Propojovací kabeláž pro zařízení s CA modulem

Pro zprovoznění TV nebo jiného přijímače kompatibilního s naším CA modulem je zapotřebí pouze jediný propojovací kabel (koaxiál) mezi UPC účastnickou zásuvkou a Vaším zařízením a napájení přístroje z elektrické sítě. Pokud měníte rozmístění přijímačů ve Vaší domácnosti a stávající délka kabelu nedostačuje, případně připojujete další zařízení, budou se Vám hodit následující informace.

 

Tip: Další potřebné informace k používání CA modulu a jeho kompatibilitě si můžete projít v úvodní sekci k CA modulu.

 

 

Koaxiální kabel (zkráceně koax nebo koaxiál, též méně přesně anténní kabel) je elektrický kabel s jedním vnějším vodičem ve tvaru válce a jedním drátovým nebo trubkovým vodičem uvnitř. V síti UPC slouží pro přenos elektromagnetického vlnění o vysokém kmitočtu (datový a televizní signál), bez něj by nemohl pověřený technik UPC připojit v domě nebo bytě ze zvláštní rozvodné skříně účastnickou zásuvku. Z té se pak dalším samostatným koaxiálním vedením uvnitř domácnosti v poslední řadě připojí koncový přijímač kabelové televize.

 

Typ 1 - kabel s koncovkami IEC male-female a UPC zásuvka s IEC konektory

 
 

Typ 2 - kabel s koncovkami F-IEC male a UPC zásuvka s F konektory

 
 

Tip: Zásuvka typu 1 se může vyskytovat i ve dvouzdířkové variantě (přehled všech typů zásuvek a schéma připojení uvádíme v instalačním návodu). Máte-li zásuvku se šroubovacími konektory (typ 2), můžete namísto kabelu F Male-IEC Male použít koaxiál typu 1 s IEC redukcí do konektoru zásuvky. Tuto alternativu s příkladem uvádíme v přehledu kabeláže pro HD Mediabox.

 

Vhodný koaxiální kabel pro provoz služby UPC Televize by měl být nejméně dvojnásobně stíněný, s impedancí 75 Ohm a průměrem 5 mm. Technici instalují do domácností několik typů účastnických zásuvek, pokud se tedy rozhodnete zakoupit vlastní kabel, vždy se nejprve přesvědčte, ke kterému typu UPC zásuvky ho budete připojovat, a podle toho zvolte koaxiál s odpovídajícími koncovkami.

 

Upozornění: U přijímačů, které kombinují tuner satelitní (DVB-S/S2) i kabelový (DVB-C), se můžete setkat s několika vstupy pro koaxiál. Zdířka pro příjem kabelové televize UPC na nich bývá označena jako Antenna, ANT IN, AIR, případně Cabel a není opatřena závitem. Pokud byste se pokusili propojit nesprávný vstup (například pro satelitní TV), nepodaří se naladit nebo zobrazit programy UPC Televize.

 

 

Pasivní rozbočovač je prvek na domácích rozvodech kabelové televize, pomocí kterého lze připojit více různých přijímačů k jedné účastnické zásuvce a je pro tyto účely v současnosti nejpoužívanější. Jeho zásadní nevýhodou je, že nemá vlastní napájení (zesilovač), a proto způsobuje na vedení útlum úrovně signálu. Při použití delšího koaxiálního kabelu nebo u zařízení s citlivějšími tunery může mít za následek zhoršení kvality příjmu.

 

Obyčejné nenapájené rozbočovače bývají častým zdrojem závad, které se obvykle projevují částečným nebo úplným výpadkem signálu na jedné nebo více jeho větvích. V praxi to znamená, že obraz na některých kanálech začne kostičkovat nebo spolu se zvukem místy vypadávat, v horším případě se vysílání ztratí úplně.

 

Ukázka rozbočovačů

Pasivní rozbočovač

Ukázka několika zástupců běžných plastových nebo kovových pasivních rozbočovačů.

 

Aktivní rozbočovač

Příklad aktivního rozbočovače/zesilovače ke 2 přijímačům s propustností 40-862 MHz (tímto splňuje předpoklad pro korektní provoz kabelové televize).

 

 
 

Tip: Namísto pasivního rozbočovače doporučujeme připojit každý domácí přijímač k samostatné UPC účastnické zásuvce. Pokud tomu Vaše rozvody neodpovídají, kontaktujte nás, zařídíme Vám potřebná rozšíření UPC zásuvek. Tento úkon je zpoplatněn dle platného Ceníku služeb. Alternativně lze použít aktivní (samostatně napájený) rozbočovač, který plní, kromě možnosti připojit více přijímačů v domácnosti k jedné UPC zásuvce, také úlohu zesilovače signálu. Výběr správného typu můžete konzultovat ve specializovaných obchodech s televizní a satelitní technikou. Připomínáme, že kvalitu služeb při použití rozbočovačů nelze garantovat.