Obecné informace

Popis zařízení

 

Název CA modul (CAM) je odvozen z anglického Conditional Access Module (modul podmíněného přístupu). Jedná se elektronické zařízení, které obsahuje slot pro čipovou kartu sloužící k dekódování uzamčených (placených) kanálů z nabídky UPC Televize. Modulem podporovaný šifrovací systém Conax pomocí kódu, který zasíláme po síti, umožní z vložené karty přečíst, které programy mají být z nabídky odemčeny tak, aby výsledná sestava kanálů odpovídala tarifu digitální televize a doplňkovým balíčkům, které si předplatitel ve smlouvě UPC objednal. Námi dodávané balení obsahuje 1 × CA modul od společnosti SmIT pro DVB-C vysílání (dekóduje MPEG-2 a MPEG-4 vysílací formáty v šifrovacím systému Conax), 1 × originální UPC dekódovací Conax kartu (může být v modulu již zasunuta), 1 × Návod k instalaci.

 
 

Specifikace klientského přijímače

 

Pro správný provoz služby UPC Televize s dodávaným CA modulem je zapotřebí, aby byl přijímač (TV, PC karta, vlastní set-top box či jiné zařízení) vybaven CI+ slotem pro zasunutí modulu a DVB-C tunerem k naladění programové nabídky UPC, satelitní tunery (DVB-S/DVB-S2) nebo tunery pro pozemní vysílání (DVB-T/DVB-T2) nejsou kompatibilní.

 

CA modul dekóduje kanály se standardním (SD, formát MPEG-2/MPEG-4) a vysokým (HD, formát MPEG-4) rozlišením, doporučujeme tedy používat takový přijímač, který podporuje alespoň HD ready rozlišení (ideální je full HD, UHD nebo vyšší) a MPEG-4 formát.

 

Upozornění: Obzvlášť důležité je, aby běžné rozhraní (Common Internface, neboli CI slot) byl na klientském přijímači označen jako CI+. Starší varianta CI není zpravidla kompatibilní, fungování na takovém zařízení nevylučujeme, korektní dešifrování placených kanálů však nelze garantovat. Použitelnost aktuálně dodávaných CA modulů je ověřena na zařízeních s CI+ sloty.

 
 

Kompatibilita jiných CA modulů a zařízení

 

Na trhu se vyskytuje řada modulů a set-top boxů k zakoupení, každý z nich ale využívá jiný šifrovací systém pro podmíněný přístup a zabezpečení obsahu digitálního vysílání. Mezi CA modulem a přístupovou kartou existuje unikátní vazba, která zabezpečuje, aby nedocházelo k nelegálnímu kopírování karet a znevýhodňování ostatních účastníků. Abychom mohli kvalitu služby UPC Televize garantovat, není přípustné používat jiná zařízení než CA moduly určených dodavatelů (SmIT a LICA), a rovněž nelze UPC dekódovací karty zakládat do jiných modulů nebo je mezi moduly zaměňovat.

 

Upozornění: Jediným aktuálně dodávaným zařízením je CA modul SmIT, se společností LICA byla ukončena spolupráce, na dříve pořízených modulech LICA služby UPC Televize garantujeme, ale neprovádíme jejich servis ani je není možné jako nové zakoupit či pronajmout (podobně jako u modulů jiných vybraných výrobců, prostřednictvím nichž služby UPC dosud fungují). Nefunkční CA moduly LICA lze v rámci servisu vyměnit za námi dodávané, cena zařízení se řídí platným Ceníkem.

 
 

Způsob pořízení a používání

 

CA moduly SmIT nyní poskytujeme pouze do pronájmu v maximálním počtu 4 ks zařízení na jednu účastnickou smlouvu (měsíční poplatek je uveden v platném Ceníku). Využíváte-li několik přijímačů v domácnosti současně na jednu účastnickou zásuvku UPC, doporučujeme připojit aktivní rozbočovač signálu, případně nás můžete kontaktovat, rozšíříme Vám účastnickou zásuvku na potřebný počet přijímačů ve Vaší domácnosti, jen tak lze garantovat kvalitu poskytovaných služeb. Pasivní rozbočovače mohou způsobovat kolísání úrovně signálu nebo občasné výpadky, jejich trvalé používání se proto nedoporučuje.

 

Tip: Umožňujeme používat CA moduly pořízené od jiných zákazníků UPC. Před pořízením takového zařízení však doporučujeme ověřit ID dekódovací karty a modulu na našem Klientském centru. Pro následný provoz je poté nutné modul s kartou k Vaší smlouvě zaregistrovat.

 

Dekódovací Conax karta UPC je spárována v našich systémech s příslušným CA modulem. V případě, že se rozhodnete přístupovou kartu vložit do jiného UPC modulu, který doma používáte, kontaktujte nás, bude potřeba provést přepárování, aby byly předplacené kanály i nadále funkční. V případě výměny karty, například z důvodu závady, její správné spárování provedeme automaticky.

 
 

Obsluha a dostupné služby

 

CA modul UPC je zařízení vhodné pro přijímač, na kterém není požadováno využití nadstavbových služeb Horizon, jež jsou automaticky součástí UPC Televize (MyPrime, Zpětné zhlédnutí, pokročilé EPG, vzdálené nahrávání a další), nebo ke kterému není technicky možné umístit některý Mediabox.

 

Uživatel, který se rozhodne používat CA modul, pak provádí některé úkony spojené s administrací programové nabídky na svém přijímači samostatně (především ladění a přelaďování, seřazování kanálů a některá další nastavení). Technická podpora UPC může pomoci jen obecně, každý televizor nebo jiný přijímač má vlastní způsob ovládání a různá uživatelská prostředí, není tak v našich silách provést klienty krok po kroku nastavením v menu přístroje. V případech, kdy se nedaří zorientovat v menu Vašeho televizoru, doporučujeme nejprve kontaktovat technickou podporu jeho výrobce. Výjezd našeho technika za účelem ladění klientského přijímače je obvykle zpoplatněn. Hodnoty potřebné pro naladění a další rady uvádíme v samostatném návodu.

 

Upozornění: V souvislosti s neustálým rozšiřováním nabídky digitálních rozhlasových a televizních stanic bude u některých přijímačů s CA moduly potřebné jejich občasné přeladění (zvláště tehdy, kdy na některých televizorech nedochází k automatické aktualizaci dostupných kanálů), aby se zamezilo výpadku dosud funkčních programů a zprovoznily se nově přidané. Tímto úkonem zpravidla dochází ke změnám v uloženém programovém řazení, to je pak potřeba znovu v přijímači nastavit.