Přehled názvů pásem a voleb pro ladění v menu TV

Ať už volíte plně automatické ladění nebo budete zadávat jeho hodnoty ručně, je dobré dbát na správnou volbu pásma a typu kanálů, které si přejete vyhledat. Odpovídajícím nastavením nejen zkrátíte dobu potřebnou k nalezení stanic, ale vyloučíte také selhání ladění nebo následné znásobení výskytu některých programů v seznamu kanálů. Projděte si níže uvedené příklady obvyklých možností nastavení u některých typů přijímačů.

 

Tip: Následující přehled je jen ilustrativní, může se u některých přijímačů lišit. Ve většině případů je potřeba v menu zadat kombinaci pásma a typu kanálů. Uvádíme příklady pro ladění analogové, pozemní (z nabídky TV Start pro přijímače bez CA modulu) a kabelovou televizi UPC.

 

 

Pásma ladění

Anténa (antenna) – ladí v pásmu pozemního vysílání (DVB-T a na některých místech i analogové pásmo), které je dostupné i v síti UPC.

Kabel (cable) – nastaví ladění v pásmu pro kabelové televize (DVB-C, případně i analogové).

 

Typy kanálů

Analog – základní nastavení pro ladění kanálů, pokud v lokalitě není k dispozici digitální vysílání UPC (kvalita přenosu může kolísat, v nabídce je nízký počet stanic, určeno pro starší přijímače bez digitálního tuneru).

Digitál (digital) – typ kanálu pro ladění digitální kabelové televize UPC ve variantě základní nabídky z pozemního digitálního vysílání (volně šířené stanice, v TV odpovídá nastavení kombinace voleb digitál + anténa), nebo kompletní nabídky všech kanálů z nabídky DVB-C s placenými kanály pro CA modul UPC (varianta digitál + kabel).

Analog i digitál – naladí buď kompletní nabídku v pásmu DVB-T a analogu (je-li analogové vysílání v lokalitě dostupné; v TV pak kombinujete nastavení analog i digitál + anténa), anebo úplně všechny kanály z veškerých dostupných pásem (volba analog i digital + kabel; ladění trvá nejdéle a stejné stanice se mohou uložit do nabídky několikrát, doporučujeme variantu použít, jen pokud ostatní kombinace předvoleb selhaly).

 

Nastavení automatického ladění UPC Televize pro CA modul – Samsung TV

Nastavení automatického ladění UPC Televize pro CA modul –LG TV

Na položce kanály zvolte Nastavení a ladění programů, poté zadejte Vaše PIN na zařízení (LG smart TV mívají přednastavenou hodnotu PIN na „0000“) a pokračujte.

U LG smart TV je nastavení ladění formou průvodce. Režim programu nastavte na Kabel, vyberte Automatické ladění, na další obrazovce operátora UPC Digital, je-li k dispozici, poté typ ladění Podrobné hledání a následně zvolte vyhledat pouze digitální kanály. Potvrďte zahájení ladění.

Automatické ladění s ručním vyplněním hodnot (rychlé ladění) – Samsung TV

Podobně jako v předchozím příkladu pro TV Samsung vyberte automatické ladění, zvolte rychlý režim a nastavte hodnoty dle obrázku vpravo.

 

Tip: Pokud po dokončení nedojde k naladění stanic, postup opakujte a zvolte Modulaci 256 QAM.

 

Automatické ladění s ručním vyplněním hodnot (rychlé ladění) – LG TV

Režim rychlého ladění se zadáním hodnot ručně má tentýž postup jako u plně automatického ladění (viz výše), u LG smart TV je navíc obvykle k dispozici na výběr i UPC operátor, proto bývají na obrazovce pro výběr typu hledání hodnoty již předvyplněné. Zkontrolujte je, na obrázku uvádíme správné údaje, pokud by se jednotlivé řádky lišily, upravte je a dokončete ladění.