Ostatní rady, tipy a návody

Některým technickým oblastem jsme se v jednotlivých kapitolách věnovali spíše okrajově nebo v několika postupech po částech, jiné nebylo možno zařadit do příslušných tematických okruhů. Proto pokud jste nenalezli odpovědi na Vaše otázky, je pro Vás připravena tato souhrnná sekce s často řešenými dotazy.

 

Tip: Přehled všech návodů a postupů, na které v jednotlivých kapitolách odkazujeme, jsme zařadili přímo k dokumentům ke stažení na hlavní stránce o CA modulu.

 

V seznamu kanálů vidím jen základní programy

Příčinou může být řada situací – od chybného ladění přístroje přes nesprávně zvolený tuner (vstup signálu) nebo absenci informace o předplatném na dekódovací kartě až po nekompatibilní slot na zařízení, případně poruchu na přijímači. Podrobnější informace a rady pro vyřešení tohoto stavu najdete v kapitole Některé programy nehrají.

Nedaří se mi naladit přijímač

Ověřte, zda postupujete v souladu s návodem k obsluze Vašeho zařízení a podle rad uvedených v kapitole Ladění televizních a rozhlasových přijímačů. Pokud je přijímač správně připojen do UPC účastnické zásuvky, v lokalitě není hlášen výpadek digitálního vysílání a postupovali jste při ladění správně, konzultujte s technickou podporou výrobce Vašeho zařízení, zda se nejedná o poruchu na přístroji.

Některé kanály jsou zakódované

Jestliže se jedná jen o jednu nebo několik stanic, mohlo k tomu dojít v souvislosti s technickými změnami ve vysílání, ukončením promo nabídky, nastavením objednané sestavy několik dní po instalaci naším technikem nebo úpravami na smlouvě. V případě, že nehraje žádný předplacený kanál a k dispozici jsou pouze volně šířené programy, ačkoli jsou všechna vyúčtování řádně uhrazena, příčina směřuje k závadám na přijímači nebo CA modulu. Bližší informace k řešené problematice včetně rad pro odstranění obvyklých potíží uvádíme v sekci Některé programy nehrají.

V přehledu programů se zobrazují jen rozhlasové stanice

Nedopatřením mohlo na Vašem přijímači dojít k aktivaci filtru zobrazovaných kanálů, který omezuje jejich výčet jen na rozhlasové stanice. Často se to děje u zařízení, které mají na dálkovém ovladači tlačítko TV/Radio, které jste mohli omylem stisknout. Vyzkoušejte ho vyhledat a zmáčknout, v případě, že na ovládání nic takového nemáte, ověřte nastavení v menu přístroje podle jeho návodu k obsluze nebo kontaktujte technickou podporu výrobce. V krajním případě můžete provést obnovu přijímače do továrního nastavení nebo ho přeladit.

Nezobrazují se titulky nebo jsou v cizím jazyce

V menu některých zařízení lze nastavit preferovaný jazyk titulků a zvuku pro všechny pořady. Pokud se u snímku nezobrazují titulky, mohou být v příslušném jazyce nedostupné nebo je jejich nastavení v přijímači nesprávné (ukazují se v jiném jazyce). Na většině dálkových ovladačů existuje zkratka do menu, která zobrazí dostupné titulky ke spuštění, pomocí specializovaného tlačítka AD/SUBT, STTL, SUBTITLE, SUB, TITLE LIST (v závislosti na značce a typu TV přijímače), zkuste je tedy zobrazit a přepnout na požadované, jsou-li k dispozici.

Pořad hraje v původním znění nebo v jiném jazyce

K této situaci může dojít zpravidla u stanic nebo pořadů, kde je přenášeno více jazykových stop (HBO, CNN, dokumentární nebo filmové kanály apod.). V menu TV přijímačů je obvykle možné nastavovat jazyk pro konkrétní stanici nebo definovat primární a sekundární jazykovou stopu pro všechny programy. Někdy se zvolí výchozí jazyk automaticky při instalaci zařízení podle zvolené země (v závislosti na typu a značce přijímače).

 

Zkontrolujte, zda je v menu jako primární jazyk v obecném nastavení pro vysílání zvolen Vámi požadovaný (například čeština), jako sekundární vyberte přijatelnou alternativu (např. slovenštinu, angličtinu apod.) – u nejpoužívanějších značek TV se položka zpravidla nachází pod volbou Kanály, Vysílání nebo Obecné, pak například v Možnostech zvuku (ověřte v návodu k obsluze). Volba zajistí, že přijímač zvukovou stopu, je-li ve vysílání k dispozici, vybere podle Vámi definovaného nastavení.

 

Tip: V případě, že máte nastaven primární jazyk češtinu a sekundární angličtinu, přitom sledujete například slovenský kanál s maďarským pořadem, je pravděpodobné, že vysílání bude v maďarštině. Pokud není nastavený jazyk ve vysílání k dispozici, zvolí přijímač obvykle výchozí jazyk pořadu. Změňte tedy nastavení zvuku pro danou stanici, najdete-li na Vašem přijímači tuto volbu (kupříkladu pro některé TV zn. Samsung pomocí tlačítka Tools), nebo sekundární jazyk v nastavení celého vysílání. Zvolíte-li změnu jazyka jen u konkrétního kanálu, po přepnutí na jiný program se zvolený jazyk zpravidla vymaže.

 

Pokud uvedené rady nepomohly, zkontrolujte, jestli máte na přijímači aktivní podporu Dolby Digital v nastavení zvuku, a vypněte ji. U některých zařízení totiž dochází k upřednostnění výběru takové jazykové stopy, která je vysílána v Dolby Digital standardu nehledě na Vámi zvolené jazykové preference.

V mém seznamu kanálů jsou stanice najednou zpřeházené

Pokud se znenadání po zapnutí přijímače změnilo pořadí kanálů v seznamu, pravděpodobně došlo k úpravě vysílacích frekvencí některých stanic nebo byly do vysílání zařazeny nové. Z technických důvodů dochází ke změnám některých parametrů v nabídce i několikrát ročně, UPC však nastavení řazení na Vašem přijímači neovlivňuje, záleží na možnostech konkrétního zařízení.

 

Zapnutá funkce automatické aktualizace kanálů může způsobit změnu pořadí, totéž se pak někdy stává i v případech přeladění, po uvedení přístroje do továrního nastavení nebo aktualizacích software. Pokud se tomuto stavu chcete vyhnout, vypněte automatickou aktualizaci programů v menu přijímače a změny v nabídce provádějte ručně nebo konzultujte možnost zálohy Vámi vytvořených seznamů s technickou podporou výrobce.

 

Tip: Nutnost přelaďování nebo provádění změn v seznamech prakticky odpadá u klientů s Mediaboxy. V případě, že Váš přijímač nepracuje korektně se změnami v programové nabídce, je rozumnější CA modul nahradit za set-top box. Pro další informace nebo výměnu zařízení nás kontaktujte.

Jak můžu na své TV s CA modulem zprovoznit služby UPC TV, například Zpětné zhlédnutí

Nadstavba UPC TV, tedy služba Zpětného zhlédnutí, Videotéky MyPrime, pokročilého EPG nebo vzdáleného nahrávání je dostupná prostřednictvím aplikace Horizon Go na kompatibilních zařízeních nebo na webu www.horizon.tv a na našich Mediaboxech. Správnou funkčnost služby Horizon Go na televizoru například pomocí jeho integrovaného webového prohlížeče garantovat nelze, zprovoznění je možné pomocí externího zařízení (Chromecast nebo Airplay, případně připojením jiného přístroje podporovaného pro službu Horizon Go, například notebooku). Nejsnazší cestou je však provést náhradu CA modulu za Mediabox, pro další informace nebo výměnu zařízení nás kontaktujte.

Nefunguje mi HbbTV (nadstavbový obsah vysílání dostupný přes červené tlačítko ovladače)

Ve vysílání prostřednictvím sítě UPC je příznak pro HbbTV aktivní, pro zobrazení rozšířeného obsahu je tedy potřeba, aby Váš přijímač tuto službu podporoval, byl připojen k internetu a spuštěn na stanici, která službu HbbTV poskytuje (v současné době se jedná o programy České televize a několik dalších – Nova, Prima, Óčko aj.). Pomocí stisku červeného tlačítka dálkového ovladače lze následně zobrazit nadstavbový obsah příslušného kanálu nebo skupiny stanic.

 

Tip: U modelů smart TV značky Samsung, které podporují HbbTV, není funkce po instalaci zařízení spuštěná automaticky, nejprve je nutné ji v menu aktivovat.

 

Aby služba fungovala korektně a zobrazovala video obsah bez výpadků, doporučujeme, aby bylo přijímací zařízení připojeno k internetu nejlépe pomocí ethernetového kabelu, alternativně pak přes 5 GHz Wi-Fi, pokud toto pásmo přístroj podporuje. V případě potíží s připojením Vašeho přijímače k internetu ho vyzkoušejte na jiném zařízení nebo potíže řešte v internetové sekci našeho rádce. Pokud nevyužíváte UPC Internet, konzultujte se svým poskytovatelem, zda parametry, především rychlost a zvolená technologie, jsou pro provoz služby dostatečné a připojení trvale a řádně běží.