletní seznam – zpravidla k tomu slouží tlačítko EPG, Channel list, CH. list apod.

 
 

4. Vidíte-li seznam kanálů, ale při pokusu na některý přepnout se na žádné stanici nezobrazuje obsah vysílání, obrazovka zrní nebo vyskakuje chybová hláška, anebo naopak není žádný program k dispozici, vyberte další postup z níže uvedených témat podle charakteru chybového hlášení či projevu závady.

 
 

Chybové hlášení No signal/Není signál/Slabý nebo žádný signál

Chybí-li v seznamu kanálů vyhledané stanice a přijímač jste zatím neladili nebo nepřelaďovali, nejprve to zkuste provést. Jestliže programy v seznamu jsou, případně ladění nepomohlo, potíže mohou být způsobeny poruchou na vedení v domácnosti, trase nebo na Vašem přijímači. Připravili jsme pro tyto případy zvláštní postup, který může pomoci závadu identifikovat nebo odstranit. Pokud se chybové hlášení týká jednoho nebo jen několika kanálů, situaci řešte, jako by se jednalo o výpadek několika stanic.

Obrazovka zrní

Mohlo na Vašem přijímači dojít ke spuštění analogového vysílacího pásma, které zůstalo nenaladěno, případně k chybě během instalace a vyhledávání kanálů. Doporučujeme postupovat podle návodu k Vašemu zařízení, popřípadě přijímač celkově přeladit.

 

Tip: Pro aktivaci analogového a digitálního vysílacího rozsahu jsou dálkové ovladače některých televizorů vybaveny speciálními tlačítky na dálkovém ovladači s označením ATV (obvykle analogové pásmo) a DTV (digitální pásmo), případně jednou kombinovanou volbou ATV/DTV. Než začnete s laděním, pokuste se taková tlačítka vyhledat, případně se podívat na nastavení aktuálně zobrazovaného pásma do menu přístroje. Naladěné analogové pozice lze zpravidla od ostatních rozeznat písmenem „S“ před číslem kanálu v nabídce programů.

Chybové hlášení Zakódovaný signál/Chyba přístupu/Check card, card problem/No access/Žádný CI modul apod.

Mohlo dojít k poruše detekce vloženého CA modulu nebo došlo ke ztrátě informace o předplatném z dekódovací karty, přesto by však měly hrát kanály z volně šířené nabídky (například programy České televize). V případě výpadků kódovaných kanálů (ve Frekvenčním přehledu jsou to ty, které mají vedle svého názvu uveden symbol $) restartujte TV/přijímač přerušením elektrického napájení, a pokud programy po několika minutách nenaskočí, postupujte, jako by se jednalo o závadu na několika kanálech nebo alespoň proveďte údržbu CA modulu.

 

Vyskytuje-li se chybové hlášení na všech kanálech, vyzkoušejte přepnout na vysílání ČT 1 s vyjmutým CA modulem. Naskočí-li tato stanice, mohl být modul chybně vložen nebo může být závada na přijímači. Zkontrolujte správnost vložení CA modulu s kartou podle návodu k obsluze Vašeho zařízení, případně pomocí něj nebo technické podpory výrobce proveďte obnovení přístroje do továrního nastavení.

 

Jestliže žádná z uvedených rad nepomohla obnovit vysílání UPC Televize, kontaktujte nás, podíváme se společně na další možnosti řešení.

Chybové hlášení Není naprogramováno

Tento text je typický pro LG (smart) televizory a upozorňuje na to, že přijímač nemá naladěné nebo uložené žádné stanice v zobrazovaném pásmu. Proveďte kompletní přeladění přijímače.

 

Tip: V některých případech mohlo dojít k nechtěnému přepnutí na jiný tuner nebo vysílací pásmo. Pokud jste si tedy jisti, že před výskytem chybové hlášky byl seznam kanálů dostupný a vysílání fungovalo, a nechcete absolvovat opětovné seřazování kanálů, pomocí tlačítka LIST se přesvědčte, že nemáte aktivní filtr na kanály z nenaladěného pásma (například analog, anténu, satelit apod.). Správná kombinace předvoleb filtru je Kabel-DTV nebo Kabel-Vše. Pomůže též návod nebo technická podpora výrobce.

Obrazovka je černá (bez chybového hlášení)

Jsou-li v nabídce kanálů vidět názvy jednotlivých naladěných stanic, ale žádná z nich nehraje a obrazovka je černá, postupujte nejprve podle Návodu na údržbu CA modulu, tím prověříte jeho správné vložení do přijímače nebo další související okolnosti.

 

Některé typy přijímačů při potížích se signálem nemusejí zobrazovat chybové hlášení, pokud tedy údržba CA modulu nezabrala, ověřte přítomnost koaxiálního kabelu v zařízení. Následně ho odpojte z přijímače a také na druhém konci z účastnické zásuvky, otřete jeho koncovky do suché textilie a vraťte ho na obou stranách zpět na místo. Pokud je na vedení rozbočovač, pro jistotu ho odstraňte a připojte do zařízení i zásuvky kabel napřímo.

 

Tip: Pokud žádné programy v nabídce nevidíte nebo je jich oproti dřívějšímu stavu jen velmi málo, pokuste se Váš přijímač přeladit nebo na něm provést obnovu továrního nastavení pomocí návodu k obsluze. Prověřte také v technické specifikaci Vašeho zařízení, že slot pro modul je označen jako CI+, na starších variantách CI nemusejí naše moduly fungovat korektně nebo se zobrazí jen omezený počet programů.

 

V uvedeném případě nelze ani vyloučit závadu na tuneru přijímače. Pokud údržba CA modulu, tovární nastavení a správné přeladění přístroje nepomohlo, nadále žádné kanály nehrají nebo je jich jen velmi málo a ve špatné kvalitě (analogové vysílání), obraťte se na technickou podporu výrobce. Máte-li podezření na selhání DVB-C tuneru v přístroji, který je po záruce, je možné provést výměnu CA modulu za set-top box. Abyste se vyhnuli nákladnému servisu nebo pořízení nového přijímače, kontaktujte nás, poradíme Vám s dalšími možnostmi.